Wyszukiwarka: nieznane

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niez­na­ne — zgromadziliśmy 730 tekstów.

Strach strat

Boję się śmier­ci, boję się ut­ra­ty
-doczesności.
Boję się niez­na­nych zaświatów miejscowości.
Ce­nię życię jak nic in­ne­go. Ce­nię 
-po­daro­wane mi chwile.
Ce­nię ziem­ski przystanek.
Na­wet jeśli jest on na chwilę. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 23 lutego 2012, 16:42

SIOSTRA ZAKONNA

W czerń smut­ku świata odziana,
światłość ser­ca duchem zapalasz.
Skraj­ne złem od­wie­dzasz miejsca,
ducha w za­gubionych życiach szukasz.

Niez­mordo­wana w miłości umartwieniu,
od­dałaś młodość-piękno swe niewieście.
Bo­ga doświad­czasz w bólu cierpienia,
zbłąka­nym da­jesz nadzieję i szczęście.

Sen­su is­tnienia życia szukasz,
fi­lozo­fia przy­pad­ku nieznana...


"KOLOROWY" 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 2 czerwca 2011, 09:32

Śladem nadziei

Pop­rzez złudzeń prze­pas­tne knieje
kroczy tro­pem nadziei złud­nych…
Cier­nisty szlak… wiatr oczom wieje
Smu­tek władcą myśli bezludnych

Mórz bez­pańskich łez, nig­dy nie omija…
Przyklęka tam, jak nad mo­giłą niez­naną
Swo­je uk­radkiem z po­liczków spija…
kryjąc w uśmie­chu swą twarz stroskaną.

Jeśli nie doj­dzie… żalem zagubiony
od­da się w ja­syr je­go przeznaczenia
Z dro­gi tej niemocą wiary zawrócony...
Zaśnie… nie nas­ta­wiając już budzenia. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 3 lipca 2012, 09:59

marnotrawny

ociężałe ciała
z niena­wiścią do świata
śmier­dzące sie­dze­nia w zim­nych autobusach
z miłości do dziew­czy­ny
z ra­dości że znów uj­rzysz brata
pow­ra­casz zza wieków
na najświętsze
łono rodziny

i za co cię kochać ?
niez­na­ny człowieku
za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 25 stycznia 2012, 17:08

ŚPIEWANY TOAST WUJA SIERJOŻY

To jest toast po­nad toasty
trochę za mały, trochę za ciasny.
Lecz toas­tu wzno­sić nie warto
kiedy grasz w życie jedną kartą.

Więc ją rzu­caj szyb­ko na stół
może spad­nie z ręka­wa as -
bla­dym świ­tem co spłynie z chmur
poszy­bujesz w niez­na­ny czas.

Wszak po­sadę świat taką ma
by zdarze­nia zrzu­cać jak deszcz.
I nie każdy świt kończy noc
i nie każdy toast ma sens.

Za­pamiętaj ważna to rzecz... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 28 czerwca 2010, 00:04

Mój żołnierzu

Może jak po­siedzę tu­taj
jeszcze chwilę
to się zjawisz.

Może, gdy oddechem
og­rzeję szybę
znik­nie strach.

Może, gdy spoj­rzę
w ok­no tak bardzo
to zja­wisz się przed bramą
od ogrodu.

Nadzieja jest moją matką,
a oj­cem czas nieprzebłagany
co gna jak dzisiejszy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 24 kwietnia 2013, 18:12

Chwile...

Są w życiu ta­kie chwile
Gdy siadając w fotelu
Zas­ta­nawiamy się co dalej
I jak dążyć do celu

Są w życiu ta­kie chwile
Gdy nie ma już sen­su tyle
Gdy czas prze­latu­je mie­dzy palcami
Myślimy
Co będzie z nami
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 lutego 2011, 17:31

Próba

I chy­ba umrę
jak kwiat
bez piękna płatek.
Choć ja kwiatem,
to Ty mą wodą latem.
Ja po­ciechą oka,
Ty pie­szczotą serca.
Ono ko­na bez
Twe­go uśmiechu.
Może nie wytrzymam
ty­le no­cy bez zna­nego okrętu?
Każda wo­da ma statek,
je­den na całe życie.
Ona ko­na zaw­sze ,
gdy go nie ma o świcie. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 czerwca 2011, 08:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Wszystkie
Filtruj wyniki