Wyszukiwarka: piłka nożna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: piłka nożna — zgromadziliśmy 24 teksty.

Wypłatę niósł pijany Józef

Dzieci z mo­jej ulicy
miały na twarzach uśmiech
ale w oczach ma­towe zobojętnienie

Pa­miętam te brud­ne klat­ki schodowe
ze złuszczoną skórą lamperii
po której ściekało sumienie
wzruszając ramionami
na wi­dok pękniętej szyby

Boże
ja­ki tu był burdel
brud­ne ubrania
na klat­kach zlewy
zaw­szo­ne dziewczynki
ta ko­pana bez opa­mięta­nia piłka
o ścianę
z której od­pa­dały tynki

I jeszcze pa­miętam Dudzi­ka Stefana
od te­lewi­zorów fachowca
który po­wiesił się na sznurku
za­miast na pas­ku z wojska

(Później po­jawił się Bem
na dziesięciozłotówkach) 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 27 maja 2013, 09:57

Wspomnienia z dawnych lat

Z góra­mi, za la­sami cza­su -
Gdzieś, gdzie wiatr swą sie­dzibę ma.
Żyła mo­ja kocha­na Babcia.
A wraz z nią żyłam ja.

Były to piękne czasy.
I la­ta spędzo­ne z nią.
Wte­dy, ja­ko dziecko,
Od­dałam jej miłość swą.

Nau­czyła mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 12 lutego 2012, 10:56

* * *

Niczym piłka plażowa
w podskokach
na roz­grza­nym piasku
za­pisują się w sobie
lek­kim krokiem
w odstępach
od śla­du do śladu
drżący­mi dłońmi
przeszukując
kuchen­ne kalendarze 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 września 2015, 13:35

Bezbronny

Zas­ta­nawiam się ja­ki in­te­res miał w tym wszys­tkim Bóg,
bym mu­siał poczuć ten bez­li­tos­ny ko­biecy chłód.
Żebym przez życie, ból, cier­pienie za sobą wiódł.
Żebym zro­zumieć ty­le rzeczy mógł.
Te­raz wiem co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 lutego 2013, 09:50

Na­pas­tnik (limeryk)

Z PZPN pew­na persona
Za­siada na cze­le te­go grona
Je­mu na to
Jak na lato
Hasło-"mam", piłka-"ona" MAMONA 

limeryk
zebrał 7 fiszek • 4 czerwca 2012, 06:12

Niebo dla zabawek

W niebie dla zabawek
wie­cznie słońce świeci
dla wier­nych i dziel­nych
to­warzyszy dzieci.
Tu­taj baraszkuje
pluszo­wy niedźwiadek
z które­go już daw­no
wyrósł ur­wis Radek.
Tam znów lal­ka Violi,
którą pies pokąsał,
śmiejąc się beztrosko
w tańcu lek­ko pląsa.
A jej przyjaciółka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 1 listopada 2015, 22:00

french open

piłka jest w grze
cza­sem na­wet dwie
cze­go us­ta dot­kną
roz­koszą jest stukrotną. 

fraszka
zebrała 6 fiszek • 23 stycznia 2016, 21:39

miłość

na ław­ce re­zer­wo­wych na ra­zie cze­ka.
sie­dzi nies­po­koj­nie,
wier­ci się,
krzyczy,
sko­ra do gry,
do wyg­ra­nej.
mu­si się po­godzić z możli­wością nie wejścia na bois­ko
i przeg­ra­nej,
a może gdy­by weszła to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 kwietnia 2012, 18:11

Chciałam być milionerką

Za­mykałam bez­wied­nie oczy,
by zo­baczyć siebie
w blas­ku jaśniejących fleszy...
Mie­rzyć wzro­kiem zas­tygłe gwiazdy
pośród sza­rości wieczora
wschodzić ja­ko pier­wsza gwiazda
w sukni
ut­ka­nej z pro­mieni słońca.

Chciałam być milionerką,
uciekać przed paparazzi,
by ominąć koło nies­podziewa­nych zdjęć
chętnie śpie­szyć się na
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 sierpnia 2013, 10:30

Miłość od pierwszego wejrzenia

Obo­je są przekonani,
że połączyło ich uczu­cie nagłe.
Piękna jest ta­ka pewność,
ale niepew­ność piękniejsza.

Sądzą, że sko­ro nie zna­li się wcześniej,
nic między ni­mi nig­dy się nie działo.
A co na to uli­ce, scho­dy, korytarze,

na których mogli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 marca 2010, 11:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:35shulag sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 10:34Cykam sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 10:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 10:19tomek43i sko­men­to­wał tek­st Abstrakcja, to różni­ca między [...]

dzisiaj, 10:00krysta sko­men­to­wał tek­st sen się spełni

dzisiaj, 09:51Niusza sko­men­to­wał tek­st talent nie pot­rze­buje obrony https://www.youtube.com/watch?v=34vvp7SLlTc

dzisiaj, 09:47Mrs Ver­cetti sko­men­to­wał tek­st Spaliłam za sobą je­den [...]

dzisiaj, 09:34Cykam sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 09:16M44G sko­men­to­wał tek­st Porcelanowa la­leczka

dzisiaj, 09:13M44G sko­men­to­wał tek­st Świat