Wyszukiwarka: miłość dziecka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość dziec­ka — zgromadziliśmy 123 teksty.

Tyle w Tobie lubię... kocham...

Odtwórz

Lu­bię uśmie­chać się na samą myśl
żeś jest praw­dzi­wy... niewymyślony.
Uśmie­chem Twoim... kar­mić oczy
że jes­teś jawą a nie... wyśniony.

Lu­bię jak w oczach masz ty­le gwiazd
blas­ku co lśni jak... dziec­ku z radości
ty­le w nich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 66 fiszek • 19 kwietnia 2013, 01:21

Przebudzenie

Pier­wszy raz uj­rzałem świat...
Światło, ludzie wkoło i 
pier­wsze pro­rocze słone krop­le pod powiekami.

Czys­te ser­ce, czys­ta dusza - is­tna ta­bula rasa.
Brak in­ge­ren­cji z zewnątrz.

Dzi­ki ja.
In­ny niż ten świat.
Tętniący życiem lecz jeszcze bez konkretnej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 62 fiszki • 22 listopada 2012, 00:18

matka

cza­sem w słoneczne dni
marzniemy…
ni­kogo przy nas nie ma
choćby wier­ne­go pro­mieniom cienia

gu­bię się w ludzkich gestach
za­mykam w dłoniach uśmiechy
to ocieram się o złość
po­tykając o słowa tak niechciane
który­mi mat­ka obar­cza swe dziecko

a ono za­per­li* swe oczy łzami
opuści głowę i za­mil­czy pokorą
uderzo­ne …
z mat­czy­nej miłości
dającej przykład jak żyć

5.12.2012

*za perli 

wiersz
zebrał 60 fiszek • 5 grudnia 2012, 18:18

Okruchy życia...

Przeszłość
kładzie się cieniem
pod mo­je nogi…

Łapię się niekiedy
na naiw­nych uczuciach
z młodości…

Gdy kochałem
tak moc­no i czysto
jak dziecko…

Dzi­siaj trochę boli...
lecz czy można żyć
bez miłości ? 

wiersz
zebrał 51 fiszek • 21 kwietnia 2012, 08:18

o...

Cza­sami, kiedy siedzę w ciemnościach
I tyl­ko mój gniew z bez­silności
Od­bi­ja się w oknach
Gdy mówią o tolerancji
I mówisz, że to obrzydliwe
Nie ma w to­bie em­pa­tii, wrażliwości
Nie czu­jesz czy­jejś miłości
ani swojej

Do mnie mówisz, że jes­tem dziecinna,
Kiedy się uśmiechnę,
Myślałeś, że jes­tem poważniejsza,
Ja mówię : z tym - mniejsza

Kto tu jest dziec­kiem, no sam zobacz
Kto co tydzień wy­mienia dziewczynę
A kto tyl­ko cho­wa się słowach
No sam zobacz 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 14 lutego 2011, 01:09

Jestem ciszą...

Nie mówię nic
bo cóż miałbym powiedzieć…
nie pot­ra­fię na­wet kochać
a na­wet gdy­bym miał uczucia
to i tak nie uwierzysz
bo czyż uli­ca może nau­czyć ko­goś kochać…
Dla­tego milczę
ucząc się ciebie w pokorze
jak małe dziecko
chłonę każde dob­re słowo
i czuję ra­dość jak in­te­resu­jesz się mną
py­tając jak minął dzień…
Jes­tem szczęśli­wy, gdy do­tykasz mo­jej dłoni
i poz­wa­lasz nies­po­koj­nym palcom
od­garniać swoją grzywkę…
Nie py­taj o więcej
dopóki nie nau­czysz mnie miłości... 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 15 lutego 2012, 10:38

" Testament "

Ja...tak sil­na, tak władcza
stanęłam przed tobą
bezradnie,
za­gubiona jak dziecko
we mgle...
szu­kając dro­gi i odpowiedzi
zgasłam.

Przywróć mój blask
miłością naszą,
niech żad­ne słowa więcej
nie ranią,
i ciszę za­mień w nasz
testament,
bo nadal...kocham
cho­ciaż nie wiem
co jur­to się
stanie.


Julka. 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 22 września 2011, 00:10

Zadymiony pejzaż z przeszłości

Na piani­nie ktoś w tle grał,
tym, które skończyło już
ty­le lat,
me­lodią za­kołysało
chylące się ku ciepłu
mar­twe ściany.

Mat­ka śpiewała dziecku
o świecie innym
niż ten widziany.

Po­wieki nie uciekały
przed senną przepaścią,
umysł nie bro­nił się,
odpłynął,
wraz z wyg­ry­waną baśnią,
i płonącą we krwi
ożywioną pasją.

Osiadła tęsknota,
pieśnią strąco­na z duszy,
w ciem­nym kącie.

Łza­mi wyściełała so­bie drogę
do miłości
ko­nającej na froncie… 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 28 lipca 2011, 10:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Wszystkie
Filtruj wyniki