Wyszukiwarka: pocałunku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­całun­ku — zgromadziliśmy 981 tekstów.

wieczory

Ot­wierasz cicho drzwi
z uśmiechem
lek­ko podchodzisz
całujesz
tu­lisz i słuchasz nie słysząc słów
po­cie­szasz bez ot­wiera­nia ust
do­tykiem mnie obezwładniasz
od­dechem uspokajasz
po­całun­kiem spra­wiasz, że za­pomi­nam o smutku
marzymy
otu­leni sza­lem ciszy
snu­jemy wspólne plany

to tak piękne, że nie pot­rze­ba nam słów
to tak piękne, że w naj­pros­tszych rzeczach od­czu­wamy radość
to tak piękne, że jes­teśmy ra­zem i zaw­sze będziemy
to tak piękne, że nie um­rze­my samotnie...

-----------
z de­dykacją dla mo­jej Miłości ;* 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 15 maja 2011, 13:30

* * *

Odgłos bi­cia ser­ca obi­ja się o pus­te ściany,
Echem pus­tych wspom­nień na strzępy poszarpany
Li­tości nie ma, chłód zżera od środka,
W po­całun­ku Twym praw­da, nie gorzka lecz słodka

Cień mnie prześla­duje, lus­trza­ne od­bi­cie się zlękło,
Odebrałam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 6 grudnia 2011, 21:00

Dopomóż mi losie

Stra­ciłam cały sens życia,
Zos­tałam sa­ma w cieniu,
Mo­je ser­ce jest w klatce,
W ciem­nym życia więzieniu...
Prze­de mną widzę pustkę,
Czarną plamę przyszłości,
Gdzie nie będzie szczęścia,
Gdzie nie będzie miłości...
Boję się przyszłego uczucia,
Ko­lej­nych życiowych wyzwań,
Tych trujących pocałunków,
Fałszy­wych, miłos­nych wyznań.
Tych fo­tog­ra­fi szczęśliwych,
Później pa­lonych na stosie,
O jed­no tyl­ko Cię proszę:
"Do­pomóż mi losie..." 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 15 września 2012, 20:04

Oddaj !

Spójrz
Wczo­raj pa­miętałeś
I ja pamiętałam
Tych cyfr parę

Dzi­siaj udaję
Zra­niona pig­wy maczetą
Że żoną jes­tem ...
Ob­sy­pana słod­kością bzdur

Dlacze­go trotuar
Ta­tuują w umysłach naszych
Ludzie ...Ci ...
Którym od­da­liśmy la­ta tolerancji?

Hmmm ...
Bo noc cza­sami jest tyl­ko fiole­tem zabarwiona
A jut­ro po­całunek przyj­miesz na usta
Myśląc...

.... nie mogę przes­tać wirować...,
 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 19 października 2011, 22:17

cisza....

cisza
mówią ,że błogosławiona
a ona
dławi od środ­ka
wiążąc na supły two­je słowa
cisza
jak białe kar­tki bez słów
prze­raża mnie

cisza
- mar­twy po­całunek twoich ust 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 grudnia 2012, 14:54

Sam na sam z czasem

Płynie, płynie czas ciemną doliną,
Wszys­tkie chwi­le za­raz przeminą.
Ule­ci w niepa­mięć każdy pocałunek,
zet­rze z pa­mięci, jak z kar­tki rysunek.

I słowa wsze­lako wypowiedziane
pójdą na dno, jak ser­ce miedziane.
W pa­mięci tyl­ko zos­taną frasunki,
lo­su je­dyne trwałe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 25 kwietnia 2012, 09:41

list dla Niego

Nie mogę Cię zatrzymać
wiem, że nie wrócisz
zos­ta­nie po To­bie ten mundur
wo­rek wspomnień
Twe urocze zdjęcie
słowa za­pisa­ne na kartce
i po­całunek Twój ostatni
te chwi­le spędzo­ne razem
są jak mi­nuta w dobie
szyb­ko przemija
tyl­ko to zostanie
kiedy już nie wrócisz
da­lej pójdę sama
lecz zos­ta­niesz w mym sercu 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 3 czerwca 2011, 16:44

Brak

Bra­kuje mi ciebie
brak mi twej obecności
brak mi twe­go uśmiechu
i brak mi two­jej miłości

Bra­kuje mi dźwięku twe­go głosu
do­tyku rąk...ciepła oddechu
brak twoich pocałunków
pod­kra­danych w pośpiechu

Brak wspólnych chwil
spędza­nych we dwoje
brak mi te­go wszystkiego
kocha­ne ser­duszko ty moje

Gdy jes­teś obok
nie brak mi niczego
nie mu­sisz mnie pytać
wiesz dob­rze dlaczego 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 2 kwietnia 2012, 12:55

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki