Wyszukiwarka: palenie zabija

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pa­lenie za­bija — zgromadziliśmy 314 tekstów.

Kamienne uczucie

Rzuć kamieniem
Pro­rocze ego każe
Jam nie bez winy
Do­sięgając ce­lu ukaże
Pod­trzy­mam ci rękę
Uczynków mych wagę
Tyl­ko czy zasługuję
Na tak wiel­ki kamień

Na ko­lanach czekając
Ok­ry­wam twarz
Życie zabija
Podkładając was
Każdy cze­ka
Na emoc­ji rzut

Wi­nien jes­tem jak każdy
Za niewin­ność skazany
Choć i ja za­dałem rany 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 27 maja 2013, 11:25

Inkantacja

Wszys­tkie użyte w tekście imiona aniołów są praw­dzi­we.


Me­hielu, Aniele Poetów!
Skrzyd­la­ty Wład­co Natchnienia!
Cały w bez­dymnym płomieniu
Wysłuchaj me­go krzyczenia!

Wzy­wam Ciebie, dziś Cię proszę
O we­ny kroplę i jej siłę!
Bo ja z za­miarem się noszę
Wiersze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 48 fiszek • 16 grudnia 2012, 04:00

Rozmawiałem o tym…

(Wer­sy wy­ciągnięte z rozmowy)

O tym jak je­sień za­bija lato
I roz­dziela i uczy Nas
By ra­zem i w osob­ności trwać.

I przez ten tru­dy czas
Będę Cię tak sa­mo Kochać

I gdy spad­nie już
Os­tatni liść
I gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 46 fiszek • 30 września 2012, 12:06

Silę Się.

Piszę z ra­na list
do swo­jej woli
o sile
i że mi się nie chce
a czas płynie
nie za­bija ran
których nie ma
tyl­ko pochłania
przy­sięgam wam
nie daj­cie cza­su czasowi
na cios wie­czności niespełnionej
szko­da byłoby 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 25 września 2015, 08:30

* * *

kłam­stwem na mnie patrzysz
z niena­wiścią zas­chniętą na ustach
każdą zmarszczką
przypominasz
dni klęski
niep­rzes­pa­ne noce
prawdę co zabija

od­bi­jasz się sumieniem
które krzyczy i wyje
we mnie
próbując wzburzyć krew

pat­rzysz na mnie kłam­stwem
i wyrzu­tem sumienia
rzy­gasz mną
sreb­rem od­bi­jasz mi siebie
sreb­rem od­bi­jasz mi winy

lus­tro - prześla­dujące sumienie
od­bi­jające po­gardę w moich oczach
w nieskończoność
 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 25 września 2012, 21:16

Zgaszony róż

Nie pa­miętam jak sma­kują poranki
gdy nie budzą mnie
twych palców powoje

dziś na us­tach ko­na z wyziębienia
zgaszo­ny róż szminki

ślad dni gdy z jed­nej filiżanki
sma­kowa­liśmy życie
we dwoje

i tyl­ko szy­by
nie dają się oszukać
chłod­nym bez­li­tośnie oddechem

zmie­rzch za­bija w nas słońce
ze spokojem
wyb­lakłym od mil­cze­nia uśmiechem 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 30 września 2011, 21:18

Spalone mosty glinianego ludzika

ja­ram się tobą
jak czer­wo­nym Marlboro
palę, rozpalam
wzniecam, podpalam
ni­koty­nowe uzależnienie?
nie, ludzka głupota

ga­sisz mnie jed­nym zdaniem
z pier­wszej lep­szej paczki
pros­tym cho­ler­nie - "Pa­lenie zabija"
spa­lam się w po­piół rozgoryczony
rak myśli zżera mnie od środka
wszak jes­tem zgniecionym kiepem
na dnie gli­nianej popielniczki*

______________________________________
*bluszczem spo­wita, bo nic tak nie leczy jak zioła

z se­rii etapów połama­nego ludzika 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 16 września 2011, 09:31

* * *

Są ta­kie dni, że cisza za­bija
ut­ka­ne z codzien­ności emocje,
spychając je w ot­chłań
niepot­rzeb­nych, niemod­nych uczuć…

By­wają chwi­le, te wyczekiwane
nasączo­ne wiarą i nadzieją
wpi­saną w testament
ludzkiej naiwności…

Is­tnieją mo­men­ty, tak pożądane,
spląta­ne woalem marzeń i fantazji
prze­noszących umysł w in­ny świat
uto­pij­nej rozkoszy…

I te godzi­ny… dni… lata…
sza­rej, wciąż in­nej rzeczywistości…
nie ta­kiej jak uformował
sen­ny ob­raz przyszłości… 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 27 października 2011, 13:41

Nie była to wiosna

Brzozę
za­bija się obojętnością
a później
mówi do niej mamo
i uno­si om­dlałe gałęzie
spo­niewiera­ne wiatrem

Tak - ja - to ja
wy­ryłem na two­jej korze serce
a później
pat­rzyłem jak w bólu
wyk­rzy­wiasz usta
i obojętniałem
stojąc sennie

O zmie­rzchu od­wróciłem się plecami
jak nab­rzmiała krwią
wołałaś pomocy
i upuściłem z ciebie sok
wbi­jając w grób
szpa­del w rdzy zamoczony. 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 8 marca 2012, 21:29

* * *

Jes­tem zła bo smu­tek mnie zabija
Czas się zat­rzy­mał, stoi, nie mija

Za­dajesz ból, choć wiem, że nieświadomie
Po­całuj mnie, po­dejdź bliżej do mnie

Łza całkiem słod­ka, a nie powinna
Myślę o To­bie, lecz każda myśl jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 7 lutego 2012, 11:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 07:36Irracja sko­men­to­wał tek­st kloszard ut­rzy­muje przy życiu [...]

dzisiaj, 07:34Irracja sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 07:32Irracja sko­men­to­wał tek­st Jeżeli al­ko­hol fak­tycznie za­bija [...]

dzisiaj, 07:31Irracja sko­men­to­wał tek­st Uczymy się na cudzych [...]

dzisiaj, 07:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie możemy rzeczy tak [...]

dzisiaj, 07:27Irracja sko­men­to­wał tek­st Najwspanialszą drogą życiową jest [...]

dzisiaj, 07:24Irracja sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 07:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Własne wa­dy naj­bar­dziej przeszkadzają [...]

dzisiaj, 07:20Irracja sko­men­to­wał tek­st Sen często by­wa je­dyną [...]