Wyszukiwarka: noc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: noc — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

"Sylwestrowa Noc"

Syl­wes­tro­wa noc, noc jak każda inna;
Szkarłat­ne niebo - On i ja - wino.

Znów się spo­tyka­my w blas­ku księżyca,
Przy­tula mnie. W oku is­kra bystra.

W amo­ku, gniew wzbudza w nim grzesznik -
Przy­tulam go, całuję. [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 2 stycznia 2013, 18:02

List miłosny

Smut­na, sa­mot­na, znużona.
Leżę.
Wyob­raźnia po­kazu­je twoją twarz,
Dusza wspo­mina spot­ka­nie z tobą.
Pa­miętam bijące ser­ce, które czułam na ra­mieniu, kiedy tu­liłeś mnie do siebie.
Tak moc­no, tak czule.
Pa­miętam ciepłe dłonie, które w moich włosach dos­trzegły coś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 marca 2010, 18:59

* * *

Czar­ny kot w czarną noc
czar­ny kreśli ślad.
Biały księżyc i białe gwiazdy
oświet­lają czar­ny ślad.
Czar­ny ślad, czar­nych łap
w białych rękawiczkach.
Mały kot, czar­ny kot
zos­ta­wia nam ślad.
Na ścieżce pamiątkę
sza­rego cienia, czar­nych łap. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 lutego 2010, 20:01

Letnia noc [cz.1]

Ciepła let­nia noc,
gwiaz­dy na niebie,
wi­no burzy krew,
nie myślę o chlebie,
ser­ce się kołacze,
w roz­terce dusza,
ro­zum chy­ba przysnął,
fan­tazja porusza.
Pij­my więc wino,
pij­my dzbanami,
żyj­my chwilą,
po­między snami.
Pij­my więc wino,
póki smakuje,
ro­zum niech śpi,
niech się nie buntuje! 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 sierpnia 2012, 10:06

Tęsknota.

Tak ciężko jest,
gdy za­sypia cały świat.
Ciem­nym płaszczem, otu­la się każdy z Was.
A ja o półno­cy budze się;
cze­goś mi brak.
Nie słyszę nic ..
tyl­ko niemy krzyk.
Nie czuję nic
tyl­ko sa­mot­ności głód.
Nocą jes­tem sama,
pośród zim­nych ścian.
Nocą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 czerwca 2010, 11:27

Nie przyszedł

Cały dzień i całą noc...z myślą,że odpłynę następne­go dnia...
Cały dzień i całą noc...cze­kając na jedną chwilę...
Myślałam,że nie wyt­rzy­mam...chciałam przys­pie­szyć czas...
Budziłam się co chwilę...z myślą "jeszcze żyję!"...

Cały dzień i całą noc...uważałam,by nie ni­kogo zranić...
Cały dzień i całą noc...tyl­ko je­go chciałam słyszeć...
Cze­kałam tyl­ko na to...by się do niego przytulić...
Cze­kałam...nie przyszedł... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 września 2010, 17:43

***

Tam gdzie noc
spo­tyka dzień
tam umierają sny

zim­ny pot
bla­dy cień
wil­gotne ciało drży

płomien­ny świt
od­biera wzrok
i ko­pie ciem­ny dół

zam­knięte drzwi
za ni­mi mrok
po­zos­tał mi mój...ból...

na szyi mo­jej sznur... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 czerwca 2010, 11:44

Miłość

Miłość jest jak po­goda, nig­dy jej nie prze­widzisz,
naj­pierw wicher uczuć, a później powódź łez.
Os­tatni po­tok słów, os­tatni wspólny czas,
już nie wróci dzień, w którym los połaczył Nas.
Wspom­nienia wciąż wra­cają, te dobre [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 listopada 2010, 21:42

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki