Wyszukiwarka: nienawidze cie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niena­widze cie — zgromadziliśmy 725 tekstów.

nienawidze

już na­wet Bóg posmutniał
cho­wając wzrok
pod spra­cowaną dłonią
przyglądając się
tej naszej miłości

ile ra­zy od­dychając
tym sa­mym powietrzem
du­siliśmy się
kiedy gdzieś nasze oczy
dot­knęły się w kącie dusz

ile razy…
za­cis­ka­liśmy pal­ce w pięść
mi­jając się w tłumie
otocze­ni przez set­ki myśli i słów
za­miast wy­ciągnąć dłoń
ku tej drugiej

nie chce już krzyczeć
ile od­dałbym za Twój
pry­wat­ny oddech
który w chłod­ne wieczory
mie­szałby się z moim

Nienawidze
Cię kochać...

23.04.2013

Odtwórz  

wiersz
zebrał 69 fiszek • 23 kwietnia 2013, 21:51

wracaj już.

Na­dal Cie kocham
I nie wiem, dlaczego…

At­ra­ment, wszędzie atrament
Wy­pełnił moją krew, ścieka z oczu
Na­wet już nie mogę mówić
Tyl­ko ry­suję w ciemną noc
Twój por­tret z pamięci
Na lus­trze duszy

Ka­leczę palce
O pęknięcia na taf­li szkła
Zostawiając [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 65 fiszek • 26 listopada 2012, 00:28

jeśli ktoś naprawdę zapragnie ze mną porozmawiać […] po prostu mnie znajdzie

Poets of the Fall - Dawn
Odtwórz

nie twoją dłonią
nic nie jest we mnie pisane

choć cza­sem jeszcze błądzę
- zas­nu­ty po brze­gi sen­nością -
za tym, co już nie czeka

lecz nie byłbym zu­pełnie bez treści
gdy­bym znów pos­ta­nowił umrzeć
po­między wersami

z lek­kością powiek
uno­sił się do światła

bo dziś

jeszcze cie-nie
mam tu

zos­tań więc tym grzechem
które­go so­bie nie odpuszczę

na a m e n
- uklęknę do­piero z miłości 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 2 czerwca 2015, 15:44

jednym tchem

Uwiel­biam się budzić
Choćby przed słońcem
Przy Twoich wargach
I po słońcu
Przy nich zasypiać

Jes­teś wte­dy mo­ja i nikogo
Ni­kogo i moja
A ja Cie cho­wam w ramionach
W ra­mionach cho­wasz się

Za­sypiasz spokojnie
Roz­dmuchując od­dechem
Mo­je włosy z czoła
A ja nic nie mówię
Tyl­ko patrzę

Popląta­ni ciałem
Bez zbędnych gestów warg
Od­czy­tuje­my z ust
Jed­no słowo
Które ma­lują się
Układając w prywatny
Uśmiech
Nasze skołata­ne serca


Odtwórz

14.01.2014 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 14 stycznia 2014, 20:02

* * *

skończył się sen
obudziło Cie życie
sza­ra rzeczywistość
zgu­biła Cie skrycie
w la­biryn­cie zwierzeń
uno­sisz marzenia
zbyt ciężkie

ta­kie kruche Twe ręce
ugi­nają się ramiona
ser­ce klęczy od dawna
pragnę
przy mnie zostań

widze jak wiele
stra­ciłam za chwilę
jak wiele upuściłam
trze­ba zapomnieć

nie płyną łzy
bo nic mi nie zrobiłeś
tak . 
wiem . moją winą jest
wszystko
i to że się zraziłeś

upo­minam siebie
niewiele to daje
znaj­du­je ukojenie
w ko­lej­nej ampułce
w ko­lej­nym ko­niaku

nie wiem czy wstane
ze świtem

oczy zmar­no­wane
czekają 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 25 maja 2011, 18:23

* * *

Ma­giczne jest miej­sce w mym sercu
Miej­sce, w którym mie­szkasz ty.
Nie umiem cie stamtąd wyrzucić
Choć mącisz mi no­ce i dni.

Mi­jają mnie twarze bez imion
Znacze­nia nie ma żad­na z nich.
Po­między set­ka­mi przechodniów
Ja widzę- spacerujesz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 13 stycznia 2011, 11:09

córce

Nic in­ne­go już mi nie pozostało
Doj­rzało już młode kwiecie
Ciesząc się przez łzy
Zgry­zając z bólu wargi

Ofiarując Cie pod opiekę Bogu
Puszczam Twoją dłoń
Poz­wa­lając wypłynąć na sze­rokie wody
Niez­na­nego Ci świata

Modląc się po cichu
Najgłośniej jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 17 października 2011, 09:03

Szukam...

ze smut­ku ocieram łzy ,
ot­wieram oczy,
gdzie jes­teś , gdzie jes­teś Ty,
jak kochać Cię ja nie wiem sam
ja te­go nie wiem, jak kochać mam
cze­kam na Ciebie i miłość Twoją,
bo w Tobie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 31 fiszek • 14 października 2012, 21:43

* * *

ta­to, zmieńmy ten świat
przy­dałoby się więcej ciepła
miłości - szczerej

a później tat­ku pójdziemy
do tej cukierni
gdzie zaw­sze kupowałeś
mi rur­ki z bitą śmietaną

wiesz tatuś,
kocham Cie
na­wet jak masz muchy 
w no­sie, które psują 
Ci humor

bądź przy mnie
tatku

nie chcę dorosnąć. 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 13 marca 2012, 06:35

odwagi

Opar­ty o ścianę
Stoję ze spuszczoną głową
Mecząc oczy Twoją fotografią
Wyb­lakłą już z biegiem lat

Skrop­lo­na łzami
Set­ki ra­zy rozdarta
W myślach

Dłonie nie miały odwagi
Od­dać Cie we wszys­tkie diabły

Ocieram us­ta z łez
Które popękały od ich smaku
Suche policzki
Prze­marznięte

....Pieką

Co się sta­nie z Tobą
Gdy zdjęcie wy­pad­nie z rąk
Gdy nagle..
Zap­ragnie mnie ktoś in­ny u siebie

Rzu­cając garść piachu
Białe chry­zan­te­my
Łza spłynie po Twym policzku

24/25.02.2012 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 25 lutego 2012, 00:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:43jantar sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:42shulag sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dziś wszys­tkie książki na­dają [...]

dzisiaj, 13:40jantar sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st tuż tuż

dzisiaj, 13:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Piękną edu­kacją, kiedy ma­ma [...]

dzisiaj, 13:32karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Feministka, to nie kuchar­ka, [...]

dzisiaj, 13:32shulag sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:29M44G sko­men­to­wał tek­st *** Dzban miodu na ser­ce [...]