Wyszukiwarka: nie jestem ideałem

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie jes­tem ideałem — zgromadziliśmy 35641 tekstów.

czas się dla nas zatrzymał

a ja jes­tem szczęśliwsza
o to jed­no two­je spoj­rze­nie serca
bo kiedy nie pat­rzyłam na ciebie
ty chwy­ciłeś mo­je dłonie

uwiel­biam, kiedy miłością
pieścisz mo­je oczy 

wiersz
zebrał 204 fiszki • 7 lipca 2013, 21:38

A...

ocieram się o skrzy­deł
Twoich błękit
bez­cienistą ziele­nią wiary

jes­tem, nie jestem
cze­kam i nie czekam

a Ty zbierasz mo­je życie
wciąż od no­wa z ziemi
ręką Bo­ga unosisz
dzieląc swo­je niebo na pół

cier­pli­wie przenikasz
kiedy w siebie wracam
z objęć zim­ne­go piękna

małe słońca rodzisz
nocą ciemną dla mnie

a ja be­zimien­na
Two­je imię rzeźbię
pier­wszą samogłoską
w sercu... 

wiersz
zebrał 148 fiszek • 3 stycznia 2013, 23:29

gdy...

jes­tem Aniołem
i na­wet jeśli nie wierzysz
we mnie człowieku
pa­miętaj,
że czuwam

i gdy
zapłaczesz pod moimi
skrzydłami

będę... 

wiersz
zebrał 123 fiszki • 12 stycznia 2013, 23:49

przekornie

od­dzielam się od 
ciebie życie niesłodkie

prze­kor­ne w nadmiarze
tęskno­ty za pięknem

da­rujesz, zabierasz
wska­zujesz i cofasz

siły mi brak...

nie...

od­wiąza­ny od przeszłości
wybaczeniem
jes­tem wolny... 

wiersz
zebrał 101 fiszek • 29 listopada 2012, 11:39

Oddech Boga

przy­gasam za dnia
by płonąć wieczorem

przeżeg­nałem się
jak co rano
cho­ciaż ty­le mogę zrobić
dla siebie, Ciebie

wpat­rzo­ny w płomień świecy
próbu­je ożywić zdrętwiałe serce

nikt nie umarł
może po części ja
może ja cały
tyl­ko część została

może mnie już tu nie ma
może jes­tem gdzieś wyżej

nie jes­tem nikim
ni­kim ważnym
nie da­je na­wet cienia
w płomieniu świecy

bez Ciebie

Odtwórz

27.05.2013 

wiersz
zebrał 100 fiszek • 27 maja 2013, 22:37

Facet

Nie zaw­sze kwiaty dałem
Nie zaw­sze o imieni­nach pamiętałem
Nie zaw­sze ciepłem płynąłem
Nie zaw­sze ...
Bo po­mogłem in­nej kobiecie
Bo spoj­rzałem się za inną
Bo mam wiele koleżanek
Bo...
Jes­tem facetem
Jes­tem nienor­malny ?
Jes­tem jak in­ni ?
Jestem...
Kucharzem
Ojcem
Kochankiem
Sprzątaczką
Murarzem
...
Jes­tem fa­cetem z krwi i kości
A w tej całej swej nienormalności
Nie wstydzę się miłości 

wiersz
zebrał 92 fiszki • 2 lipca 2013, 00:00

Piętno dzieciństwa -
ciągłe udowadnianie
że jes­tem coś wart.
.......................................................................................................

Rodzi­com, którzy jeszcze nie zdają so­bie spra­wy z te­go jak wielką krzywdę ( na­wet na całe życie ) ro­bią swoim dzieciom pijąc. 

haiku
zebrał 87 fiszek • 23 stycznia 2013, 12:05

tak

nie możesz mnie już
bardziej
jak wte­dy, gdy
pier­wszą myślą
rosłam w Tobie
a te­raz os­ta­nim zdaniem
wchłaniasz całą
stworzoną z po­wie­rzchni uczuć


us­pra­wied­li­wiasz we mnie no­we życie
os­ta­tecznej doskonałości
tuląc w blas­ku łagod­ne­go Boga

wolą Twoich dłoni

jestem... 

wiersz
zebrał 86 fiszek • 10 września 2012, 19:55

Pomiędzy ciszą a gestem

Jes­tem już tylko
wspom­nieniem
tamtej...
niepoukładanej
siebie

przy to­bie tak pięknie
ucichłam

i dob­rze mi...
w tej ciszy
kiedy pośród gestów
wszys­tkie słowa
umilkły

zat­rzy­maj mnie jeszcze
w pół oddechu

prze­cież miłość
nie spie­szy się...
nigdy.


Julka.


dla... P ;) 

wiersz
zebrał 82 fiszki • 27 października 2012, 00:14

"Moja spowiedź "

Nie jes­tem Aniołem...
bliżej mi do bram piekła
pop­rzez te grzechy
mo­je i nie moje

Nie jes­tem wiat­rem
który szu­mi w polach
unosząc się po­nad każdym
słowem...bez echa

I ciszą nie jes­tem kiedy
ból dru­giego o pomoc
mnie woła...
wte­dy hu­ragan emocje
różne niesie

Więc wy­bacz mi Panie
że za­miast wal­czyć o siebie
pat­rzę dalej...
po­za ho­ryzont włas­ne­go nieba

widzę wte­dy cier­pienie i łzy
dru­giego człowieka
a wówczas...

sa­ma na chwilę grzechem
się staję...
bo nie pot­ra­fię powiedzieć

Radź so­bie sam...
Amen.


Julka.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 71 fiszek • 2 października 2012, 00:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:51shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:15shulag sko­men­to­wał tek­st Pisanie to sposób mówienia [...]

dzisiaj, 10:14aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 10:04shulag sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 09:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Skoro do dzieci, ludzi [...]

dzisiaj, 09:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 08:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st A jed­nakmieli coś wspólne­goze [...]

dzisiaj, 06:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 06:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 05:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]