Wyszukiwarka: niekochany

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niekocha­ny — zgromadziliśmy 703 teksty.

Nadzieja

Jes­teśmy tyl­ko ludzmi,
Kocha­my i chce­my być kochani,
Sza­nuje­my tych ktorzy nas szanuja,
Ale u nas w duszy is­tnieje wie­czna walka,
Ser­ce i umysl,
Kto­re zaw­sze sie kloca,
Nie pot­ra­fimy po­godzic jed­ne­go z drugim,
Emoc­je kto­re w nas drzemią [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 lutego 2012, 12:21

* * *

Ona jest ta­ka piękna,
ser­ce ma ta­kie czyste.
Piękne blond włosy,
i oczka ta­kie niewinne.

Ona to ta z mi­liona jedna,
ta­ka kocha­na da­ma me­go serca.
Przy­tuli mnie mocno,
ja to dob­rze wiem,
że tyl­ko z nią,
spędzić życie chce. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 czerwca 2012, 17:38

"Testament mój."

Nad­szedł ten dzień, kiedyś na­dejść musiał
Od­chodzę na zaw­sze, już mnie nie będzie
Wam mo­je dzieci zos­ta­wiam niewiele
Mnie niepot­rzeb­ne będzie to w niebie

Zos­ta­wiam wam dob­re rady
Abyście według nich postępowały
Zos­ta­wiam wiarę w lep­szy świat
Tym­cza­sem ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 sierpnia 2012, 14:14

* * *

Zdejmę z ciebie płaszcz wstydu,
i ok­ryję twe ciało miłością.
będę spi­jał z twych ust,
soczys­te so­ki niczym nek­tar Bogów.

Ofiaru­je się to­bie w całości,
dusze i ciało.
choć wiem że to za mało.

Op­lotę twe zmysły,
będę już na zaw­sze tyl­ko twój,
abyś czuła się bezpieczna,
kocha­ny aniele mój 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2012, 07:24

Moja Natura

Ko­lejną cze­reśnię zja­da mi ro­baczek
I ro­bi na niej przedziw­ny szlaczek,
Kocham Cię is­totko, co zja­dasz mi jedzenie.
W su­mie to kocham każde istnienie.

Na­tura mo­ja jest zwa­riowa­na,
Kocham Cię życie,
A czy jes­tem kochana? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 czerwca 2012, 16:41

Zaskoczenie

zas­koczyłeś mnie swą decyzją
tak inną niż wszys­tkie dotąd
ot­worzyłam oczy szeroko
żeby zam­knąć usta

Nie wie­rzyłam...nie mogłam
dotąd łączyła nas przyjaźń
a dzi­siaj ta Two­ja decyzja

Ma dusza uniosła się do nieba
żeby za­raz wrócić ,bym jej dotknęła
wy­dała cichy [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 30 lipca 2012, 21:40

Tęsknię za Toba

Sa­mot­ność w ser­cu scho­wana
Sa­mot­ność z bar­ku Ciebie kocha­na
Stęskniony za twoim do­tykiem
Za całus­kiem i twoim języ­kiem
Za czułością i pie­szczo­tami
Za usie­chem i twy­mi ręka­mi
Za do­tykiem Twe­go ciała
Pop­rostu za Tobą mała 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 czerwca 2012, 05:37

Życie.?!

Życie.?! Czym ono jest
właści­wie dla mnie
zas­ta­nawiam się i w rzeczy samej
nie wiem dokładnie
nie koszto­wałam go jeszcze
nie zaznałam
nie wypróbo­wałam do końca
cza­sem mam ta­kie cho­re myśli
ale pow­strzy­muję się by znowu
nie zro­bić ja­kiegoś głupstwa
każdy ma [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 lutego 2013, 20:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Wszystkie
Filtruj wyniki