Wyszukiwarka: noc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: noc — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

* * *

Zwykła noc, lecz każdym nocą może da­wać przykład
Pod jej niebem chłopak w dre­sach i ta dziew­czy­na niezwykła.
Ona cze­ka na przys­tanku, on spóźniony, z różą w ręce,
Strach niepew­ność, szczęście w duszy ser­ce pędzi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 października 2010, 22:14

Zimna noc..

nie pot­ra­fił odejść od wy­gasłego ognia
nie zna­lazł ty­le wo­li żeby się oddalić
krzątał się przy nim przez długi czas
cier­pli­wie do­nosił drew
bez przer­wy dokładał
pa­liło się bez ustanku
raz moc­nym płomieniem
niekiedy tyl­ko się żarzyło
ale wciąż trwało
te­raz wy­gasło skończyło się
czym się og­rze­je w sa­motną noc 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 lutego 2012, 06:47

[noc ...dzień ...noc]

przychodzi w no­cy
blask księżyca jej słońcem
za­biera tlen
swoim ero­tyz­mem du­si
cisza krzy­kiem ek­sta­zy
za­nika wiatr
pod po­wieka­mi zam­kniętych oczu
tęcza świet­lista
ko­loro­wa fe­ria barw

świt
trzask drzwi
świeży po­wiew wiat­ru
spoj­rze­nie za ok­no

pa­da deszcz ... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 listopada 2010, 11:54

Słodka kropelka nocy

Choć chwilę z Tobą pragnę być
Choć miłość swą na­zywasz "cień"
Och.. może się we mnie ten cień kryć!
Wśród wspólnych słów i ser­ca drżeń

Tak ciepły śpiew nam zna­nych nut
W ser­cu nam gra, wspólnym jak [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 9 fiszek • 30 lipca 2012, 00:32

Źródełko

W kro­pel­ce napłaka­nej przez sen
uto­pił się clown.
I dla­tego każdej no­cy śmieję się do gwiazd.
Ra­dością kołyszę je w tańcu,
szczęściem częstuję o północy.

W kro­pel­ce napłaka­nej przez deszcz
uto­piło się słońce,
I dla­tego spa­ceruję po tęczy.
Ubieram różowy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 listopada 2010, 10:08

Noc na wynos

Zak­ry­wam słońce pal­ca­mi
Leżąc na pus­tej podłodze
Tętni mias­to światłami
Ot­wieram , za­mykam , wychodzę
Uderza mnie ciepły pod­much
W od­blas­kach strze­lis­tych cieni
Za­palam , to ta­ki od­ruch …
Uli­ca ludźmi się mieni
Oddech
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 października 2010, 19:39

"Z prochu powstałeś."

Tak jak wszys­tko pochodzę z ni­cości.
Jes­tem roz­tańczo­nym pyłem te­go świata.

Stworzo­ny przez coś cze­go i tak nie zdołam pojąć,
lecz właśnie w niepojętości tkwi mo­ja wiara.
Żeby zdol­nym być do wszys­tkiego, pierwej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 kwietnia 2010, 19:16

zagłada

po­pat­rz
świat gi­nie
w gnijących od­padkach
miast bez za­sad
met­ro­polii obłudy
ni­cości wy­wyższo­nej na piedes­tał

czer­wo­ne niebo is­krzy
no­ce znaczo­ne krwią
mor­der­stwa i gwałty
codzien­ność
świata od­chodzące­go w niebyt

lo­dowa­ty po­wiew śmier­ci
znaczy dni prze­mija­nia
ile jeszcze
ludzkich cier­pień zos­tało
do końca
pras­ta­rej mat­ki
i jej dzieci
szy­kujących jej zagładę 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 stycznia 2011, 05:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki