Wyszukiwarka: nie poddawaj się

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie pod­da­waj się — zgromadziliśmy 43601 tekstów.

Okruchy życia...

Ot­wieram się na ludzi
każde­go dnia
nie ocze­kując wzajemności
ot­wieram się
bo ufam
że bez ściem­niania i masek
znaj­dzie się ktoś
dla ko­go jeszcze coś znaczy
be­zin­te­re­sow­ny człowiek… 

wiersz
zebrał 93 fiszki • 6 maja 2014, 09:01

Przyjdź do mnie Panie
jut­ra się nie ulęknę
widząc Twe ślady… 

haiku
zebrał 92 fiszki • 29 kwietnia 2013, 06:24

Uczmy się pływać
by­wa, że przeznaczenie
nie sta­wia mostów. 

haiku
zebrał 91 fiszek • 25 maja 2013, 00:07

Osobno

już się nie odwrócę
by pat­rzeć jak odchodzisz

i się więcej nie zatrzymam
by czekać

nie mog­liśmy żyć razem
będziemy osob­no umierać 

wiersz
zebrał 84 fiszki • 15 września 2015, 16:59

Kwiaty we włosach -
bo wiek nie jest przeszkodą
by czuć się młodo… 

haiku
zebrał 78 fiszek • 1 lutego 2013, 09:27

Cenne jest to, co między kadrami

Wy­paliłam się na czyichś ustach
gdzieś prze­lały się chmury
a mo­je ser­ce ma rdza­wy kolor
od stęchłych wspomnień

łoża nie miłości 

wiersz
zebrał 75 fiszek • 25 października 2015, 02:15

Nie trać nadziei
bo na­wet wśród kamieni
pnie się ja­kieś źdźbło. 

haiku
zebrał 73 fiszki • 12 lutego 2013, 15:57

Siebie...

siebie nie miewam
już w Tobie
się już nie proszę
sa­ma przyj­dzie z czasem
prawda
Pra­daw­na Odwieczna... 

wiersz
zebrał 71 fiszek • 24 lutego 2013, 20:55

W dniu kobiet

Jes­tem mężczyzną, co się zowie.
Znikam.
A gdzie, żad­na się nie dowie. 

fraszka
zebrała 69 fiszek • 17 marca 2014, 00:36

rytuał

jes­teśmy niczym wschód i zachód słońca
zbyt blis­ko, by uda­wać że się nie znamy
zbyt da­leko, by og­rzać się miłością
co zro­bić, żebyśmy nie mu­sieli się ciągle łączyć i dzielić
jak­byśmy by­li skrzydłami świątyn­nej bramy

 

wiersz
zebrał 63 fiszki • 20 września 2014, 22:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:08one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś twier­dzi, iż [...]

dzisiaj, 02:07one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:56one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st bóg jest w każdym [...]

dzisiaj, 01:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przylepiec

dzisiaj, 00:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:50danioł sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:49krysta sko­men­to­wał tek­st Bohaterem nie jest ktoś, [...]

wczoraj, 23:49Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie