Wyszukiwarka: pocałunku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­całun­ku — zgromadziliśmy 981 tekstów.

cisza....

cisza
mówią ,że błogosławiona
a ona
dławi od środ­ka
wiążąc na supły two­je słowa
cisza
jak białe kar­tki bez słów
prze­raża mnie

cisza
- mar­twy po­całunek twoich ust 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 grudnia 2012, 14:54

Sam na sam z czasem

Płynie, płynie czas ciemną doliną,
Wszys­tkie chwi­le za­raz przeminą.
Ule­ci w niepa­mięć każdy pocałunek,
zet­rze z pa­mięci, jak z kar­tki rysunek.

I słowa wsze­lako wypowiedziane
pójdą na dno, jak ser­ce miedziane.
W pa­mięci tyl­ko zos­taną frasunki,
lo­su je­dyne trwałe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 25 kwietnia 2012, 09:41

list dla Niego

Nie mogę Cię zatrzymać
wiem, że nie wrócisz
zos­ta­nie po To­bie ten mundur
wo­rek wspomnień
Twe urocze zdjęcie
słowa za­pisa­ne na kartce
i po­całunek Twój ostatni
te chwi­le spędzo­ne razem
są jak mi­nuta w dobie
szyb­ko przemija
tyl­ko to zostanie
kiedy już nie wrócisz
da­lej pójdę sama
lecz zos­ta­niesz w mym sercu 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 3 czerwca 2011, 16:44

Brak

Bra­kuje mi ciebie
brak mi twej obecności
brak mi twe­go uśmiechu
i brak mi two­jej miłości

Bra­kuje mi dźwięku twe­go głosu
do­tyku rąk...ciepła oddechu
brak twoich pocałunków
pod­kra­danych w pośpiechu

Brak wspólnych chwil
spędza­nych we dwoje
brak mi te­go wszystkiego
kocha­ne ser­duszko ty moje

Gdy jes­teś obok
nie brak mi niczego
nie mu­sisz mnie pytać
wiesz dob­rze dlaczego 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 2 kwietnia 2012, 12:55

Pytanie do Niej

Czuję Cię w każdym swe­go ciała skrawku
Mi­jam chwilę niez­mien­nie z Tobą w mych myślach
I czuję, jak przepływasz w mej krwi po­toku
Po­woli wle­wasz się do ser­ca. Czy mie­szkasz w mych żyłach?

Marzę o [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 9 marca 2013, 20:25

Wierszyk dla panienki, co ma swoje wdzięki

Ma­rudząca pod niebiosy,
Ta­kie słychać głosy,

Wielka,
Marzycielka,

W dzień aniołem,
W no­cy zaś żywiołem,

Kocha się droczyć,
Swoją drogą kroczyć,

Z te­go znana,
Że wyrafinowana,

Ko­bieta z szykiem,
Z włas­nym wierszykiem,

Jej urodzie dorównują tyl­ko pąki róż,
Hołd jej złóż,

Urocza w każdym calu,
Nie mam dziś umiaru,

Tan­cerka z krwi i kości,
Chy­ba się na mnie zezłości,

Że tak ją wychwalam,
I trochę so­bie tru­du zadam.

Liczę tyl­ko na mały podarunek,
Ko­biecy tru­nek – pocałunek.


/Od­dam w dob­re ręce./ 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 16 grudnia 2010, 20:38

~ Ptaki nadziei ~

Do niedaw­na mieliśmy wspólne marzenia,
te­raz muszę nau­czyć się marzyć sama.
Nie będzie już tych dwoj­ga brązo­wych oczu,
których spoj­rze­nie zaw­sze przy­nosiło mi spokój,
ani de­likat­nej dłoni tak zachłan­nie szu­kającej mojej.
Po­wolut­ku wspi­nałam się scho­dami do twojego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 maja 2011, 13:50

" Pożegnanie"

Nas­ta­je wie­czna ciemność,
jeszcze ja­kiś blask, ale...wy­gasa,
os­tatni szept, ale...nie słyszysz,
os­tatnie, niedościg­nione spojrzenie,
i dusza do nieba ...wędru­je !

Nie żeg­nam Was słowami,
wczo­raj nikt ich nie ro­zumiał,
nie żeg­nam prośbą,
nikt moich próśb nie...słuchał.

W ta­kiej chwili [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 marca 2011, 00:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki