Wyszukiwarka: nienawidze cie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niena­widze cie — zgromadziliśmy 4 teksty.

* * *

odeszłaś
9:50 godzi­na zmierzchu
Twe­go os­tatniego oddechu
owi­nięta w biała chustę
na której zaw­sze sadziłaś kwiaty
z uśmie­chem na ustach
przecze­sując swo­je długie
sreb­rne włosy
uczyłaś kochać
każde­go z osobna.!
potrafiłaś
choć ty­le przeszłaś
kochałaś Go mi­mo wojny
śmierci
głodu
Kochałaś na­wet gdy za­bierał Ci dzieci
gdy [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 kwietnia 2011, 17:28

How low without you.

Za­biłaś mnie po­now­nie ale tym ra­zem bardziej.
Bo zab­rałaś ze sobą wszys­tko co miałam.
Kiedyś chciałaś abym była szcześliwa
Te­raz stoisz i pat­rzysz jak płacze
mi­mo że nie wi­dać moich łez.
płone.
Za­biłaś mnie po­now­nie ale tym razem [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 marca 2013, 20:56

Nie, nie, nie!

Odejdź, proszę zos­taw mnie!
Nie mów, nie do­tykaj, już nie chce Cie!
Dlacze­go, po co, znów zaw­ra­casz mi głowę?
Kiedyś miałeś mnie więcej niż połowę.
A te­raz? Te­raz, szczerze Cie nienawidze.
Ba! Ja się brzydze!
O je­den raz [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 listopada 2012, 00:04

Zycie i człowiek tacy sami ?

To tyl­ko życie kto­re cier­pi płacze krzyw­dzi jak nie­szczes­li­wa miłość
to tyl­ko sen w kto­rym jes­tesmy swoi
je krzyw­dzi sa­mot­ność nas krzyw­dzi świat
je­go dob­re hu­mory to nasze zle
on chce byc na­mi my chcemł [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 października 2012, 12:45
Wszystkie
Filtruj wyniki