Wyszukiwarka: niekochany

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niekocha­ny — zgromadziliśmy 703 teksty.

Ty

Zno­wu zasnąć nie mogę
bo myśli o To­bie zap­rzątają mi głowę
Jak żeb­ra­kowi chle­ba
- tak mi Ciebie potrzeba!
Tak bar­dzo Cię kocham,
że pojąć te­go nig­dy nie zdołasz.
Jest mi z Tobą tak wspaniale,
choć o tę [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 maja 2010, 11:13

5 w 1

W je­sien­nym deszczu obo­je się spot­ka­li,przy­pad­kiem przed ulewą w jed­nej bra­mie sta­li.Spo­doba­li się so­bie,ser­ca im moc­niej za­biły i ich oczy na siebie wpat­rzo­ne wciąż były.Nie często się ta­kie uczu­cia zdarzają,że wys­tar­czy spojrzenie [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 listopada 2012, 20:59

Ponad różnice...

Po co Ci to wszys­tko kocha­na ?
prze­cież ty­le różnic między mną a Tobą.
Ty jes­teś młoda, piękna, lubiana...
ja…to, co piękne mam już daw­no za sobą…

Po co Ci mo­ja miłość, która będzie tyl­ko trwaniem…
czy [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 lutego 2011, 15:05

Jedyna Ty

Jes­teś piękna,
jak morze,
ciche pełne uroku.
Morze spo­koj­ne o wschodzie słońca,
i cu­dow­ne o zachodzie.
Jes­teś moja,
cała moja.
Z Tobą chcę być do końca.
Jes­teś tym, co posiadam,
Co większość posiada.
Jes­teś życiem,
Tym,
-co było,
-jest,
A może i będzie,
Ty!
Mo­ja jedyna.
Na zaw­sze moja.
I tyl­ko moja.

SAMOTNOŚĆ
Kochana. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 marca 2010, 14:08

Mów mi!

Znów mi cicho szep­cesz do ucha
Zbyt cicho
Mam już swo­je lata
i słyszę nie-wszystko

Nie widzę też zbyt dobrze
Więc co z te­go, Droga,
Że masz jędrne piersi?
Twe­go tru­du szkoda.

 [...] — czytaj całość »

erotyk
zebrał 2 fiszki • 24 maja 2012, 00:06

Zimna... Gorąca... Nadzieją płonąca...

Ile już dni zna­my się nawzajem?
Ile już ra­zy cie­szyłam się rajem?
Ile już chwil spędziłam czekając?
Czy wyt­rzy­mam dłużej udając...?

Wierzę, wciąż wierzę, nadzieją się duszę,
Tym bzdur­nym prag­nieniem umysł swój kuszę.
Czy kiedyś za­kończy to os­ta­teczna zmiana?
Czy będę mar­twa czy będę kochana...?

Sen­su w tym nie ma i nig­dy nie znajdziesz,
Dla ta­kiej błahos­tki zimną odnajdziesz,
Po­wiesz: "Dlacze­go? Nie, nie rozumiem!"
Lecz ja z tą błahos­tką żyć już nie umiem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 kwietnia 2010, 22:15

Nędzne dziecko namiętności

Fa­la miłości.
Fa­la radości.
Odpływam w nicości.
Nie ma namiętności.

Słońcem kochana,
Księżycem wołana,
ciszą zalana:
"Sa­ma. Sama."

Tonąc w ciemności,
nie szu­kam jasności.
Pus­te wnętrzności?
Tak, namiętności.

"Cier­pieniu" oddana.
"Cier­pieniem" zabijana.
Ra­dości! Ratowana!
Lecz sa­ma twa dama. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 kwietnia 2010, 01:17

Ganja

pew­ne­go dnia poz­nałem cie kochana
po­lubiłem cie nic więcej do gadania
mo­je po­dejście było negatywne
gdy poczułem jej smak
było po­zytyw­nie
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
nie tyl­ko ja ciebie tak moc­no wiel­biłem
przy­jaciel również czół twoją wewnętrzną siłę
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
nie jesteśmy [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 stycznia 2013, 17:01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama