Wyszukiwarka: mistrzu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mis­trzu — zgromadziliśmy 76 tekstów.

Strugana wyobraźnia

In­spi­rowa­ne: Ju­la Gin­trow­ska - "Kołatka"
Mot­to: "Mo­ja wyob­raźnia to ka­wałek des­ki." (Z. Herbert)
Dedykowane...Wys­tru­gam ci z wyobraźni
mej naj­piękniej­szy medalion
na szyi za­wiśnie twej rzemyk
z zapętlo­nym w niego trudem.

I już nig­dy nie uczujesz,
że osa­mot­niłam cię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 2 marca 2012, 00:30

Do dzieweczki..

(Po wiekach Mis­trzo­wi Ja­nowi z przym­rużeniem powieki)

Tak, uciekaj dzieweczko - mo­ja dob­ra rada,
przed tym sta­rym amo­rem, głowa je­go siwa,
a tyś ta­ka młodziut­ka, dziew­ko ma cnotliwa.
Wszak schro­nienia szu­kamy, kiedy gra­dem pada.

Bro­da sadzą czerniona, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 5 lutego 2012, 14:08

Bunt nasz płomienny

Ku chwa­le aniołów, na przekór losowi
Hen w błąd i w upa­dek, da­leko w noc!
Czer­nią skrzy­deł, na przy­sięgi ogniowe
Ru­ny nadzieją pi­sane przez Moc...

Czar­na Ko­rona dla Księcia Upadłych
Mis­trza Wol­ności i sreb­rzys­tych łez!
Na życie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 lutego 2013, 13:46

Do mistrza Konstantego

kostek..
proszę,ty się uspokój..
ty mi zdro­wie psu­jesz,ser­ce tru­jesz,duszę i życie rujnujesz..
kostek..
ty każesz pat­rzeć mi na księżyc..
na kwiaty..i na motyle..
ja ogarnąć te­go nie mogę..
jak to wszys­tko zmieścić,aż tyle?..
ciebie rozumiem..
ty miałeś wo­rek wiel­ki w cu­da uzbrojony..
ja nie mam nic..nic..na­wet żony..
jes­tem wyt­wo­rem twe­go wiersza..
ma­leńkim ok­ruchem atramentu..
tym og­niem z te­go pieca,..
i ty­mi myśla­mi z testamentu.. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 26 marca 2012, 14:23

Nieczytelnie

Mis­trzu, czy płonę?
czy to swąd pa­lone­go ciała
pod na­porem lśnienia Mądrości?
Ten ból rzeczywistości,
którym przyjąć chciała?

Zapętla mi się w koronę
cierń, umysł ob­cy zmysłom
Kto by po­myślał, światłość się mieni
krwis­tym od­cieniem czerwieni!
I nag­le w przes­trze­ni zawisło...

Mis­trzu, tak niewiele...
Oma­my z pragnienia.
Nie mądrość a fatamorgana.
Zbyt wątła na światło poznania-
płomyk z trzy­nas­te­go zdarzenia.


Skąpa­nej w popiele
grzechu, nis­kości, ambicji
po­zos­ta­je błagać, gdzie litość?
bo wstyd już zas­komleć o sytość.
Trwa­nie lub garść amunicji. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 9 listopada 2010, 22:49

Dżem z cukini

Wczo­raj­szym tańcem jeszcze żyję,
A już z cu­kini smażę dżem.
Roz­koszy nie minęły chwile,
A ja przy ga­rach cały dzień.
I nie narze­kam, bo jak widzę
Z jaką ra­dością się częstujesz,
Jaką cu­downą ro­bisz minę,
Gdy się tak wszys­tkim delektujesz.
I kiedy mówisz: „Joasiu, wiem,
To dla mnie właśnie smażysz ten dżem”.
Nie trze­ba nagród, ani medali,
Ażeby zos­tać mis­trzem świata,
Wys­tar­czy, kiedy mnie pochwalisz
I cza­sem kuchnię pozamiatasz.

/Joanna/ 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 8 września 2010, 00:03

Księga legend

Oto księga bo­haterów le­gend i os­trych zakrętów
gdzie ci wiel­cy ma­li ludzi uni­kali wszel­kich błędów.
Treść dla in­nych bez znacze­nia resztę chwy­ci moc­niej serce
te­raz siadasz zacznij czy­tać za­cis­kając moc­no ręce.
Od poczęcia mały człowiek [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 stycznia 2013, 10:54

Myśli tango

Gdy będę szła tobą
Zak­rwa­wiona stóp mych ścierniskiem
Ra­miona­mi zawołam
Nad twym uroczyskiem
Roz­rzu­cona nadzieją ...

Za­dumę oddam
W błękit­nym oddechu
Chłonąc słowa
Chłonąc gesty
Cza­sem życie to tylko

A może skowyt
Nad przepaścią
Rozsądek wzywający
Ar­cydzieło oso­bowości tworzący
Wołanie
Echa bez­dechu !

Cze­kamy na zapach
Aro­mat tworzenia
Ska­lane­go pragnieniem
Pozwolisz....
Na me ego?

Tyl­ko dot­knij mnie
Dachu świata mego
Mi­lionem sreb­rzys­tych
Kas­kad
Tworzących dźwiękiem

....pokłon Mis­trzom duszy arcydzieła....
....dla­tego nie za­pom­nij się nie spieszyć...
 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 sierpnia 2011, 00:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wszystkie
Filtruj wyniki