Wyszukiwarka: nie jestem ideałem

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie jes­tem ideałem — zgromadziliśmy 26 tekstów.

powroty

kim ty jes­teś ?

kiedyś byłem sy­nem
te­raz nie wiem kim jestem

his­to­ria koło za­tacza
nie w prawą lecz lewą stronę
do mat­ki dziec­ko pow­ra­ca
miłości blis­kich spragnione

wichra­mi bied­nej przeszłości
w da­lekie kra­je rzucony
pow­ra­ca do [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 29 fiszek • 10 marca 2012, 10:42

" A...kiedy..."

Nie jes­tem ideałem...
Pa­nie Boże,
cho­ciaż stworzyłeś mnie
na swo­je podobieństwo.
Za­pom­niałeś jed­nak, że...
tak...niedoskonałą,
i tak...grzeszną!
Ale to Ty mnie wybrałeś
wśród niez­liczo­nych
zastępów dusz,
bym na tej ziemi
żyła wśród innych,
bym mogła doświadczyć
co to...cud.

Dlacze­go więc ranisz
każde­go dnia o świcie?
Dlaczego [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 27 fiszek • 6 lipca 2011, 00:11

Przepraszam...

Przep­raszam, za błąd który kiedyś popełniłem,
żałuję bar­dzo i wiedz, że mam te­go świadomość,
że cho­ciaż dob­rze chciałem, to wiem, źle zro­biłem,
a piszę, bo mam dla Ciebie szczerą wiado­mość.

Nie zda­jesz so­bie sprawy, [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 25 fiszek • 25 września 2010, 18:39

Wracaj jak najszybciej.

Och we­no! Gdzieś ty się podziała?
Wszak tyś ze mną zaw­sze być miała!
Bez ciebie me wier­sze ro­bią się blade,
A prze­cież miały być piękne i śniade!

We­no mo­ja! Kocha­na! Tęsknie za tobą!
Gdy ciebie nie ma, [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 19 fiszek • 24 września 2012, 13:08

Beton to nie moje loty.

Jadę mo­zol­nie, na drodze pros­tej i łat­wej do pokonania.
Pod no­sem bluz­gam mar­kotnie, narze­kając na samą siebie.
Bo mo­ja dro­ga wie­dzie do mias­ta opustoszałego,
Gdzie słyszeć będę je­dynie echo daw­nej mnie.
A naj­gor­szym jest to, że [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 17 fiszek • 28 września 2012, 15:06

Dla Ani [2]

Mieć Ciebie tak blisko...
Na wy­ciągnięcie ręki byłaś...
Lecz te­raz wzrok mój pa­da nisko...
Gdyż wszys­tko to skreśliłaś...

Nie dałaś mi żad­nej szansy...
Na więcej mi nie poz­wo­liłaś ...
Przeg­rałem, los mój marny...
Ale myślę, że słusznie zrobiłaś...

Nie jes­tem ani majętny, ani przystojny,
Ani roz­rywko­wy, ani we­soły, ani hojny...
Lecz zwyczaj­nie nudny....

Kto by chciał ta­kiego wierszokletę...
Który ma w myśli dziw­ne ideały...
Będący w nich ciągle trwały i stały... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 stycznia 2011, 19:16

Ludzie, szczęście, miłość, koniec

Daję z Siebie wszys­tko jak co dnia każde­go wiesz?
Ty nie pot­ra­fisz zro­zumieć więc swo­je rzeczy bierz .
Ciesz się ciesz ale to ja zaśmieje się na końcu tego,
Po­każe Ci, że pot­ra­fię dać [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 stycznia 2013, 12:36

Ta Jedyna

Jes­teś tą je­dyną, gdy tyl­ko Cię uj­rzałem to zrozumiałem,
Choć do końca dlacze­go nie wiedziałem.
Twój głos, naj­cu­dow­niej­sza me­lodia jaką słyszałem,
Ty, naj­piękniej­sza Ko­bieta jaką uj­rzałem,
Zde­cydo­wanie naj­wspa­nial­sza jaką poznałem.

Choć różnie między na­mi by­wało,
To [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 grudnia 2011, 01:02

1 2 3 4

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama