Wyszukiwarka: motyl

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mo­tyl — zgromadziliśmy 167 tekstów.

Lek­ka jak mo­tyl -
wy­pełniam tobą dłonie
gdy się unosisz. 

haiku
zebrał 100 fiszek • 30 września 2012, 07:44

Trzy po...trzy

Już wiesz kocha­ny
że...
zakręco­na jes­tem
jak te dziew­częce war­kocze
które tańczą wiosną
z mo­tyla­mi na wietrze

że burza hu­ragan i sztorm
cza­sami tylko...
tęcza na niebie
nieuśpione emocje
we mnie drżą
więc
plotę czasami
trzy po trzy...te zdania
które nie war­te są nawet
grosze

a ty ko­lej­ny raz
wy­baczasz mi 
jak­byś był...najpiękniejszym

Aniołem

Dziękuję....


Julka.


dla P ;) 

wiersz
zebrał 77 fiszek • 22 października 2012, 19:53

Okruchy życia...

Zbyt dużo w ludziach zła
a tak niewiele miłości
wokół tyl­ko woj­na trwa
w imię moralności…

Czyż nie le­piej usiąść razem
w kręgu połączo­nych dłoni
i posłuchać swoich marzeń
i zło pięknem poez­ji przegonić…

Cie­szyć się człowiekiem, kwiatem, motylem
dając po­moc w bie­dzie w smut­ku i w chorobie
bo war­tości życiu na­dają tyl­ko te dob­re chwile
ofiaruj więc je in­nym a ofiarują je też tobie… 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 29 sierpnia 2012, 06:55

* * *

Przy­latuję do ciebie jak ćma
pragnąca od­ro­biny światła
przyk­le­jam się do ramienia
i składam skrzydła mieniące się
szarą pa­letą barw

Nie jes­tem mo­tylem - cho­ciaż
noc­nym, lecz to nie wys­tar­czy
dla bys­tre­go oka
każde­go dnia wy­tykasz mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 56 fiszek • 4 stycznia 2013, 21:47

Muzyczna rozmowa...

Dzi­siaj spróbuj­my nie używać żad­nych słów
po­roz­ma­wiaj­my ze sobą ma­giczny­mi nutkami
niech mu­zyka wpra­wi nasze dusze w ruch
i uniesie wy­soko nad wszys­tki­mi problemami…

Zag­rasz mi na piani­nie rap­so­dię o wie­cznej miłości
tę, która za­pisała się w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 49 fiszek • 15 kwietnia 2012, 11:11

W moim magicznym śnie...

Uwiel­biam za­sypiać… długo śnić o tobie…

I wte­dy jes­teś ta­ka sza­lona…niemal dzi­ka cała…
I ten do­tyk dłoni nies­po­koj­nych szu­kających naj­czul­szych miej­sc mo­jego ciała…
I smak ust twoich stęsknionych,nab­rzmiałych sza­loną namiętnością…
I ta roz­kosz każdym wspólnym od­dechem…ma­gią i lekkością…
Upa­jam się tym pięknem niczym mo­tyl kwiatem…
Jes­teś cała mo­ja…z całym sen­nym światem…

Śnię tak każdej no­cy i za dnia czasami…
Więc nie mów proszę na ja­wie „wstydzę się kochany”. 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 5 sierpnia 2010, 06:32

Chwila maku i motyla...

Na łące wśród kamieni
rósł so­bie kwiat maku…
niekiedy mo­tyl go odwiedził
by ot­rzeć się skrzydłem o je­go płatek…
lecz za chwilę odfruwał,
bo mak to zbyt skrom­ny kwiatek
i mi­mo, że miał cu­dow­ne wnętrze
i ser­ce duże…
mo­tyl jed­nak wo­lał
czer­woną, kol­czastą różę… 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 3 czerwca 2011, 09:29

Nim zgasnę....

Odtwórz


Nim zgasnę w Twoich oj­cow­skich ramionach
nim mo­je życie do­bieg­nie... końca.
Pozwól... raz jeszcze spoj­rzeć na łąki
mieniące się rosą w pro­mieniach słońca.

Znów uj­rzeć chab­ry wśród kłosów zboża
i... czer­wień maków w soczys­tej zieleni
na nurt rzeki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 45 fiszek • 2 października 2012, 18:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Wszystkie
Filtruj wyniki