Wyszukiwarka: mi�o�� potrzeba

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mi�o�� pot­rze­ba — zgromadziliśmy 423 teksty.

my są pany

przyszło nam żyć w przedziw­nych czasach
kiedyś pot­rze­by dzi­siaj żądze
na nic in­te­lekt miłość wiara
miarą człowieka dziś pieniądze

ra­dio śni sen o dobrobycie
w te­lewi­zorach ki­pi złoto
a za ok­na­mi w geście biedy
po kos­tki sięga życia błoto

na szczy­tach władza śle ukłony
w stronę na­rodu zmęczonego
wam bra­cia pro­cent niech wystarczy
z miesięcznej gaży wybranego

a lud cichut­ko władzę chwali
prze­cież rek­la­ma idzie w świat
w oczach na­rodów my są Pany
a rzeczy­wis­tość to­nie w łzach. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 24 stycznia 2012, 17:16

Czy jeszcze …

Czy naszym ser­com wy­rosną skrzydła? choć ta­kie małe
Nie pot­ra­filiśmy zburzyć mu­ru … który nas dzielił
za którym sta­liśmy…z jed­nej stro­ny Ty, zde­cydo­wana na…..
Z dru­giej ja…. czy drżący? Na pew­no nie obojętny
Ska­zaliśmy się na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 15 czerwca 2010, 07:30

Nie przestawaj

Nie przes­ta­waj wierzyć
Pi­sać wier­szy
Choćby miały być smutne
Nie przes­ta­waj latać
Po niebie błękit­nym twych marzeń
Nie przes­ta­waj istnieć
Bo tak bar­dzo pot­rze­ba mi tu ciebie
Twych ra­mion do tulenia
Kiedy boję się lub smut­no mi
Pot­rze­ba mi
Nie przestawaj [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 21 października 2012, 18:50

* * *

To nie wier­sz, to tyl­ko słowa od siebie
Słowa, które piszę dla mnie w potrzebie
Pląta­nina słów. Światła, Ka­mera, Akcje
Zresztą chodźcie, sa­mi to te­raz zobaczcie.

W ciem­nym po­koju siedząc, opląta­ny siecią
Myśli. Te­raz dot­knięty umysłową hipotermią.
Białe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 26 listopada 2012, 19:34

Szukałem Ciebie...

Szu­kałem Ciebie pośród gwiazd na niebie,
świad­kiem jest mi sam Bóg.
Szu­kałem Ciebie w ptaków śpiewie,
szu­kałem na roz­sta­ju dróg...

Szu­kałem Ciebie w krop­lach deszczu w ulewie,
w szep­tach wiat­ru i krzy­ku burzy.
Szu­kałem Ciebie w potrzebie,
co dzień, co noc w podróży...

Szu­kałem Ciebie w lis­tkach na drzewie,
zimą, je­sienią, wiosną i w lecie.
Szu­kałem Ciebie na­wet w Genewie,
szu­kałem na całym świecie...

...i sam już nie wiem i py­tam sam siebie,
gdzie jeszcze... Szu­kałem Ciebie. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 18 kwietnia 2011, 22:37

Jednokierunkowa od miłości

Już wiem, jak miłość zabija,
kiedy jed­no kocha,
a dru­gie jest wyłącznie
chłod­nym przeciągiem
w roz­grza­nym sercu.
Między ja i ty
stały nasze marzenia,
dziś tyl­ko mo­ja nadzieja
i two­je być może
poz­wa­la oddychać.
Nieg­dyś wiedziałam...
Te­raz je­dynie mogę się domyślać,
że od­dałbyś mi nerkę,
gdy­bym była w pot­rze­bie.
My... chy­ba już umarliśmy.
Choć nasz dom wciąż stoi
za­rośnięty bluszczem.
Jak zawsze. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 7 czerwca 2011, 16:26

Tylko czasami

Tyl­ko czasami
Pob­rudzę marzenia
Myśle­niem o Tobie
I wy­haf­tuję Twój obraz
Na mo­jej skórze
Wodoodporny.

Z ko­loro­wych snów
Codzien­nie zmywam
Kon­tu­ry Ciebie
Łza­mi, tęsknotą
Wspomnieniem
Zap­la­nowa­ny za­kopa­niem
Te­go pragnienia
W potrzebie

Tyl­ko czasami
Za­palam świe­czkę
Nad nag­robkiem
Two­jej miłości
Która duszy, ni ciała
Nie miała

Z bałaganu
Po­zos­ta­wionym koło mnie
Zbieram ka­wałki ust
W których jeszcze płynie
Miód spi­jany przez czas

I karą jest życie myśle­niem
Za nies­pełnione kochanie
W przes­trze­ni ra­mion pięlęgnuję
Marze­nie o miłości

Tulę się do zdjęć
Na­kazuję pamiętanie
Tyl­ko czasami
Od­la­tujesz w moją niepamięć 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 27 października 2011, 21:19

Rozprawa o miłości (inspiracjia ,,Zahir" Paula Coehlo)

Słońce czerwienią
pok­ry­wa te łany
Co rol­nik z miłością
rozsiewał

Zieleń dokoła
jeszcze niepełna
wyłania się z cienia
z miłości do słońca

Człowiek drugiemu
kwiatem i katem
Ale miłością
podlewa

Jak pier­wotni ogień
Jak sta­rożyt­ni słońce
tak my podtrzymujmy
miłości dzban

Bo przywiązanie
pot­rze­ba, oddanie
i ser­ca bi­cie, i całe życie
pow­stało z miłości

Bo po­całunek jest deszczem
Słowo nawozem
A ser­ce glebą
Dla na­sion miłości

Ginąć, żyć, kochać
to co człowieko­wi dane
jak płomień świecy
w ciem­ności porę
tak miłość światłem wytrwałych 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 26 października 2010, 20:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Wszystkie
Filtruj wyniki