Wyszukiwarka: obietnice

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: obiet­ni­ce — zgromadziliśmy 173 teksty.

Nie dłonie

Nie dłonie Ci daję
co garną do siebie,

nie pie­szczo­ty,
co chwilą ulotną będą,

nie świ­ty, co marzną
no­cy czekaniem,
nie łzy, o tros­ki moje,

nie mu­ry, co dzielą od świata,
nie przes­trzeń ust
zamkniętych,

nie słowa obietnicą
z wiat­ru utkaną,
nie ser­ce na pół podzielone.

Na pier­si Twej ro­zum mój składam
i wiarę wtu­loną w Twe oczy zielone

W ra­mionach moich Cię
zmieszczę

i wiesz, że mogę wszystko...
znieść

jeszcze 

wiersz
zebrał 111 fiszek • 6 października 2012, 21:28

* * *

prawda
ta­jem­nicza kochanka
perłowe­go zmiechrzu
wzburzo­nym dłoniom
składa obietnice


wyr­wa­ni z kon­tek­stu
cichych kształtów ciał
przys­tają nad nieznanym
do­tykając uśmiech
ciężki od wdzięcznościi tyl­ko tros­ki mar­szczą korę drzew
po dru­giej stro­nie natury 

wiersz
zebrał 73 fiszki • 17 lutego 2012, 23:13

Destrukcja

Po­zor­nie bez śladu
Od tak
Po­wol­na destrukcja
Bez nadziei na jutro
To ry­sa na duszy
Cza­sem coś więcej

Bez­nadziej­ny błąd
Skreśla obietnicę
Przebudzenia
Każdą z szans
Na miłość

Wszys­tko
Powtórzy się
Znów jut­ro
Jak ska­za na ciele 

wiersz
zebrał 56 fiszek • 9 stycznia 2013, 20:45

" Kiedyś..."

Sa­mot­nie stoję dziś
na roz­sta­ju dróg
ty­ko echo pus­tych słów
od­bi­ja się bólem
nie naszego...
jutra

kiedyś...
po­między obłoka­mi z marzeń
ut­kałam dla nas most
którym podążaliśmy
w nieznane

dziś nie zostało
nic...

nie obiecuj mi 
bez­kres­ne­go nieba
jeśli...
po ziemi
stąpać ra­zem nie umiemy

nie rań więcej złudną obietnicą
nadzieją
która nig­dy nie zobaczy...
świtu
nie rań nig­dy więcej bo

zab­rakło już...
łez.


Julka. 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 26 lutego 2012, 19:09

Prostota uczuć...

Nie pot­ra­fię używać wiel­kich słów
ani obiet­nic składać na two­jej dłoni
słowa po­zos­ta­wiają zbyt wiel­ki chłód
gdy obiet­ni­ce nie mogą być spełnione…

Pragnę cię kochać skrom­nie, tak zwyczajnie
cichym zam­knięciem sy­pial­nianych drzwi
umy­ciem pleców, gdy cze­kasz na mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 49 fiszek • 13 lutego 2012, 08:14

* * *

To nasze os­tatnie pożegnanie
obietnica

już nig­dy nie zranię...

bez­powrot­nie nasze ser­ce łamie się na pół
i ka­załeś mi patrzeć...

chciałam od­wrócić wzrok
uciec
jak najdalej

patrzę
na nasze ser­ce łamiące się na pół

upa­dek
w cichy mrok


co po­wie­dzieć w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 47 fiszek • 2 marca 2013, 15:24

przez sen idę ku …

szu­kam blas­ku twych oczu
lecz sa­mot­ność mi je skradła
resztki mo­jego rozumu
krad­nie wiatr uczuć niez­na­nych
za gra­nicą mo­jego rozsądku
gdzie sza­leje ocean fal nieznanych
który tworzy pianę nadziei i wiary
wyrzu­cając ku brze­gom niez­na­nym ...
jak Af­ro­dyta z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 44 fiszki • 27 stycznia 2012, 07:36

* * *

Gu­bię się w twych słowach
uk­ry­tych pod płaszczem
zdrow­sze­go kłamstwa
us­pra­wied­li­wiane­go gorzką prawdą

Czuję się naga
pławiąc się co­raz to częściej
w nies­pełnionych obietnicach
kreślo­nych złud­nym prag­nieniem o szczęściu

W posągu z twych uczuć
zas­tygłam na dłużej
za­mykając po­wieki na praw­dziwą twarz
- tą uk­rytą pod maską dla świata

To za­kamar­ki rzeczywistości
z czy­nami szczętnie uk­ry­tymi
ot­wierają przym­knięte oczy
unosząc kur­tynę łgarstwa… 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 4 marca 2012, 21:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Wszystkie
Filtruj wyniki