Wyszukiwarka: piosenki miłości

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: piosen­ki miłości — zgromadziliśmy 84 teksty.

Kwiaty w twoich dłoniach żyją

Kwiaty w twoich dłoniach żyją

Kwiaty w twoich dłoniach
Nag­ro­da za oczekiwanie
Widziałem jak stałaś w oknie
Dłoń uniesiona pra­wie do ust na wi­dok mo­jej sylwetki
Biegłem
Scho­dy nie miały końca
Ja­ki wa­riat ze mnie prawie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 73 fiszki • 25 lutego 2013, 12:41

kubek mleka

splotłem ze sobą
pal­ce dłoni
ukochana
by kołysać w nich
twe ser­ce do snu

rozkładam skrzydła
zas­ta­ne przez czas
by chro­nić Cię
przed wiat­rem złych spraw

og­rze­je od­dechem
zmarznięte dłonie
a ru­miane policzki
otulę puchem miłości

przy­tulę ku sobie
byś nie drżała
nig­dy z chłodu
za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 73 fiszki • 25 lutego 2013, 23:05

* * *

Na dzi­siej­szy Między­naro­dowy Dzień Muzyki:

Odtwórz

Odtwórz

Mówił Bo­guś do swej Ani – 
Twe­go zdro­wia chcę kocha­nie,
Twe­go szczęścia i ra­dości!
Śpiewaj ze mną o miłości,
Bo mu­zyką nam dla pas­jo­natów,
Są te dźwięki kryształów,
W
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 42 fiszki • 1 października 2012, 13:44

* Promyczek Miłości *

Odtwórz

*Je­sienią ko­lorową – wicher szaleje.
Wszys­tko roz­rzu­ca i zamiata.
Za karę świat płacze – deszcz leje,
Że aż nie wi­dać te­go świata.
Pot­rzeb­ne słoneczko z promyczkami,
Aby osuszyło łzy smut­ne­go świata.

Pro­myczek og­rze­wa ser­ca czasami,
A mi­mo mro­zu –
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 42 fiszki • 30 września 2012, 14:39

Byłaś w moim śnie

Byłaś w moim śnie

Wciąż cze­kam na ciebie
Budzę się rano
Od­ga­niam wspom­nienia snu
Byłaś w nim
Z roz­wianym włosem
Spoj­rze­niem szu­kającym miłości na pustkowiu
Piję mocną kawę
Sam z piosen­ka sączącą się z radia
Jed­nak wierzę
Pew­nie dziś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 42 fiszki • 8 listopada 2012, 12:42

Wspomnienie pewnego lata...

Szu­kam ciebie wśród ścieżek pamiętnych
gdzieś między trze­ma małymi stawami
by jeszcze raz przy­wołać czar wspom­nień namiętnych
i smak naszych rozmów przep­la­tanych pocałunkami…

Te sa­me miej­sca ta sa­ma tra­wa te sa­me lilie…
tę samą piosenkę skow­ronki dla [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 38 fiszek • 8 lipca 2011, 06:54

Ballada o zmianie pola magnetycznego w sercu - piosenka

Mój zna­jomy całe życie
z jed­nej mis­ki z biedą jadł
ale te­raz ja­da chipsy
z li­muzy­ny pat­rzy w świat

Po­siadł bo­gatą kobietę
co bius­to­nosz złoty miała
bez na­mysłu krzyknął - kocham
gdy na war­sztat go zabrała

Te­raz łono jej odkurza
szep­cze słówka mało skromne
krzyczy ...uf! A ona... ach!
pot po czo­le spływa słony

Miłość ma og­romna moc
może zmienić smut­ny świat
kiedy sta­nik złoty wyschnie
w dob­ro­bycie za­nurz twarz... 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 18 maja 2011, 08:10

Krzysiowi. 12.09.2004

Pan stanął na Twej drodze
wyz­naczył Ci cel.
Byś świad­czył słowem wśród ludzi
że On naj­ważniej­szy jest.
Niełat­we to zadanie
Ty dob­rze o tym wiesz.
A jed­nak się nie poddajesz
Pan Cię wspiera mocą swą.

Pan drogą Twą
Pan [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 25 lipca 2010, 16:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wszystkie
Filtruj wyniki