Wyszukiwarka: motyl

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mo­tyl — zgromadziliśmy 167 tekstów.

Lek­ka jak mo­tyl -
wy­pełniam tobą dłonie
gdy się unosisz. 

haiku
zebrał 100 fiszek • 30 września 2012, 07:44

Rozkojarzenie...

Myślałem, że to motyl
a to Ty musnęłaś mnie ustami
gdy cze­kając
leżałem stęskniony na trawie…
ust twych dotyk
po­myliłem ze skrzydłem
głupio mi 
bo prze­cież całowałem cię
mi­liony razy
a drżenia twoich warg
nie zapamiętałem… 

wiersz
zebrał 88 fiszek • 12 maja 2014, 20:37

W moim magicznym śnie...

Uwiel­biam za­sypiać… długo śnić o tobie…

I wte­dy jes­teś ta­ka sza­lona…niemal dzi­ka cała…
I ten do­tyk dłoni nies­po­koj­nych szu­kających naj­czul­szych miej­sc mo­jego ciała…
I smak ust twoich stęsknionych,nab­rzmiałych sza­loną namiętnością…
I ta roz­kosz każdym wspólnym od­dechem…ma­gią i lekkością…
Upa­jam się tym pięknem niczym mo­tyl kwiatem…
Jes­teś cała mo­ja…z całym sen­nym światem…

Śnię tak każdej no­cy i za dnia czasami…
Więc nie mów proszę na ja­wie „wstydzę się kochany”. 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 5 sierpnia 2010, 06:32

Chwila maku i motyla...

Na łące wśród kamieni
rósł so­bie kwiat maku…
niekiedy mo­tyl go odwiedził
by ot­rzeć się skrzydłem o je­go płatek…
lecz za chwilę odfruwał,
bo mak to zbyt skrom­ny kwiatek
i mi­mo, że miał cu­dow­ne wnętrze
i ser­ce duże…
mo­tyl jed­nak wo­lał
czer­woną, kol­czastą różę… 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 3 czerwca 2011, 09:29

Nim zgasnę....

Odtwórz


Nim zgasnę w Twoich oj­cow­skich ramionach
nim mo­je życie do­bieg­nie... końca.
Pozwól... raz jeszcze spoj­rzeć na łąki
mieniące się rosą w pro­mieniach słońca.

Znów uj­rzeć chab­ry wśród kłosów zboża
i... czer­wień maków w soczys­tej zieleni
na nurt rzeki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 45 fiszek • 2 października 2012, 18:14

" Motyl "

Za ho­ryzon­tem nadziei
wsta­je no­wy dzień.
Bez...ciebie...już.

W duszy i w sercu
przy­siadł smutek...
cier­pienia łza dotknęła
miłości...
jej niespełnienia.

Odejdę w zapomnienie
jeśli chcesz ?
Jak krop­la deszczu,
która led­wie opada
na ziemię...
przes­tanę istnieć.
Sa­mej siebie
stanę się...
tyl­ko cieniem.
Dziś jes­tem jak te
let­nie motyle,
życie darowane
jed­nym tchnieniem
wiosny...
pięknem zauroczenie
na...chwilę.

Jut­ro, jak ten motyl...
chłodem twoim otulona...
zginę...

Julka.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 45 fiszek • 27 lipca 2011, 00:11

Barwy życia...

Je­sień ob­sy­puje złotem liście drzew
niebo zachodzącym słońcem urzeka
ba­bie la­to pieści jak cu­dow­ny sen
by zachwy­cić się uśmie­chem człowieka…

A my zmęcze­ni trud­nościami życia
wpa­damy w przeróżne uzależnienia
nie pot­ra­fimy już ma­gią się zachwycić
i uśmie­chać się do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 45 fiszek • 5 września 2012, 05:46

Haiko­we lato
~~~~~~~~~

Ma­gia ko­lorów
wachlu­je nad polaną
w blas­ku słońca.

Ba­let­mis­trz motyl
skrzy­dełka­mi potrąca,
pro­si do tańca...

niebieską ważkę,
sa­mot­nie śmi­ga wiry.
Kwiat­ki smakuje.


Krys­ty­na Sz.  28.07.2013r. 

haiku
zebrał 41 fiszek • 4 sierpnia 2013, 12:49

***

Za Diabel­ską bramą
drze­wa nie kwitną,
słowik nie chce śpiewać,
a ser­ce trze­począce jak mo­tyl zamiera.
Za Diabel­ską bramą
kro­ki brzmią zu­pełnie inaczej,
mod­litwy nie kończy Amen
lecz na dłoń cze­ka się tak samo 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 11 marca 2013, 16:14

" Dziś..."

Za­pom­niałam już...
jak wiosną wiatr na skrzyp­cach dla nas grał
a świer­szcze nocą o miłości gwiaz­dom śpiewały
za­pom­niałam jak w słońcu la­tem two­je włosy
pachniały
i ten la­zur błękit­ne­go nieba w oczach ro­ześmianych
za­pom­niałam już...
jak sma­kują twoje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 37 fiszek • 8 grudnia 2011, 19:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:58Bożena BA­JA sko­men­to­wał tek­st O PRZY­JAŻNI KON­KRET­NIE

dzisiaj, 14:57Paladin sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 14:55Bożena BA­JA sko­men­to­wał tek­st ****** *** ...miłe słowa tra­fiają [...]

dzisiaj, 14:54Niusza sko­men­to­wał tek­st Pozostawiłeś naj­wspa­nial­sze wspom­nienia. Po­tykając [...]

dzisiaj, 14:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Ludzie Są Niedob­rzy

dzisiaj, 14:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 14:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 14:46.Rodia sko­men­to­wał tek­st Czasem jed­na myśl to [...]