Wyszukiwarka: pocałunku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­całun­ku — zgromadziliśmy 981 tekstów.

Pytanie do Niej

Czuję Cię w każdym swe­go ciała skrawku
Mi­jam chwilę niez­mien­nie z Tobą w mych myślach
I czuję, jak przepływasz w mej krwi po­toku
Po­woli wle­wasz się do ser­ca. Czy mie­szkasz w mych żyłach?

Marzę o [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 9 marca 2013, 20:25

Wierszyk dla panienki, co ma swoje wdzięki

Ma­rudząca pod niebiosy,
Ta­kie słychać głosy,

Wielka,
Marzycielka,

W dzień aniołem,
W no­cy zaś żywiołem,

Kocha się droczyć,
Swoją drogą kroczyć,

Z te­go znana,
Że wyrafinowana,

Ko­bieta z szykiem,
Z włas­nym wierszykiem,

Jej urodzie dorównują tyl­ko pąki róż,
Hołd jej złóż,

Urocza w każdym calu,
Nie mam dziś umiaru,

Tan­cerka z krwi i kości,
Chy­ba się na mnie zezłości,

Że tak ją wychwalam,
I trochę so­bie tru­du zadam.

Liczę tyl­ko na mały podarunek,
Ko­biecy tru­nek – pocałunek.


/Od­dam w dob­re ręce./ 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 16 grudnia 2010, 20:38

~ Ptaki nadziei ~

Do niedaw­na mieliśmy wspólne marzenia,
te­raz muszę nau­czyć się marzyć sama.
Nie będzie już tych dwoj­ga brązo­wych oczu,
których spoj­rze­nie zaw­sze przy­nosiło mi spokój,
ani de­likat­nej dłoni tak zachłan­nie szu­kającej mojej.
Po­wolut­ku wspi­nałam się scho­dami do twojego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 maja 2011, 13:50

" Pożegnanie"

Nas­ta­je wie­czna ciemność,
jeszcze ja­kiś blask, ale...wy­gasa,
os­tatni szept, ale...nie słyszysz,
os­tatnie, niedościg­nione spojrzenie,
i dusza do nieba ...wędru­je !

Nie żeg­nam Was słowami,
wczo­raj nikt ich nie ro­zumiał,
nie żeg­nam prośbą,
nikt moich próśb nie...słuchał.

W ta­kiej chwili [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 marca 2011, 00:40

Stworzone do... pocałunków ;)

Odtwórz

Niech us­ta mo­je... opiszą tę miłość
jak pióra poetów co słowa spisują
tak one niczym na kar­tce papieru
na Two­jej skórze... pejzaż malują.

Słowo po słowie i ob­raz się tworzy.
Tłem Two­je ciało sprag­nione koloru.
Dłonie me... niechaj [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 16 fiszek • 17 stycznia 2013, 04:14

Wiersz

Mo­ja najdroższa
w suk­no odziana
Proszę Boga
byś nie była przegrana
Co dzień z modlitwą
łamię obiet­nicę i łkam
Drżę na ciele
w spaz­mach smutku
obłąka­ny ni­cią zawiści
Jak mogło się tak stać
iż sto­py de­likat­nie mus­kające ziemię
prze­bił żela­za nienawiści
Nie poj­mu­je czemu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 15 lipca 2011, 16:31

Miłość

Nieos­try świat
Jak zza szkła
Spo­ziera na mnie
Uk­radkiem.

Oczy niebieskie
Sta­now­cze jak kat...
Chcę uciec
Por­wa­na wiat­rem.

Każdy pocałunek
Słowo każde tnie ser­ce jak nóż
Chciałam by miłość
Była mi statkiem. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 14 czerwca 2011, 14:43

W Twoim śnie

Pa­miętasz byłam dziś w Twoim śnie.
Swoimi myśla­mi przy­wołałeś mnie.
W skrzydła mo­tyli ub­rałeś i złotym pyłem posypałeś.

Tańczyłam w Twoich dłoniach miłości taniec.
A Ty po­całun­ki mi darowałeś.
Spląta­ni pie­szczo­tami zat­rzy­maliśmy się na słońcu przystani.

Proszę -mówiłeś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 7 marca 2012, 09:59

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki