Wyszukiwarka: mam swój świat

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mam swój świat — zgromadziliśmy 42 teksty.

Pod górkę...

Nig­dy nie narze­kam, choć zaw­sze mam pod górkę
często roz­myślam, przy­siadam, odpoczywam
podzi­wiając skaczącą po drze­wach wiewiórkę
i pis­klę, które do­piero co świat swój odkrywa.

Czuję wszys­tkie za­pachy przyd­rożnych kwiatów
widzę bar­wy tęczy, urok słońca, gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 5 stycznia 2012, 08:42

" Nieposłuszna "

Nie jes­tem grzeczną dziewczynką,
nie dam się bezwiednie
pro­wadzić za rękę.
Ale, pod...rękę chętnie pójdę,
będąc w życiu ...partnerem.
Nie chcę, by ktoś mną ...rządził,
nie pot­ra­fię być... poddaną,
ani...od­wie­cznym uniżonym sługą.

Nie chce abyś szedł
za mną, ani [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 18 maja 2011, 00:06

Dżem - wehikuł do nikąd.

Z całym szacunkiem:
Co­ver Dżem - we­hikuł cza­su
By Spryciu

Pa­miętam jeszcze, pier­wszy raz swój,
był pra­wie po­dob­ny, tak jak twój,
Obudziłem się ra­no - to był mój szok,
Prag­nołem Śnić da­lej, uderzył mnie cioś,

Za to do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 21 czerwca 2011, 00:04

* * *

A ja od­mie­rzam ser­cem czas
I niez­mieniona trwam jak głaz
Dzieciństwa w ser­cu niosę śmiech
Dzieciństwa w głowie niosę lęk

I szu­kam praw­dy, łagodnosci
Nie chcę znać żalu, win, podłości
Po każdej no­cy rodzę się
Ra­tuje mnie spo­koj­ny sen

Od­rzu­cam ten sza­lony świat
I brnę pod wiatr i tak od lat
I dob­rze wiem, nie zmienię się
Bo mam swój świat i w nim żyć chcę... 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 17 września 2010, 21:39

Zagubiony

W mych myślach tonę,
Szu­kam błache­go ratunku.
Nie wiem w którą stronę,
I w ja­kim świata kierunku.
Bu­duję most, ze słów,
Bu­duję świat ze wspomnień.
Wyśniony z taj­nych snów,
Więc jak te­raz zapomnieć?
Za­gubiony dążę do spełnienia,
Te­raz wy­mie­sza­ne myśli.
I osoby [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 17 października 2012, 18:15

I ty Boże

Kiedyś się urodziłem..
W bólu i krzy­ku pew­nej kobiety..
Która uśmie­chem mnie okryła..

Rosłem, doj­rze­wałem jak jabłko..
Do słońca ser­ce wys­ta­wiałem by je życie zarumieniło..
Zimą chłód har­to­wał je by było od­porne na innych..

Słuchałem, słucha­no mnie..
Wie­rzyłem, wierzono [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 maja 2011, 15:34

Niełatwa próba…

W tłoku wie­cznych starań,
Głośnych krzyków i wymagań,
Niosę swój krzyż każde­go dnia,
Choć często spa­da nie jed­na łza.

Wte­dy uciekam do źródła mej nadziei,
Do ob­sy­panej różami alei.
Tam, gdzie Chrys­tus jest moją siłą.
Tam, gdzie ser­ca jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 kwietnia 2011, 11:53

***As w rękawie***

Wto­piłam swe serce
W swój świat codzienności
Jest w nim smu­tek ,radośc
Jest dużo miłości

Na zaw­sze zos­tanę
Wier­na swym marzeniom
Znajdę w nich sens życia
Na przekór je­sieniom

Stac mnie na renesans
Co życie odmienia
I nie mam ochoty
Mówic [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 grudnia 2012, 00:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6

Wszystkie
Filtruj wyniki