Wyszukiwarka: mi�o�� potrzeba

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mi�o�� pot­rze­ba — zgromadziliśmy 423 teksty.

Duet

Zap­lotłaś warkocz
między moimi ustami
usiadłaś
na końcu języka
i cze­kasz cierpliwie
na drga­nie muskanie
a ja mam za­ciśnięte wargi
i przez zęby szep­czę mówię
że do miłości
pot­rze­ba dwoje 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 3 października 2011, 20:25

* * *

Może kiedyś coś się zmieni
Może nie coś a ja sama;

Chcesz dać ko­muś całą rękę
A on nie chce na­wet palca;

Może kiedyś świat zrozumie
Może pojmę coś i ja;

Z cier­pienia miała płynąć nauka
A nie roz­pacz i łzy;

Jes­teś da­leko, za mgłą
Pocze­kaj, nie uciekaj tak szybko;
Kocha­ne Życie zrozum
Bar­dzo pot­rze­by jest mi ten czas… 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 4 października 2012, 20:30

Lewita

Płynie po niebie
Lewita.
Nocą się wybija
z kopyta.
Ko­lej­no w okna
zagląda,
snu spokojnego
pożąda.

Płynie po niebie
Lewita.
Su­nie się, frunie,
nie pyta.
Gwiazd dotyka
kolejno,
nor­malną noc chciałby
jedną.

Płynie Lewita
po niebie.
Dlacze­go lata?
Nie wie.
Su­nie się, frunie,
bo musi,
a mięciut­kie łóżko
kusi.

Płynie Lewita
po niebie.
Jest w wielkiej
potrzebie.
Zagląda w okna
kolejno,
nor­malną noc chciałby
jedną. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 9 czerwca 2011, 14:41

my są pany

przyszło nam żyć w przedziw­nych czasach
kiedyś pot­rze­by dzi­siaj żądze
na nic in­te­lekt miłość wiara
miarą człowieka dziś pieniądze

ra­dio śni sen o dobrobycie
w te­lewi­zorach ki­pi złoto
a za ok­na­mi w geście biedy
po kos­tki sięga życia błoto

na szczy­tach władza śle ukłony
w stronę na­rodu zmęczonego
wam bra­cia pro­cent niech wystarczy
z miesięcznej gaży wybranego

a lud cichut­ko władzę chwali
prze­cież rek­la­ma idzie w świat
w oczach na­rodów my są Pany
a rzeczy­wis­tość to­nie w łzach. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 24 stycznia 2012, 17:16

Czy jeszcze …

Czy naszym ser­com wy­rosną skrzydła? choć ta­kie małe
Nie pot­ra­filiśmy zburzyć mu­ru … który nas dzielił
za którym sta­liśmy…z jed­nej stro­ny Ty, zde­cydo­wana na…..
Z dru­giej ja…. czy drżący? Na pew­no nie obojętny
Ska­zaliśmy się na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 15 czerwca 2010, 07:30

Nie przestawaj

Nie przes­ta­waj wierzyć
Pi­sać wier­szy
Choćby miały być smutne
Nie przes­ta­waj latać
Po niebie błękit­nym twych marzeń
Nie przes­ta­waj istnieć
Bo tak bar­dzo pot­rze­ba mi tu ciebie
Twych ra­mion do tulenia
Kiedy boję się lub smut­no mi
Pot­rze­ba mi
Nie przestawaj [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 21 października 2012, 18:50

* * *

To nie wier­sz, to tyl­ko słowa od siebie
Słowa, które piszę dla mnie w potrzebie
Pląta­nina słów. Światła, Ka­mera, Akcje
Zresztą chodźcie, sa­mi to te­raz zobaczcie.

W ciem­nym po­koju siedząc, opląta­ny siecią
Myśli. Te­raz dot­knięty umysłową hipotermią.
Białe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 26 listopada 2012, 19:34

Szukałem Ciebie...

Szu­kałem Ciebie pośród gwiazd na niebie,
świad­kiem jest mi sam Bóg.
Szu­kałem Ciebie w ptaków śpiewie,
szu­kałem na roz­sta­ju dróg...

Szu­kałem Ciebie w krop­lach deszczu w ulewie,
w szep­tach wiat­ru i krzy­ku burzy.
Szu­kałem Ciebie w potrzebie,
co dzień, co noc w podróży...

Szu­kałem Ciebie w lis­tkach na drzewie,
zimą, je­sienią, wiosną i w lecie.
Szu­kałem Ciebie na­wet w Genewie,
szu­kałem na całym świecie...

...i sam już nie wiem i py­tam sam siebie,
gdzie jeszcze... Szu­kałem Ciebie. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 18 kwietnia 2011, 22:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Wszystkie
Filtruj wyniki