Wyszukiwarka: mój aniele

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mój aniele — zgromadziliśmy 190 tekstów.

Anielico...

Bądź moją me­lodią odegraną
w każdym ze snów,
której dźwięk roz­budzi zmysły,
a wy­ciszy słuch.
Bądź moim aniołem niewin­ności kochającym bez słów,
w po­wiewającej suk­ni białej i de­likat­nych, bo­sych stóp.
Pragnę zat­rzy­mać się i poczuć
blis­kość Twych dłoni,
poczuć smak ust królew­skich i ciepła ciała woni.
Ujaw­nij drogę, niewin­na Anieli­co, do króles­twa Two­jego i piękna Twej duszy,
Oślep blas­kiem swej chwały cały świat mój ba­jeczny - niech ska­mieniałe ser­ce me skruszy... 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 8 listopada 2012, 23:24

W objęciach Anioła

Mój Aniele
w Twoich ramionach
wszys­tko wy­dawało się łatwiejsze
Mój Aniele
w Twoich ramionach
czułam się jak dziecko
pamiętam
jak śpiewałaś mi piosenki
Mój Aniele
Twój głos
kojącą kołysanką
a po moim policzku
wol­no spływała łza
tyl­ko Ty pot­ra­fiłaś ją otrzeć
tyl­ko Ty
pamiętam
po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je łzy
Mój Aniele
nau­czyłaś mnie
śmiać się do łez
pamiętam
po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je smutki
a gdy się bałam..
Mój Aniele!
w Twoich ramionach
byłam bezpieczna
pamiętam
po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je lęki
każdą słabość
wróć


nie płacz
Mój Aniele... 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 17 lutego 2011, 20:34

Serce się śmieje***

Ta­ki mały powrót po dwóch lataaach.

Ser­ce się śmieje,
Oczy wy­buchają radością,
Us­ta krzyczą ze szczęścia,
A Dłonie wołają: przytul!
Co się ze mną dzieje?
- Nie wiem.
Ale to Two­ja wina.
Cieszę się myśląc o Tobie.
W każdym spot­ka­nym Uśmiechu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 7 kwietnia 2012, 14:40

~ Anioł ~Przyjaciel ~

Przy­siadł na moim ok­nie anioł,
przy­niósł ze sobą uśmiech i marze­nia .
Od­bił ślad swo­jego is­tnienia na zaw­sze w moim sercu.
Cze­kam te­raz na niego tak wier­nie ,
jak na naj­lep­sze­go przy­jaciela ,
który mo­je ser­ce rozwesela.
Dodaje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 1 kwietnia 2012, 09:49

Biblia snów

Mgiel­ny pałac snów zburzyłam
Świat real­ny ułożyłam
Sreb­ro księżyca w je­zio­rze odbite
Imiona na wieki na gro­bach wyryte
Wszys­tko zam­knięte na stro­nach księgi
Przek­leństwa, obiet­ni­ce, wyz­na­nia, przysięgi
Or­feu­sza pieśń niosąca się przez no­cy mrok
A z głębi la­su spogląda [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 10 września 2011, 01:29

" Dla Ciebie....Aniele"

Przyszedłeś...w mroźny
zi­mowy dzień
jak ten, delikatny
płatek śniegu
spa­dający z nieba
Białym puchem otulony...
Anioł wskrzeszenia.
Zja­wiłeś się, kiedy życie
sięgnęło roz­paczy dna,
kiedy zna­lazłam się na 
naj­większym życia
zakręcie.
Przyszedłeś...kiedy
dzień zrównał się z nocą
a życie odeb­rało ostatnią
nadzieję.
Przyszedłeś... kiedy
roz­paczy mod­litwą
zim­ne dłonie
do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 13 lipca 2011, 00:33

...

Mój Anioł Stróż...

Sku­lił skrzydła.
Uciekł w śle­pym biegu.
I po­zos­tały po Nim tylko
Niknące ślady
Na top­niejącym śniegu... 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 18 października 2010, 21:55

nad ranem

mój anioł dziś płakał
przez Ciebie
kochany
połamał swe skrzydła
gdy chciał Cię dogonić

już nie mam anioła
sam od­szedł
nad ranem
zab­rał ze sobą
wszys­tkie nasze rany

już nie mam nikogo
nad ranem

kochany…


*to wszys­tko już kiedyś było 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 23 listopada 2011, 12:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Wszystkie
Filtruj wyniki