Wyszukiwarka: niekochany

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niekocha­ny — zgromadziliśmy 703 teksty.

zapewniam

rodzi­ce pew­nej ko­biety są wo­bec mnie niep­rzychyl­ni - to jest test dla "naszej" znajomości

Co by się nie działo, ja Cię nie opuszczę
Nie od­puszczę tej zna­jomos­ci, to zbyt piękne
Klękne, przed wszys­tki­mi i pokaże [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2012, 19:22

...

Siedzę i spoglądam za ok­no...widzę - sza­rość,pus­tych ludzi i ciem­ne niebo
Siedzę i spoglądam na Two­je zdjęcie...widzę - ra­dość,ko­loro­we życie i moją miłość
Siedzę i spoglądam w lus­tro...widzę - siebie,smut­na szarą is­totę... ale kochaną. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2012, 07:43

Ból zdrady

Marze­nia mnie opuściły gdy ot­worzyłem oczy...
To uczu­cie ro­zer­wało moją oso­bowość... mój sens..
Za­mykam po­now­nie oczy by cofnąć czas...
Lecz nie mogę, dręczy mnie koszmar duszy.
Już wiem... Cho­ciaż tak bar­dzo nie chce wiedzieć
Nie chce widzieć...
Wybaczenie.. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 czerwca 2012, 11:27

Żyletka

Za­myka­my się w męskiej toale­cie, siada­my pod zimną ścianą i wpat­rujęmy w siebie nawza­jem. Zim­no ochładza nasze gorące ciała. Wy­ciąga­my żyletkę i ki­wamy so­bie po­rozu­miewaw­czo. I cho­ciaż bar­dzo chcę zginąć u twe­go bo­ku, sądze, że jeszcze nie na to po­ra. Przy­ciągam cie do siebie i całuję. Całuję ,kocha­ny. Odłóż żyletkę, i całuj xD 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 grudnia 2011, 18:07

Nadzieja

Jes­teśmy tyl­ko ludzmi,
Kocha­my i chce­my być kochani,
Sza­nuje­my tych ktorzy nas szanuja,
Ale u nas w duszy is­tnieje wie­czna walka,
Ser­ce i umysl,
Kto­re zaw­sze sie kloca,
Nie pot­ra­fimy po­godzic jed­ne­go z drugim,
Emoc­je kto­re w nas drzemią [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 lutego 2012, 12:21

* * *

Ona jest ta­ka piękna,
ser­ce ma ta­kie czyste.
Piękne blond włosy,
i oczka ta­kie niewinne.

Ona to ta z mi­liona jedna,
ta­ka kocha­na da­ma me­go serca.
Przy­tuli mnie mocno,
ja to dob­rze wiem,
że tyl­ko z nią,
spędzić życie chce. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 czerwca 2012, 17:38

"Testament mój."

Nad­szedł ten dzień, kiedyś na­dejść musiał
Od­chodzę na zaw­sze, już mnie nie będzie
Wam mo­je dzieci zos­ta­wiam niewiele
Mnie niepot­rzeb­ne będzie to w niebie

Zos­ta­wiam wam dob­re rady
Abyście według nich postępowały
Zos­ta­wiam wiarę w lep­szy świat
Tym­cza­sem ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 sierpnia 2012, 14:14

* * *

Zdejmę z ciebie płaszcz wstydu,
i ok­ryję twe ciało miłością.
będę spi­jał z twych ust,
soczys­te so­ki niczym nek­tar Bogów.

Ofiaru­je się to­bie w całości,
dusze i ciało.
choć wiem że to za mało.

Op­lotę twe zmysły,
będę już na zaw­sze tyl­ko twój,
abyś czuła się bezpieczna,
kocha­ny aniele mój 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2012, 07:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Wszystkie
Filtruj wyniki