Wyszukiwarka: noc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: noc — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Puste noce, puste dni

Obudzo­ny przez gołębie do­bijające do mych okien
Przyglądam się jak brzos­kwi­niowe Słońce wsta­je wraz ze mną
Zew­sząd otaczają mnie:
Pus­te butelki
Pus­te blizny
Pus­te wspomnienia
Pus­te obietnice
Po os­tatniej no­cy poz­ba­wionej snów

Zew­sząd otaczają mnie (...)
Otaczają światła
Wszys­tko wygląda jak niebo pełne gwiazd
Chce się pat­rzeć tak długo aż oślepne
Słońce zachodzi a ja wraz z nim

(...) i będą mnie budzić gołębie dopóki mój księżyc nie wzejdzie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 września 2010, 17:01

o ludziach (nie)normalnych

Wy­syco­ny ob­raz tym
Czym są dla nas no­ce sreb­rne
Jas­ny wzór i czys­ty rym
W geście roz­koszy bezwiednej
Wyrzu­ceni po­za na­wias
Nie objęci w miej­skiej modzie
Bo kto dziś chodzi na ta­ras
By [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 października 2010, 21:36

Uwielbiam...

Uwiel­biam nasze spacery
Wie­czo­rem po pus­tej plaży,
Lu­bię na ciebie patrzeć
I wie­dzieć, o czym marzysz.
Wie­dzieć, to może za dużo.
Ja lu­bię to zgadywać
I mrużyć lek­ko oczy,
Za rzęs zasłoną je skrywać.
Uwiel­biam, kiedy patrzysz,
Tak jak­byś znał moje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 kwietnia 2010, 00:03

jak sen

jak sen
marze­nie niespełnione
kaz­dej nocy
pod powiekami
przychodzi
by odejść ze swi­tu nastaniem
błys­kiem promienia
słońce jak sztylet
ko­lej­ny raz prze­rywa śnienie

dni jak katorga
no­ce tyl­ko ulgę przynoszą
ciem­ności kołdrą opatulony
z ocza­mi sze­roko rozwartymi
od­la­tuję w świat tyl­ko so­bie znany
z radoscią
ser­ca drgnieniem
nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 stycznia 2011, 05:40

w pigułce

sta­ry ze­garek znów się pomylił
zły wska­zując czas
daw­no stra­cił swą wartość

sta­rość dała się sfotografować

czer­wo­ne od wi­na usta
ob­li­zał po­parzo­ny język

już sa­ma nie wiem
co pier­wsze się skończyło

w obojętnym spoj­rze­niu
już nie ma nienawiści

niesie ktoś spo­koj­ny sen
na­bity na nóż kuchenny

cisza pul­su­je mi w głowie

zmęczo­na noc
echem coś szepta

to nie ze­garek się pomylił 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 października 2010, 20:14

myśl wezbrana

Jak dob­rze do kaloryfera
ucho przyłożysz w nocy
to usłyszysz szep­ty aniołów
śmiech szczerbaty
pod­miej­skiej łąki
spo­conej drżącym głosem
ładu pozbawionym
za­haczo­nym wąsem

marka 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 kwietnia 2010, 16:14

* * *

Zwykła noc, lecz każdym nocą może da­wać przykład
Pod jej niebem chłopak w dre­sach i ta dziew­czy­na niezwykła.
Ona cze­ka na przys­tanku, on spóźniony, z różą w ręce,
Strach niepew­ność, szczęście w duszy ser­ce pędzi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 października 2010, 22:14

Zimna noc..

nie pot­ra­fił odejść od wy­gasłego ognia
nie zna­lazł ty­le wo­li żeby się oddalić
krzątał się przy nim przez długi czas
cier­pli­wie do­nosił drew
bez przer­wy dokładał
pa­liło się bez ustanku
raz moc­nym płomieniem
niekiedy tyl­ko się żarzyło
ale wciąż trwało
te­raz wy­gasło skończyło się
czym się og­rze­je w sa­motną noc 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 lutego 2012, 06:47

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki