Wyszukiwarka: ostatnie pożegnanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: os­tatnie pożeg­na­nie — zgromadziliśmy 633 teksty.

Dyskretnie obecny...

Cza­sem wi­duję cię
szczęśliwą
z roz­puszczo­nymi włosami
jak uśmie­chasz się w par­ku do traw
do­tykasz kwiatów
zaw­sze tych sa­mych, na skraju
jak­byś wiedziała
że wcześniej pieściły je
mo­je palce…
a później wracasz
do domu
machasz na pożeg­na­nie źdźbłom
lis­tkom, rumiankom
i two­ja dusza smutnieje
gdy zauważasz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 100 fiszek • 19 czerwca 2013, 05:57

My w sobie

Nie za­mykaj mi dzisiaj
po­całun­kiem tak namiętnym
drżących ust

prze­cież tyle

niewypowiedzianych
jeszcze słów
uniesieniem śpi
na krawędzi szeptu

a pośród
niena­syco­nego dotyku
tańczą sprag­nione siebie
dłonie

zanim...

zdej­miesz ze mnie
os­tatnie zawstydzenie
a ja każde­go dnia
pot­rze­buję ciebie....
co­raz więcej

cho­ciaż po­wie­dzieć
na­wet ciszą
nie wszys­tko teraz
umiem to...

kocham cię

od słowa pier­wsze­go aż
po takt ser­ca i gest ostatni
bo kiedy

ja w to­bie ty we mnie

namiętnością
tak sub­telnie gra­nice marzeń
przekraczamy.Julka.


dla...P ;) 

wiersz
zebrał 84 fiszki • 25 listopada 2012, 20:47

Wyschnięte Kałamarze

Wy­sychają już kałamarze dla gęsich piór
Kto jeszcze kiedyś at­ra­men­tem coś napisze…
Stu­kot palców w kla­wiszy prze­pas­tny zbiór
Zastąpił kur­sy­wy kreślo­nej dłonią, błogą ciszę.

Wnet os­tatnie kar­tki żółcią pok­ry­je czas nieubłagany
Znikną po łzach zas­chniętych styg­ma­ty na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 80 fiszek • 9 kwietnia 2011, 09:10

Okruchy życia...

Na pożegnanie
dot­knęłaś moich ust
ka­załaś mil­czeć
gdy gasło two­je życie
od­pro­wadziłem cię
pocałunkiem
a gdy poczułem chłód
spanikowany
ścisnąłem two­je dłonie
wierząc, że swoim ciepłem
spra­wię, że wrócisz
bez­silny przyrzekłem sobie
że kiedyś cię odnajdę...
te­raz żyję
wspom­nieniami tam­tych dni
wto­piony w bez­sensowną bezdomność
ówczes­nych uczuć
cza­sem modlę się pokornie
niekiedy płaczę
a gdy ni­kogo już nie ma na cmentarzu
roz­ma­wiam z tobą
jak kiedyś
i wierzę
że każdy za­palo­ny znicz
właśnie tu i teraz
gdy klęczę
ma głębo­ki sens
by spot­kać cię kiedyś jeszcze raz... 

wiersz
zebrał 69 fiszek • 31 października 2014, 20:42

cisza

a ja dzi­siaj tonę w ciszy
nie krzyczę, nie szu­kam pomocy
tyl­ko tonę…
de­likat­nie opa­dając na dół
poz­wa­lając by nic
dławiło mój oddech

gdzieś w oddali
z morza dna
akor­dy fortepianu
pie­szczą mo­je zmysły

uśmie­cham się wbrew wszystkim
pat­rzących z prze­rażeniem
na me zam­knięte oczy

poz­wa­lam by promienie
ko­nające­go słońca
kreśliły na mej skórze
os­tatnie li­nie życia

06.01.2012

Odtwórz  

wiersz
zebrał 66 fiszek • 7 stycznia 2013, 00:10

Lustro

Pat­rzę na twarz w zwierciadle
o oczach jak niebo
błękitno-smutne
bo zbyt długo nie widziały
szczęścia
jak obłoki które deszczem
wypłakują pożegnanie

Oglądam od­bi­cie ciszy
wrzeźbionej w us­ta
prze­mil­cza­ny­mi słowami
która za­miast radością
powitania
zagłuszyć ból
co­raz bar­dziej rani

I uj­rzałem ser­ce
tęsknotą złamane
które nie przes­tało bić
a czas
swym przemijaniem
wy­pełnia sa­mot­ność
pus­tych miejsc 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 21 czerwca 2014, 16:45

* * *

Tęsknota

myśli do myśli
słowa do słowa

człowiek człowieko­wi
niczym woda
niezbędny

w ciszy Naszych spoj­rzeń - niewymownych
wierzę wiarą

że przechodzień na uli­cy pat­rzy na mnie tak właśnie
jak­by łączyło nas, może prze­sad­nie, coś

że gwiaz­dy lśnią przy­jaźnie, że mogę
ich dotknąć,
że is­tnienie sa­mo w so­bie już

coś znaczy

że nic nie będzie ostatnie... 

wiersz
zebrał 60 fiszek • 27 lutego 2013, 21:14

(wołając o pomstę do nieba)

to nie jest miej­sce do kochania
bez­karnie owi­ja się pętlą
wokół żeber
wy­licząjąc os­tatnie od­dechy wolności

trzy dwa jeden

to w nim
nieus­tannie się spałam
a dłonie na­dal zimne
i już niczyje

to miejsce-
niez­na­na to­bie tkliwość
w której każde dzisiaj
nie zna dnia ani godziny 

wiersz
zebrał 58 fiszek • 17 lutego 2013, 13:48

gorycz

Nies­po­koj­ny wzrok
Wędrując po ciem­nych ulicach
Uciekasz w naj­ciem­niej­szy róg
Brak słów paraliżuje
Gu­bisz litery

Bez ciebie
Pożeg­na­nie to gorycz
Za­pom­niane no­ce i dnie
Spo­wite twoimi ustami

Go­rycz to
Doświad­cze­nie bez ciebie
Płomien­ne pożegnanie
Pa­raliżujące słowa 

wiersz
zebrał 55 fiszek • 28 grudnia 2012, 12:58

droga miłości

nie do końca jest zna­na nasza dro­ga miłości
lecz idziemy w niepew­ności i ciszy
wychodzi­my z krainy bezkształtu
by nasze światła przeszłości … zgasły
tonąc w po­wodzi uczuć
wszys­tko w co wie­rzyłem ucieka jak czas
marze­nia płaczą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 52 fiszki • 9 stycznia 2011, 11:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:02Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st Polsko - zaw­sze Cię [...]

dzisiaj, 11:59jantar wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 11:42Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st udawana es­te­tyka znużony pół godzin­nym mi­zianiem [...]

dzisiaj, 11:33Badylek sko­men­to­wał tek­st udawana es­te­tyka znużony pół godzin­nym mi­zianiem [...]

dzisiaj, 11:33Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st udawana es­te­tyka znużony pół godzin­nym mi­zianiem [...]

dzisiaj, 11:31Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 11:28Cris sko­men­to­wał tek­st ''kwiecień ple­cień bo przep­la­ta [...]

dzisiaj, 11:27truman wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 11:24dark smurf sko­men­to­wał tek­st Nie to, że sr*m [...]

dzisiaj, 11:22Starlight. sko­men­to­wał tek­st udawana es­te­tyka znużony pół godzin­nym mi­zianiem [...]