Wyszukiwarka: pożegnanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pożeg­na­nie — zgromadziliśmy 341 tekstów.

Oddział opieki paliatywnej...

Codzien­nie doświadczam
małych cudów
gdy do­tykam zim­nych już dłoni
a te na chwilę stają się
jak­by cieplejsze
dopóki od­dech trwa…
i ten uścisk pożegnania
na gra­nicy, której ja 
już nie mogę przekroczyć…
Naj­gor­sze jest jed­nak to 
gdy człowiek umiera [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 88 fiszek • 23 października 2012, 02:21

Zasypiać przy Tobie...

A gdy noc blas­kiem gwiazd pu­ka do okien i szep­cze: śpij…
Zat­ra­cam się w twoim śnie, pat­rzę jak zni­kasz w objęciach Morfeusza
Piękniej­szych pożeg­nań nie widział świat… Nie dał mi Bóg…

Od­chodzisz nocą ciemną, nocą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 73 fiszki • 5 grudnia 2012, 21:29

" Nie pytaj..."

Stoisz pod tym Krzyżem
w py­tania zapląta­na
łapiesz w dłonie
swo­je łzy... tak
zachłannie
bez opamiętania

a krop­le bólem spływają
po­między palcami
jak­byś te­go życia chciała
zabrać...
na kiedyś
na jut­ro na zawsze

dlacze­go oj­ciec matka
dlacze­go on i brat
odeszy­li tak szybko
bez....
pożegnania

a ty
jes­teś dziś...sama
i tej miłości tak bardzo
brak

nie py­taj...cza­su i Bo­ga nie pytaj
nocą wszys­tko się przyśni
niczym...
naj­piękniej­sza zjawa

zro­zumiesz wte­dy że są pytania
na które nig­dy nie ma...
dobrej
odpowiedzi.


Julka.


de­dyko­wane R. 

wiersz
zebrał 62 fiszki • 4 października 2012, 00:08

gorycz

Nies­po­koj­ny wzrok
Wędrując po ciem­nych ulicach
Uciekasz w naj­ciem­niej­szy róg
Brak słów paraliżuje
Gu­bisz litery

Bez ciebie
Pożeg­na­nie to gorycz
Za­pom­niane no­ce i dnie
Spo­wite twoimi ustami

Go­rycz to
Doświad­cze­nie bez ciebie
Płomien­ne pożegnanie
Pa­raliżujące słowa 

wiersz
zebrał 55 fiszek • 28 grudnia 2012, 12:58

Nocne zapiski [cz. 5]

Znów sny miewam koszmarne,
myśli po­nure i wiz­je czarne,
niena­wiść żywię do słońca,
jak długo jeszcze do końca?

Na kar­tach przyszłości pusto,
z obawą spoglądam w lustro,
gdzie od­bi­cie me rozmazane
za­nika... na zagładę ska­zane.

Pew­ne­go dnia to się stanie,
mrok w mo­jej duszy nastanie,
będę miał do­syć czekania
i odejdę...bez pożegnania. 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 19 grudnia 2010, 18:40

Dla Dorastających Aniołów

Pat­rzę na ciebie codzien­nie, z tym sa­mym błędnym spojrzeniem
I nie umiem widzieć nic więcej, niż pus­tkę bez szans na marzenie

Bla­da twarz odar­ta z miłości rozpływa się w ni­cość po szkle
Wzrok w martwym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 52 fiszki • 7 kwietnia 2012, 22:29

* * *

To nasze os­tatnie pożegnanie
obietnica

już nig­dy nie zranię...

bez­powrot­nie nasze ser­ce łamie się na pół
i ka­załeś mi patrzeć...

chciałam od­wrócić wzrok
uciec
jak najdalej

patrzę
na nasze ser­ce łamiące się na pół

upa­dek
w cichy mrok


co po­wie­dzieć w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 47 fiszek • 2 marca 2013, 15:24

Uśmiecham się do siebie...

Uśmie­cham się do siebie,
Głaszczę de­likat­nie swo­je myśli o Tobie,
Se­lek­cjo­nuję je uważnie wy­bierając tyl­ko te po­wodujące ciepło w mym Sercu…
Na pożeg­na­nie tulę wszys­tkie nasze miłe wspomnienia
Bo tyl­ko je chcę pamiętać…

Nie ma sen­su rozdrapywać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 45 fiszek • 27 marca 2013, 20:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Wszystkie
Filtruj wyniki