Wyszukiwarka: mi�o�� potrzeba

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mi�o�� pot­rze­ba — zgromadziliśmy 19381 tekstów.

Bądź moją poezją...

Bądź moją Poezją
de­likatną, dobrą, wrażliwą
budzącą naj­piękniej­sze uczucia…
Wędruj wśród kwiatów
zaglądaj do ich wnętrz
i opo­wiadaj mi do­tykiem o ich barwach
i swoich odczuciach…
Słuchaj wiat­ru, liści, drzew i szep­cz mi 
o czym śpiewa dzi­siaj świerszcz…
Ma­luj obrazy…namiętne…
bo­gate w pie­szczotę i dreszcz
i mów mi zaw­sze, że te postacie
na nich...to my…
Bądź moją Poezją…
czy chcesz ? 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 4 maja 2011, 14:10

szept twych słów

zacza­rowałaś mnie

szep­tem swych słów

tak delikatnych
ja pod­much
skrzy­deł motyla

były one jak
ko­loro­we płat­ki
wiosen­nych kwiatów
wśród bieli
sku­tej lo­dem ziemi

błagałem o ciszę
by słyszeć tyl­ko ten dźwięk
tak doskonały
i pros­ty zarazem

zacza­rowałaś mnie

szep­tem swych słów

a po­tem odeszłaś
lecz zos­ta­wiłaś mi świat
ja­kiego nie znałem
ze śpiewem ptaków
i szu­mem drzew o zmroku

już nie ma ciszy

już nie ma ... 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 3 kwietnia 2012, 16:16

* * *

Two­je spoj­rze­nie i mo­je łzy
Piękne marze­nia, że ja i ty…
I w twoich oczach ten skra­wek nieba,
Tak bar­dzo mi go te­raz potrzeba.
Wzbudzasz tęsknotę swy­mi słowami,
Jes­tem przy to­bie, jak „Wiel­ka Pani”.
Czuję się ważna, mądra, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 29 fiszek • 3 kwietnia 2011, 19:52

Sen

Ba­jeczny sen dzi­siaj miałem.
Wszys­tko co chciałem od życia brałem.

Stałem tak so­bie w poświacie słońca.
Błękit nieba, szczęście - to nie ro­la gońca.

Nap­rze­ciw mnie wiel­ki stół ra­ryta­sami usłany.
Ob­fi­tości dzień był mi dziś dany.

Lecz nie
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 29 fiszek • 19 listopada 2012, 00:07

Modlitwa ma ...

Boże wskaż mi mo­je wy­marzo­ne „tam”
Drogę doń naj­krótszą, którą podążać mam.

Drep­czę w miej­scu, nie niosą już nogi
Przyb­liż mi błagam dys­tans do celu…
Nie mam już siły nieść ba­gażu trwogi…
Za­miast przy­jaciół, wrogów zbyt wielu

Wesprzyj [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 14 marca 2012, 16:25

Luki w głowie

Wpoili mi śmie­szną wiedzę,
do głowy naw­ty­kali, co wie­dzieć niewarte,
uszy nad­sta­wiając orzek­li, że bredzę,
gdy nauki ich nieopat­rznie naz­wa­lam żartem.

Cza­su mi pot­rze­ba w życia ulotniości,
tem­pus fu­git, aeter­ni­tas manet,*
oczy zwra­cam ku niebu szu­kając mądrości,
niedosięgłych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 21 września 2012, 14:16

W ust krainie

Byłam w Twych ustach
za często

więc te­raz bez nich, mnie nie ma.

I język mi się poplątał.
Obi­jam się o słowa...

spragniona. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 11 grudnia 2013, 17:18

Senny erotyk

Tak de­likat­nie pieścisz me wdzięki,
Czu­le się zbliżasz do brze­gu sukienki,
Le­ciut­ko rąbek jej w górę unosisz
O przyz­wo­lenie wca­le nie prosisz.
Ciepło roz­le­wa się po mym ciele,
Cza­sem pot­rze­ba całkiem niewiele;
Tych kil­ka gestów, spoj­rze­nie w oczy,
Szept [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 7 grudnia 2010, 10:37

~~Mój świat~~

Mój świat jest ob­ra­zem ty­siąca barw
Ema­nuje blas­kiem mi­jających dni
W słonecznych pro­mieniach przegląda się wiatr
Choć cza­sem mi trud­no od­na­leźć się w nim

Często zbyt ok­rutnie za­biera mi coś
Nie dając nic w za­mian za­bawia się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 15 kwietnia 2013, 08:02

Przegrana

Pogrążona w smutku,
W oceanie myśli
Ja - ta co wygrywała,
Dziś smak po­rażki czuję.

Przeg­rałam dziś walkę
O mo­je jutro,
O mo­je życie,
O pra­wa do szczęścia…

Dziś tonę w smutku,
Ogar­nia mnie chmu­ra tęsknot.
Już nie wygrywam,
Już się poddaję…

Opa­dam na dno
Duchem się staję,
Ni­komu nie ufam
Ser­ce zamykam…

Cichut­ko przed światem umykam
Bo po co mi serce,
Które nie tyka?
Po co żyć w strachu?

Po co kochać,
Miłość bo­li przecież,
Po co żyć…
Tyl­ko dla siebie… 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 12 marca 2012, 20:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st bóg jest w każdym [...]

dzisiaj, 01:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przylepiec

dzisiaj, 00:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:50danioł sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:49krysta sko­men­to­wał tek­st Bohaterem nie jest ktoś, [...]

wczoraj, 23:49Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:40danioł sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:39Vedan sko­men­to­wał tek­st Śpisz obok a ja [...]

wczoraj, 23:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie