Wyszukiwarka: lesie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: le­sie — zgromadziliśmy 239 tekstów.

nie zmienia się nic kochana..

na­wet nie wiesz jak ciężko
być kamieniem
który kochać potrafi

roz­bi­ty set­ki razy
na ty­siące kawałków
za każdym razem
o Two­je serce

nie pot­ra­fię patrzeć
jak błyszczysz się
w je­go oczach

chciałem być wszystkim
i liściem
i ścieżką w lesie
wiat­rem w Twych włosach

ukochałem Cię po­nad siebie
po­nad wszys­tkich ludzi

nie umiem zardzewieć
jak ta sta­ra miłość
i uk­ryć się
gdzieś pośrod­ku wszystkiego

byłaś wszys­tkim, jesteś
pew­nie o tym wiesz

prze­lewam Cię na kar­tki wieczorami
by za dnia no­sić je w kie­szon­ce koszuli
tej na sercu…

07.02.2012

Odtwórz  

wiersz
zebrał 77 fiszek • 7 lutego 2013, 23:32

Zakazana miłość...

Przy za­pom­nianym mostku
gdzieś w le­sie
nad wys­chniętym strumieniem
spot­kałem miłość
ona i ja 
wtu­leni w siebie
niewidoczni
z da­la od blichtru miast
i ludzkich osądów
w na­miętnym dotyku
chłonęliśmy skradzione chwi­le ...
a gdy nas­tała już noc
uwol­ni­liśmy miłos­ny łańcuch rąk
i pod osłoną gwiazd
roz­sta­liśmy się
wra­cając do miejsc
w których zaw­sze dłuży się czas
właśnie tam
do nie swoich domów... 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 2 sierpnia 2015, 18:21

Ty malujesz ja... piszę...

Piękny masz wi­dok z niebios Panie.
Pat­rzysz na... góry ,la­sy , morze .
Ścieżki i... łąki kwieciem przybrane
rosnące w po­lach złocis­te zboże.

W górach się ow­ce pasą na Halach
opo­dal... smreków wiel­kie połacie
i płonie wat­ra... w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 47 fiszek • 16 sierpnia 2013, 03:17

Leśne opowieści...

Pochy­lam się nad krop­la­mi rosy
są krys­ta­licznie czys­te jak aniel­skie włosy…
Słucham wiat­ru, który po­liczki mo­je pieści
ty­le w nim leśnych opowieści…
Do­tykam drzew dłońmi obo­lałymi ciężką pracą
ich ener­gia siły mi przywraca…

Siadam i na pos­tać idącą w moją stronę czekam…
lecz…ten ktoś przyszedł tyl­ko zos­ta­wić w le­sie śmieci
a ja głupi chciałem uj­rzeć też piękno człowieka… 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 31 stycznia 2012, 07:55

Las...

Hen nad la­sem dwa jastrzębie
za­taczają wiel­kie koła.
Krzy­kiem budzą las do życia.
Z głębi la­su... echo woła.

Coś zaczy­na trzeszczeć w lesie.
Dzięcioł stu­ka lecząc drzewa.
Pośród ko­ron słychać śpiew.
To nie pta­ki to... las śpiewa.

Pachnie grzyb­nia, mech, igliwie
za­pach noz­drza zwierząt pieści.
Cza­sem wiatr się zawieruszy
strąca liście... zaszeleści.

Przez gęstwinę pro­mień słońca
usiłuje się przedzierać
jak­by wska­zać chciał grzybiarzom
gdzie do­rod­ne grzy­by zbierać.

Mgły opadły i... gdzieniegdzie
wyłoniły li­la wrzosy.
Jeszcze tyl­ko ru­no leśne
sreb­rzy się od... krop­li rosy. 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 18 września 2014, 14:20

cztery pory życia

jest ta­ki roz­dział w życiu
co w napięciu
trzyma

zima

są też dni w miłość ra­dos­ne
co w snach
wywróżą

wiosnę

jest czas gdzie młodość żyje
na bogato
słoneczne

lato

i si­we myśli w kołysance
kwiatów polnych
lesie

jesień

co łączy czte­ry po­ry
w jed­no źródło życia
epi­tafium na szczycie
we śnie do zdobycia 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 17 marca 2013, 01:00

Z kon­wa­lii miłość
swoją niewin­ność rodzi.
W le­sie szerokim. 

haiku
zebrał 37 fiszek • 6 maja 2013, 21:28

Raz kolorowo raz... szaro...

Wszys­tko ta­kie... szarobure
jak­by świat ktoś zaczarował.
Ub­rał w smu­tek łza­mi zrosił
a ko­lory gdzieś... pochował.

Czuję... tyl­ko ciepło słońca.
Złote bar­wy gdzieś straciło
na­wet niebo błękit sukni
na... po­nury zamieniło.

Gdzie podziały się kolory?
Ta... soczys­ta zieleń łąki.
Czer­wień maków chabry [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 36 fiszek • 25 maja 2013, 02:18

Ona

Pa­miętam jej oczy zielone
jak pęki traw
war­kocze wiat­rem plecione
czer­wo­ny płaszcz

lu­biła kłaść się wśród kwiatów
ma­lując pejzaże
chodziła po lesie
śpiewając z wiatrem

pa­miętam jej oczy zamglone
jak światy niez­na­ne dwa
war­kocze pogubione
czar­ny płaszcz

lu­biła kłaść się w jed­nym ze snów
składając ręce
chodziła po niebie
śpiewając os­tatni werset. 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 9 sierpnia 2011, 00:50

...

Dziś na spa­cerze w lesie
Spot­kałam pa­nią Jesień.
Og­romną miała chętkę
Na bab­ską pogawędkę.
Ruszyłyśmy więc lasem
Przys­tając so­bie czasem.
Opo­wieść snu­je ona,
Ja trochę zamyślona,
Cza­sami uśmiechnięta,
Jej słowa chcę pamiętać.
Roz­pra­wia tak ciekawie,
Jak byśmy gdzieś przy kawie
Sie­działy przy stoliku
A nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 27 września 2011, 22:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:03PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Głupota ro­bi się nap­rawdę [...]

dzisiaj, 00:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Głupota ro­bi się nap­rawdę [...]

dzisiaj, 00:56PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Daniełewi wy­pad­na sprzun­czka od [...]

dzisiaj, 00:54Jacob sko­men­to­wał tek­st im Ktoś jest świętszy, [...]

dzisiaj, 00:54PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Znaczenie wychodzi po cza­sie, [...]

dzisiaj, 00:52PIECHOCINO wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:43Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 00:38XX na kran­cu swiata sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 00:36Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 00:34XX na kran­cu swiata sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...]