Wyszukiwarka: lesie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: le­sie — zgromadziliśmy 157 tekstów.

nie zmienia się nic kochana..

na­wet nie wiesz jak ciężko
być kamieniem
który kochać potrafi

roz­bi­ty set­ki razy
na ty­siące kawałków
za każdym razem
o Two­je serce

nie pot­ra­fię patrzeć
jak błyszczysz się
w je­go oczach

chciałem być wszystkim
i liściem
i ścieżką w lesie
wiat­rem w Twych włosach

ukochałem Cię po­nad siebie
po­nad wszys­tkich ludzi

nie umiem zardzewieć
jak ta sta­ra miłość
i uk­ryć się
gdzieś pośrod­ku wszystkiego

byłaś wszys­tkim, jesteś
pew­nie o tym wiesz

prze­lewam Cię na kar­tki wieczorami
by za dnia no­sić je w kie­szon­ce koszuli
tej na sercu…

07.02.2012

Odtwórz 

wiersz
zebrał 77 fiszek • 7 lutego 2013, 23:32

Leśne opowieści...

Pochy­lam się nad krop­la­mi rosy
są krys­ta­licznie czys­te jak aniel­skie włosy…
Słucham wiat­ru, który po­liczki mo­je pieści
ty­le w nim leśnych opowieści…
Do­tykam drzew dłońmi obo­lałymi ciężką pracą
ich ener­gia siły mi przywraca…

Siadam i na pos­tać idącą w moją stronę czekam…
lecz…ten ktoś przyszedł tyl­ko zos­ta­wić w le­sie śmieci
a ja głupi chciałem uj­rzeć też piękno człowieka… 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 31 stycznia 2012, 07:55

cztery pory życia

jest ta­ki roz­dział w życiu
co w napięciu
trzyma

zima

są też dni w miłość ra­dos­ne
co w snach
wywróżą

wiosnę

jest czas gdzie młodość żyje
na bogato
słoneczne

lato

i si­we myśli w kołysance
kwiatów polnych
lesie

jesień

co łączy czte­ry po­ry
w jed­no źródło życia
epi­tafium na szczycie
we śnie do zdobycia 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 17 marca 2013, 01:00

Ona

Pa­miętam jej oczy zielone
jak pęki traw
war­kocze wiat­rem plecione
czer­wo­ny płaszcz

lu­biła kłaść się wśród kwiatów
ma­lując pejzaże
chodziła po lesie
śpiewając z wiatrem

pa­miętam jej oczy zamglone
jak światy niez­na­ne dwa
war­kocze pogubione
czar­ny płaszcz

lu­biła kłaść się w jed­nym ze snów
składając ręce
chodziła po niebie
śpiewając os­tatni werset. 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 9 sierpnia 2011, 00:50

...

Dziś na spa­cerze w lesie
Spot­kałam pa­nią Jesień.
Og­romną miała chętkę
Na bab­ską pogawędkę.
Ruszyłyśmy więc lasem
Przys­tając so­bie czasem.
Opo­wieść snu­je ona,
Ja trochę zamyślona,
Cza­sami uśmiechnięta,
Jej słowa chcę pamiętać.
Roz­pra­wia tak ciekawie,
Jak byśmy gdzieś przy kawie
Sie­działy przy stoliku
A nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 27 września 2011, 22:01

Cisza

Jak pięknie brzmi cisza
W ub­ra­nym mgłą lesie
Usy­piająca ból jak lekarstwo
Lecz szlachet­na jak cierpienie
Przeszy­wająca ciało
Od głowy aż po korzenie
Szczęśli­wa cho­ciaż samotna
Roz­dzierająca cho­ciaż spokojna
Cisza, która jest jak w duszy pustka
Tra­giczna i niez­ro­zumiale doskonała 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 21 października 2012, 23:41

Pod sklepem słabo oświetlonym latarniami

Wy­bor­czą pan kupi?
Kup pan, proszę...

Gąbczas­tym głosem
pęczniejącym żalem
jak pur­chaw­ka w lesie
otoczo­na pleśnią
za­wołała star­sza kobieta
z ga­zeta­mi na ręce
jak z głod­nym dzieckiem

Nie kupiłem
nad­mucha­nej wy­darze­niami prasy
a prze­cież pięć złotych jeszcze miałem
na jut­rzej­szy chleb
i pół kos­tni masła

Było ciem­no i chyba
jak w ple­cy topór
przy­niosłem do domu
wbitą nostalgię
w oczy wy­pełnione łzami

Mogłem kupić
z jej rąk gazetę
z żalem w głosie
do całego świata... 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 18 listopada 2011, 19:57

Spotkanie

On był smut­ny, ona zraniona,
Spot­ka­li się całkiem przypadkiem.
Wpad­li na siebie pew­ne­go wieczoru,
Choć naz­wać te­go nie można wypadkiem.
On się uśmie­chnął, ona zadrżała,
Cza­sami nieważne są słowa.
Wziął ją ze sobą na spa­cer po lesie,
Tak się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 31 fiszek • 22 sierpnia 2011, 08:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wszystkie
Filtruj wyniki