Wyszukiwarka: piłka nożna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: piłka nożna — zgromadziliśmy 3 teksty.

Przyjaźń

Przy­jaźń trud­nym jest tematem
Więc dziś o niej będzie zatem

Myślą ludzie - 'rzecz to łatwa'
A świat ludziom w głowach gmatwa:
Że praw­dzi­wa jest ot zawsze
Że jej nie są żad­ne waśnie
Że za dar­mo, czer­pać można
Proste [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 5 fiszek • 3 listopada 2012, 13:19

Nie wszystko jak się zaczyna tak się kończy

Kiedyś grałem na komputerze,
Te­raz gram w piłkę nożną.

Kiedyś nie miałem przyjaciół,
Te­raz mam kil­ka zaufanych.

Kiedyś nie wychodziłem z domu,
Te­raz nie ma mnie w domu.

Nie ko­nie­cznie wyszło mi na złe,
To co kiedyś żyłem bo tym się
znudziłem i już nie powrócę.
Te­raz sens życia znam i od niego
nie od­wra­cam się jak kiedyś.
Reali­zuję marze­nia i to, że gdy,
miałem 5 lat kom­pu­ter uratowało
mnie, przed by­ciem samotnym
w do­mu siedzącym szesnastolatkiem. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 listopada 2010, 18:08

Kibic...

Zeb­ra­li się całymi rodzinami
Przed telewizorami,
Śledzi­li transmisje,
Ok­rzy­kiem radości
Go­le pieczętowali.

Za­wod­ni­cy mi­mo, iż do półfinału
Się nie dostali,
Walkę z włas­ny­mi słabościami wygrali.

Dla "ki­biców" było mało,
Każdy py­tał : co się stało?
A po meczu bez rozwagi
Pościąga­li z aut wszys­tkie flagi.

Ki­bicu drogi!
Zma­gania oglądający i
Piłkę nożną uwielbiający,
Ze Swoimi trze­ba być w każdy czas,
Bo właśnie oni naj­bar­dziej pot­rze­bują Was! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 czerwca 2012, 19:53
Wszystkie
Filtruj wyniki