Wyszukiwarka: pożegnanie śmiercią

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pożeg­na­nie śmier­cią — zgromadziliśmy 32 teksty.

* * *

Paczka z niecier­pli­wością wyczekiwana,
wiele dni przed jej przyjściem przepłakanych.
Te­raz, roz­darte pu­dełko, wy­sypa­na zawartość,
zdjęcie je­dyne i os­tatnie trzy­mane w rękach.
A na nim Ona i On,
blis­cy, kochający się, młodzi.
Sku­lona te­raz ona w kącie,
wy­lewając łzy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 1 listopada 2011, 14:28

Sznur pereł na krzyżu...

Odtwórz

Kochałeś...trzy­małeś nagą w ramionach
i tyl­ko sznur pe­reł zdo­bił mo­je ciało.
Szep­tałam wte­dy...nie od­chodź masz czas
ba­wić się wojnę... cóż mi po Tobie...
zgi­niesz a ja...szu­kając Cię pomiędzy
brzo­zowym las­kiem krzyży nie rozpoznam.
Wszys­tkie opas­ki biało czer­wo­ne są [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 5 października 2012, 19:16

Wiosna bez Ciebie

Babciu...

Przyszła wios­na. Spójrz kochana!
Ko­loro­wa jak co roku
Błękit nieba, żółć żonkili
Tyl­ko Ciebie brak przy boku...

Przyszła wios­na. Pat­rz najdroższa!
Wszys­tko zno­wu żyć zaczyna
Ożywają kwiaty, drzewa
Tyl­ko ty nie wsta­jesz, Ty jedyna...

Ach, pa­miętam tak dokładnie
Two­je us­ta, gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 5 kwietnia 2011, 21:27

Spóźnione pytania ?

Cze­mu stoisz?
Prze­cież to Ty tłumaczyłeś mi zawsze
Że czas dep­cze nam po piętach
Trze­ba iść by żyć
Trze­ba żyć by przeżyć

Cze­mu oglądasz się za siebie?
Prze­cież mówiłeś że
Przeszłość nie istnieje
Ludzie umierają i przyj­mują pos­tać swych lęków
Wspomnienia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 27 lutego 2012, 21:37

Nieunikniona...

Skąd wiesz ile cza­su ci zostało?
Masz nadzieje, że niemało ...
Ale nie wiesz i nie wiesz...

A może to już jutro,

a może dziś...

Za chwilę.

Gdy­byś wie­dział kiedy,
pew­nie dob­rze byś się przygotował.
Spra­wy ziem­skie porządkował.
Wszys­tkich dookoła pożegnał,
ze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 27 lutego 2012, 19:13

* * *

Na scenie
od­gry­wam os­tatni akt życia
ub­ra­na w dro­gie dodatki,
bo sza­ta nie zdobi.

Us­ta­wiłam so­bie
analogicznie
ak­torów i sprzęty
światło nas­ta­wione na cienie na ścianie.

Akt śmierci
mu­si być idealny
wta­piać się w scenografię
wy­reżyse­rowa­ny do os­tatniej krop­li krwi.

I choć wiem, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 7 września 2011, 15:09

ostatnie pożegnanie...

Ko­niec to su­biek­tywna ocena
Ko­niec to tyl­ko chwila
Ko­niec to jak­by początek
Ko­niec da­je nam wiarę?
Lecz co z ateistami?
Czy są na tym świecie sami?
Czy jest coś po końcu?
Czy to tyl­ko śmierć?
Czy zo­baczę Cie?
Kiedy znów przytulisz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 23 marca 2012, 19:46

Dusza

dot­kną wzrok pa­mięcią duszy
co próg śmier­ci przek­roczyła
wspom­nienie ciepłe chłód og­rzało
życie to padół gdzie trosk jest niemało
po­całunek os­tatni pożeg­nał zmarłe ciało

a dusza stała nad trumną bla­da
wpat­rzo­na w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 16 czerwca 2011, 13:06

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki