Wyszukiwarka: niekochany

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niekocha­ny — zgromadziliśmy 703 teksty.

Ganja

pew­ne­go dnia poz­nałem cie kochana
po­lubiłem cie nic więcej do gadania
mo­je po­dejście było negatywne
gdy poczułem jej smak
było po­zytyw­nie
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
nie tyl­ko ja ciebie tak moc­no wiel­biłem
przy­jaciel również czół twoją wewnętrzną siłę
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
nie jesteśmy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 stycznia 2013, 17:01

Gdy już Ciebie

Gdy już Ciebie stra­ciłem
do­wie­działem się czym jest miłość
nau­czyłem się jak kochać by nie ra­nić ,
i co znaczy kochać , a nie być kocha­nym
jak tęsknić za Tobą i żyć bez Ciebie
i pat­rzeć jak tęskno­ta za­bija mo­je ser­ce
ser­ce które na­dal kocha, właśnie Ciebie
i nie wyob­raża so­bie życia bez Two­jej oso­by
bo cząstka Two­ja, po­zos­tała w nim na zawsze 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 czerwca 2012, 16:00

Niezrozumienie.

Jes­teśmy jak dwa światy
Każdo jest inne.
Ja nie ro­zumiem ciebie, a ty mnie.
To, że mog­liśmy się naz­wać razem,
Jed­nym, wiel­kim niepo­rozu­mieniem było.
Ja - byłam inna,
Ty - byłeś inny.
Ze­ro wspólnych cech.
Z każdą se­kundą, mi­nutą, godziną, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 maja 2010, 13:31

Kogo szukam?

Nie szu­kam ko­gos idealnego
Nie szu­kam ko­gos bar­dzo pieknego
Nie szu­kam ko­gos bogatego
Nie szu­kam ko­gos cenionego
szu­kam ko­gos kocha­nego,
te­go je­dyne­go, wyjatkowego
kto­ry z mych lez zro­bi kwiat
kto­ry pot­ra­fi od­roznic dob­ro od zla
kto­ry mi­mo wszys­tko pot­ra­fi byc
po­cie­szyc, wspierac i ze mna zyc.. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 marca 2010, 21:04

Wspomnienie

Spot­kałam Go dziś na uli­cy przypadkiem,
spoj­rze­liśmy na siebie uk­radkiem -
ni­by niez­na­jomych so­bie ludzi para
Nie po­wie­dział do mnie nic,
więc ja też milczałam
Choć smut­no się zro­biło mi
i po­tem w sa­mot­ności płakałam
Od tej chwi­li inną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 maja 2010, 09:16

* * *

Dzieci mro­ku tej no­cy były nadzwyczaj po­budzo­ne. Dziś tej no­cy

w pełni księżyca i mat­ka "Ciem­ność" księżyc zak­ryła. Tak więc

ruszyły dzieci na łowy krwa­we by złożyć swej mat­ce jak 

naj­krwaw­szą ofiarę. Krew ty­sięcy jed­nej no­cy prze­lana by 

zas­po­koić swój głód a mat­ce po­kazać jak bar­dzo jest przez nie 

kochana. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 lipca 2012, 16:07

Postawa Myślenia.

To odkąd poz­nałem świat, od wte­dy jest ta chęć
Chęć do życia, po­siada­nia, by­cia kocha­nym, jedynym
Pożąda­nie by­cia wyjątko­wym, czy jes­tem? Nie wiem
Lecz wiem, iż gdy cze­goś się chce, to można spełnić swe sny

To [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 sierpnia 2012, 18:09

Ojcze

Oj­cze pijany
coś zapił
świat cały ,
a w głupocie
swej stracił
szacunek,
nie masz już nic
prócz własnych
rąk do pra­cy ,
koszu­li na grzbiecie
i imienia - Kazik.
Tańcząc z bólu
z mar­twym uśmiechem
człeka od łez wołasz
o pomoc
cho­wając ostatni
łyk za pa­zuchą .
Klnąc się na Boga
córuś kochana
nie jes­tem pijany
to pot po mnie
z pływa
po ciężkiej pra­cy ...


Odtwórz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2012, 08:47

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Wszystkie
Filtruj wyniki