Wyszukiwarka: noc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: noc — zgromadziliśmy 2632 teksty.

egzystencja

kil­ka chwil
niereal­ny błysk
uciekam
wciąż uciekam w noc
zbi­jając latarnie

ogłusza mnie cisza
ma­mi mrok

mo­je życie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 grudnia 2014, 12:03

wiersz SZ.M

Bez Two­jej miłości czuję się jak bezdomny
w ciemną zi­mową noc
Mo­je ser­ce wciąż szu­ka schro­nienia
przed po­tokiem myśli i wspomnień,
gdy­by dać mu us­ta pew­nie
krzyczałoby z bólu.
Jak myślisz…?
Bez Twoich słów czuję się jak książka,
na której kar­tach wi­dać je­dynie biel.
Ale gdy­by można było jeszcze raz
Za­pisać cho­ciaż kil­ka stron
To na­pisałbym zu­pełnie in­na historię
Co odpowiesz…? 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 marca 2014, 13:31

***

ze swo­jego gniewu
zbu­duje łóżko
będziesz w nim spał
co noc
nie ze mną

ze swo­jego żalu
ut­kam płaszcz
może przemokniesz
w nim
od deszczu
nie moich łez

na śniada­nie
po­dam ci usta
nie mo­je tyl­ko jej

mo­je pok­ryła krew
roz­miażdżonych truskawek
za­kaza­nych twoim ustom

już nig­dy
w żad­nej z nich
nie od­naj­dziesz te­go smaku


obiecuję ci..... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 czerwca 2011, 10:51

Lubię...

Lu­bię ten od­dech zimna
otu­la mnie deszczo­wym płaszczem
za ok­nem noc
i świat już daw­no zasnął
i ja śpię
cho­ciaż mam
ot­warte oczy
wpat­rzo­ne w wit­rażowe okna
szkla­ne uli­ce
pus­te długie
możesz mnie nie budzić
z za­myśle­nia wieczorem
po dru­giej stro­nie drogi
stoi cień- życie
nie wiem dokąd odchodzi
noc maluje
długie pejzaże
pędzlem
na­miętnym dotykiem
kruchej rzeczywistości... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 października 2010, 18:57

Z kawą przepływa tabletka

Na­wet noc śpi
pod pochy­loną na wiet­rze latarnią

Między po­roz­ry­wany­mi chmu­rami gwiazdy
lęgną się świecąc jak przez durszlak
noc­na lampka

Życie to kreślo­ny na ko­lanie wiersz
ob­raz sen­nych marzeń w zlewie
których jeszcze nikt nie pozmywał

Za ok­nem pi­jaka śpiew
i lep­ki świt
w ko­ce się pozawijał


Dla Hani

Marka 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 października 2014, 02:21

cd...Takie życie..

Zno­wu zbliża się noc
Myśli kłębią się w głowie
Uczu­cia po­kazują swą moc
A żal i tęskno­ta są w zmowie.

Te..piękne chwi­le nie wrócą
Nie można było tak żyć
Choć nasze ser­ca się smucą
Wiem,że tak mu­siało być.

Lecz...szko­da tej naszej miłości
Bo... każdy o ta­kiej marzy
A my..mu­simy żyć w świadomości
Że już nig­dy nam się ta­ka..nie zdarzy.! 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 9 listopada 2015, 17:57

Iluzja

iluzją jest sen
blask świec
sple­cione cienie dwa
zgra­ny rytm
ro­zog­niona ma­teria ciał
tańczą zmysły
ek­sta­zy cichy krzyk
pie­szczotą mruczy szczęście
wy­gina ko­ci grzbiet
nad­chodzi świt
noc sączy wątłe światło dnia
spa­lona w og­niu ćma 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 marca 2010, 13:03

Sandra

Czy to noc jest, czy dzień,
ciągle widzę San­dry cień.
La­to, wios­na, je­sień, zi­ma
San­dra mi się przy­pomi­na.
Te jej oczy, ta jej twarz,
w której tyl­ko piękno masz!

Idę nocą, pośród gwiazd,
widzę ja­kiś piękny blask.
Piękne us­ta, zwin­ne dłonie,
złote oczy, ciało też.
Myślę: Anioł...
Ale nie!
Bo to San­dra woła mnie.Wier­sz od mo­jego ko­legi, dla mnie.
Dziękuję. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 listopada 2010, 21:52

Tobie

Ciem­na jest noc,
Gdy myślę o Tobie.
Czy mogłam być lepsza?
Dziś się nie dowiem.
Bez­senna jest noc,
Jes­teś znów w mo­jej głowie.
Ty­lu wy­tar­tych słów
Za­pom­nieć nie mogę.
Jak słod­ka jest noc,
Gdy jes­teś znów obok.
Niebies­kie niebo
Nad moją głową.
Wy­tar­te słowa i wy­tar­te wspomnienia,
Tyl­ko marze­nia pot­ra­fią zmieniać. 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 6 grudnia 2015, 02:26

Poranne konanie

Bla­dy świt, łyk ka­wy po­ranej,
Słońce przez ok­na do mnie zagląda,
Idę zmyć noc z twarzy zas­pa­nej,
Pod kra­nem lądu­je zmęczo­na głowa...

...i nag­le...

Czuję Twój od­dech na mo­jej skórze,
Czuję Twój do­tyk na moich ramionach,
Wznoszę swój wzrok po­woli ku górze,
Pat­rzę w lus­tro... nie ma Cię... konam... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 sierpnia 2012, 17:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:40shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:39Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:38LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ludzie pod­ważą wszys­tko, co [...]

dzisiaj, 20:37shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:36mechaa sko­men­to­wał tek­st Stos

dzisiaj, 20:36shulag sko­men­to­wał tek­st Ludzie pod­ważą wszys­tko, co [...]

dzisiaj, 20:35LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ludzie pod­ważą wszys­tko, co [...]

dzisiaj, 20:34amel. sko­men­to­wał tek­st Oceniaj zacho­wania i poglądy, [...]

dzisiaj, 20:33shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:32mechaa wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.