Wyszukiwarka: niekochany

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niekocha­ny — zgromadziliśmy 703 teksty.

Ojcze

Oj­cze pijany
coś zapił
świat cały ,
a w głupocie
swej stracił
szacunek,
nie masz już nic
prócz własnych
rąk do pra­cy ,
koszu­li na grzbiecie
i imienia - Kazik.
Tańcząc z bólu
z mar­twym uśmiechem
człeka od łez wołasz
o pomoc
cho­wając ostatni
łyk za pa­zuchą .
Klnąc się na Boga
córuś kochana
nie jes­tem pijany
to pot po mnie
z pływa
po ciężkiej pra­cy ...


Odtwórz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2012, 08:47

* * *

No­wy wier­sz, by upo­lować sa­mego Siebie
Między wer­sy wplącze uczu­cia do Ciebie,
Myśla­mi przechadzam się po niebie,
Widzę go, nie ba­ranek to tyl­ko źrebie,
Pełen bun­tu, poz­ba­wiony wie­dzy i samotny,
Obieca­no mu raj, jed­nak ból był bezowocny,
Każdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 lipca 2012, 23:31

"Miłość i Poświęcenie"

Za­pytał-"Czym dla ciebie jest miłość?"
To coś,co poz­wa­la mi cie­szyć się każdą chwilą mo­jego życia u Two­jego boku.
Coś,co spra­wia,że czuję mo­tyle w brzuszku,kiedy Jes­teś obok mnie.
Coś cze­go nie da się ogarnąć myśla­mi,kiedy Jesteś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 lipca 2010, 01:15

))*Miś*((

Był raz so­bie mały miś
Kom­bi­nował nie od dziś
Ciągle chodził sam do lasu
A na szkołę nie miał czasu
Za­miast pi­sac i rachowac
Wo­lał ciągle leniuchowac
Łowił ryb­ki łapką w stawie
Czas mu mi­jał na zabawie
Ciągle sypiał [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 lipca 2012, 00:05

zapewniam

rodzi­ce pew­nej ko­biety są wo­bec mnie niep­rzychyl­ni - to jest test dla "naszej" znajomości

Co by się nie działo, ja Cię nie opuszczę
Nie od­puszczę tej zna­jomos­ci, to zbyt piękne
Klękne, przed wszys­tki­mi i pokaże [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2012, 19:22

...

Siedzę i spoglądam za ok­no...widzę - sza­rość,pus­tych ludzi i ciem­ne niebo
Siedzę i spoglądam na Two­je zdjęcie...widzę - ra­dość,ko­loro­we życie i moją miłość
Siedzę i spoglądam w lus­tro...widzę - siebie,smut­na szarą is­totę... ale kochaną. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2012, 07:43

Ból zdrady

Marze­nia mnie opuściły gdy ot­worzyłem oczy...
To uczu­cie ro­zer­wało moją oso­bowość... mój sens..
Za­mykam po­now­nie oczy by cofnąć czas...
Lecz nie mogę, dręczy mnie koszmar duszy.
Już wiem... Cho­ciaż tak bar­dzo nie chce wiedzieć
Nie chce widzieć...
Wybaczenie.. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 czerwca 2012, 11:27

Dziękuję...

Byłaś tu przez chwilę,
Byłaś mi najbliższą.
Chciałaś dać mi tyle,
Ułożyć mi przyszłość.

Byłaś mi ratunkiem,
Czułem się kochany.
Byłem oczkiem w głowie,
Syn dla swo­jej mamy.

Do­padł Cię niespodziewanie,
On - naj­większy szczęścia wróg.
Choć wal­czyłaś wte­dy z draniem,
Wstąpić ka­zał w nieba próg.

Dziś słowa­mi podziękować,
Mogę tyl­ko za Twój wkład.
Nie dał Bóg Ci mnie wychować,
Sam poz­nałem wiel­ki świat.

Choć nie znałem Ciebie, Mamo,
I nie mogłem te­go wiedzieć,
Kocham Ciebie wciąż tak samo,
Tyl­ko ty­le chcę powiedzieć... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 maja 2012, 21:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Wszystkie
Filtruj wyniki