Wyszukiwarka: palenie zabija

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pa­lenie za­bija — zgromadziliśmy 14 tekstów.

Spalone mosty glinianego ludzika

ja­ram się tobą
jak czer­wo­nym Marlboro
palę, rozpalam
wzniecam, podpalam
ni­koty­nowe uzależnienie?
nie, ludzka głupota

ga­sisz mnie jed­nym zdaniem
z pier­wszej lep­szej paczki
pros­tym cho­ler­nie - "Pa­lenie zabija"
spa­lam się w po­piół rozgoryczony
rak myśli zżera mnie od środka
wszak jes­tem zgniecionym kiepem
na dnie gli­nianej popielniczki*

______________________________________
*bluszczem spo­wita, bo nic tak nie leczy jak zioła

z se­rii etapów połama­nego ludzika 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 16 września 2011, 09:31

Taka cisza jak ta....

Cisza...ro­sa na trawie....
I ja w tej ciszy stojąca
niczym posąg smutku
i znów życie dało mi po kościach
nies­podziewa­nie przyszło coś
co zas­koczyło mnie do głębi
wśród ciszy i ro­sy łąk
płyną me krwa­we łzy
jak war­tki po­tok... tak [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 24 fiszki • 27 września 2012, 19:51

Palenie poważnie szkodzi Tobie i osobom w Twoim otoczeniu

Czy­tam i nie męczy mnie
wbi­janie ko­lej­ne­go gwoździa
w trumnę, której nig­dy nie zobaczę.

To nic, że niewygodna.
Z no­gami do przodu
wszys­tko będzie wy­dawać się proste.

Bez pud­ru wto­pię się w ścianę
i nig­dy nie zblednę w twoich oczach.

Bo prze­cież... ktoś mu­si pamiętać,
że za­bijałam się co dzień, wra­cając z kios­ku ruchu. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 27 lipca 2011, 00:00

Lubię, gdy...

Lu­bię, gdy deszcz jesienny
Z kącików oczu mi wypływa
I drąży w skórze tunel
Ciem­ny, bez­kres­ny

Lu­bię, gdy la­wa
Z ran roz­dra­panych tryska
I pa­li ciało me poranione
Zas­ty­ga, przywiera

Lu­bię, gdy słowem
Ra­nisz mnie, zabijasz
Nie wiem, czy rodzę się na nowo
Czy też bez­powrot­nie umieram

I lu­bię ten ból, strach, ciężar istnienia
Bo prze­cież człowiek nieśmiertelny
Z każde­go cier­pienia wyłuska
Kil­ka wersów i cichych westchnień 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 15 kwietnia 2012, 22:05

Czarny Rycerz na Czarnym Rumaku

Czar­ny Ry­cerz na Czar­nym Rumaku
Ogień ma w oczach, niez­gasłe pew­ności!
Choć sam by­wa w ciem­ności i ra­dości braku
Pot­ra­fi za­bijać w imię swej jas­ności!

Bo za swą nadzieję do piekła zejść może
I nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 29 kwietnia 2012, 00:15

Urodzinowa zabawa w podrzucanie kartek i zabijanie wspomnień

Dwie se­kun­dy
(po­cisk zapłon)
Siedem se­kund
(przes­trzeń pus­ta)
pięć i pół se­kun­dy liczą
drżące w niepew­ności us­ta
biorę wściekłość między zęby
krew przepływa mi przez dłonie
pokłon od­dam światu tyl­ko
strzałem w
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 11 lipca 2011, 18:27

Wojna

Wojna

Jed­na łza, je­den strzał
je­den po­cisk z siła wro­ga gnał
dwie oso­by, dwie bronie
wożone na śmier­ci ogonie
dwa od­dechy, nie równe
wys­trzały równe
Jed­na wo­ja, ty­siąc bitew
stru­mieniem le­je się krew
Woj­na, zła woj­na, śmier­ci wołanie
ludzi w ciem­nych ściekach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 lipca 2011, 18:30

...

Przegrałem.
Stałem się ta­ki jak inni.
Przek­li­nam, kradnę, zabijam,
Piję, palę, ćpam.
Nie ma już dnia,
Bym mógł spoj­rzeć się
W mo­je od­bi­cie w lustrze.
Nie widzę w nim siebie,
Lecz bes­tię podążającą
Za in­ny­mi potworami.
Boże,
Wy­ciągnij mnie z te­go bagna.
Po­daj miłosierną dłoń.
Nie od­wra­caj się ode mnie ple­cami ! 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 marca 2010, 17:15

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki