Wyszukiwarka: miłego wieczoru

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłego wie­czo­ru — zgromadziliśmy 26 tekstów.

Złota, piękna Jesień

Złota Jesień.
Piękna Jesień.
Liście spadające
ścielące prze­mok­niętą glebę.
Opa­dają ich setki,
Tysiące,
Miliony.
Niczym myśli w głowie.
Roz­rzu­cane przez wiatr.

Nawrót wspomnień,
Jak liści,
Tysiące.
Miłe.
Przeklęte.
Tęsknotą owinięte.
Nieraz przek­li­nane prze­ze mnie.
Za­pom­nieć je mam chęć.

Kładę się w pościeli liścianej.
Owi­nięty ko­lora­mi Jesieni,
Spo­wity dziesiątka­mi kasztanów,
Zna­lezionych po­między liśćmi.
Z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 39 fiszek • 30 października 2011, 20:22

A pamiętasz...

Te chwile...
Kiedy siada­my w kółku,
słuchając zna­nej muzyki...
Wspominając.

To morze,
które­go fale
wie­czo­rami prze­rywało ciszę...

Te chmury,
wyglądające jak lo­dy śmietankowe...
Jak­by wys­tar­czyło wy­ciągnąć rękę
po słodką rozkosz...

Te śmiechy,
od których bo­lał brzuch,
ale przy­jem­nym bólem.
Miłym...

Tą adrenalinę,
gdy ra­zem ro­biliśmy coś,
co świat uważał za...
niewłaściwe.

Te łzy,
gdy w os­tatnie dni,
żeg­na­liśmy się w objęciach wspomnień.

Ach...
Te czasy... 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 5 lutego 2012, 15:54

~~Pani jesień~~

Odtwórz


O piękna jesieni
Złoto­lis­tna pani
Zim­no nam przynosisz
Ku­sisz owocami

Da­jesz trochę słońca
Deszczem świat zalewasz
La­to już odeszło
Szu­mią sta­re drzewa

Swym chłodem roz­pa­lasz
Ogień przy kominku
Wszak długie wieczory
Miłe są przy winku

Hu­la wiatr po polu
Gu­bią liście drzewa
A je­sien­na pani
Ko­rale przywdziewa

Ko­rale czerwone
Z mod­rej jarzębiny
Byłyby oz­dobą
Nie jed­nej dziewczyny

Je­sień swoim wdziękiem
Też cza­rowac może
W swej pięknej sukience
W je­sien­nym kolorze. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 25 września 2012, 00:02

* * *

Za­raz będę przy Tobie
i położę się obok na podłodze.
Po­wiem Ci jed­no, krótkie zdanie
a Ty będziesz już obok mnie kochanie.
Tak oto roz­mowę zaczniemy
której po­toku słów już nie przerwiemy.
Bo możemy roz­ma­wiać na­wet do rana
gdyż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 7 kwietnia 2011, 19:23

PRZYPOMNIENIE ...

Świsnął wiatr,
Mknąc po­lem mej duszy
I potęgu­je żal – 
Nad ziem­skim widzeniem.
Owiał myśli niebies­kim marze­niem
I wyr­wał z za­dumy – 
Zamącił spokój ciszy.


Ucichł już może szał – 
Dziw­nej katuszy.
Tak ! Chcę się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 4 lutego 2012, 00:08

Schodami

Jeśli tęsknię to tyl­ko dla­tego, że Cię nie ma.
Jeśli Cię nie ma, znaczy że byłeś.
Byłeś a ja się śmiałam.
Śmiejąc się płakałam z radości.
I ra­dość ma smak goryczy.
Go­rycz jak chwi­la pożegnania.
I pożeg­na­nie jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 7 grudnia 2010, 12:38

Pozwól mi spojrzeć tymi oczami

Wie­czo­rem nieudol­nie składam dłonie do modlitwy
Dziękuję za dzień- i nie miły i nie przykry
Dziękuję za ludzi- troszeczkę zabieganych
I za słowa w pośpie­chu: „Jeszcze się spotkamy”
Przep­raszam za roz­laną her­batę na białym obrusie
I za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 11 września 2010, 18:10

Marynarzowa

Nie za­pom­nij kochany
Tych oczu spłakanych
W ten czas co upływa
Gdym cała w roz­terce
Bo z Tobą me serce
Dziś w morze wypływa
Tych gwiazd co dla Ciebie
Układam na niebie
Co wieczór wytrwale
I szeptów na­miętnych
Pie­szczotą dotkniętych
Na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 31 lipca 2011, 15:39

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki