Wyszukiwarka: lesie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: le­sie — zgromadziliśmy 239 tekstów.

Ta znajoma

Chciałbym gnać tam gdzie wiatr mnie zaniesie
Chciałbym tak naj­bar­dziej w świecie
Za­mie­szkać w dębo­wym lesie
Pat­rzeć jak ptak śpiewa
Ja wol­no rosną wszys­tkie drzewa
Jak chmu­ry biegną po autos­tradzie nieba
Jak ona pięknieje i nig­dy pięknieć nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 grudnia 2011, 17:37

o matko

tłukły się widły z widelcem
które na­bie­rze i cze­go więcej


two­je szpi­ce grze­bią głównie
w słomie sianie no i w... lesie
szczerząc zęby swo­je dumnie
na łopatę łypiesz durnie

ścierasz z nożem się na niby
sztur­chasz na sto­le łyżeczkę
grzebiesz
 [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 9 fiszek • 31 marca 2015, 12:52

Jak zrozumieć?

Jak zro­zumieć Twój każdy uśmiech
cze­kający na mo­je spojrzenie?
Pot­rzeb­na ma aprobata
by ruszyć Two­je sumienie,
byś zro­bił coś dla świata?

Jak zro­zumieć słowa:
rób wszys­tko , co zechcesz?
Na prawdę chcesz bym o
półno­cy ba­wiła się
z tam­tym w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 września 2011, 15:12

ZADUSZKI

Urodziłaś w płaczu, bólu
owinęłaś w coś, ma­tulu
och, jak pal­ce Cię bo­lały
gdy w le­sie grób mi ko­pały

We mchu, pod brzózką ma­leńką
wyb­rałaś mi miej­sce, ma­teńko
gdy urośnie, jej ko­nary
czu­le będą utu­lały

Sta­wiasz świe­czkę na mo­gile
przy ob­cej przys­ta­niesz chwilę
i miotając się w roz­paczy
jes­teś ze mną, choć inaczej... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 listopada 2014, 20:03

***

Płacz nie przyb­liży Cię do Twoich marzeń.
Podążając za ni­mi, zabłądziłeś w le­sie swe­go serca.
Mu­sisz ot­rzeć łzy i iść dalej.
Poszu­kaj przyszłości w moich oczach.
Stań się człowiekiem, którym zaw­sze chciałeś być. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 maja 2014, 17:48

Kraju, mój kraju.

Jes­tem Po­lakiem i nic co tragiczne
nie może być prze­cież mi ob­ce.
Nie ty­le uczuć przej­dzie przez duszę,
co nie­szczęść dot­knęło Pol­skę.

Kiedyś potęgą, te­raz jej cieniem,
zniena­widzo­na przez orły trzy czarne.
Zniszczo­na z zacho­du, spalona [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 kwietnia 2010, 15:35

* * *

Ok­leina przy­pomi­na jesień
zak­ry­wam zmar­szczki sta­rym drzewom
rwąc gniaz­da porzu­conych kobiet

na kar­cianych ścieżkach ani wilków ani kapturków
je­dynie wędrow­cy oglądają gwiazdy
dzieląc się ka­wałkiem ziemi

pies wtu­lony w ciszę oszcze­kuje mo­je oczy
wiatr gry­zie po­liczki przymrozkiem
w sta­rym le­sie je­lenie porzu­ciły ślad
dzi­ki za­bito dla przyjaciół
bo­ciany od­le­ciały w ciepłe dni

z Egip­tu przy­wiozłem ob­raz Chrystusa
ma­lowa­ny arab­skim poczu­ciem spokoju
tyl­ko że z każdym dniem
w oczy pat­rzę Ci co­raz rzadziej 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 września 2012, 17:14

Ścieżka w lesie...

Idę
ścieżką w le­sie,
słońce
na niebie świeci,
biała chmu­ra
gdzieś leci.
Wiatr
szu­mem liści smutną me­lodię gra,
ptak
żałobną pieśń śpiewa,
drzewo
płacze,
już go więcej
nie zobaczę... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 maja 2013, 21:15

+ BRAMA +

W ciemną noc
w le­sie sama,
opęta­na przez groźne demony,
prze­de mną ot­wiera się brama
do Króles­twa Szatana,
niez­na­nego mi do tej pory.

We mnie mści­we zmo­ry siedzą
i budzą spra­wied­li­wości pot­wo­ry wiedząc,
że po­ra zem­sty właśnie nastała.

Po całym ciele [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 września 2015, 18:02

"SARNA"

‘Sarna’


Spośród gąszczu leśnych kniei
Pełna obaw i nadziei

Pos­tać stąpa ta nieśmiała
Zwin­na, piękna, doskonała

Piękne kształty , piękne oczy
Tak os­trożnie so­bie kroczy

Pełna obaw , pełna lęku
Pełna grac­ji, pełna wdzięku

Nag­le trzask gałązki w lesie
Cicho echo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 września 2012, 19:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:57Paladin sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 14:55Bożena BA­JA sko­men­to­wał tek­st ****** *** ...miłe słowa tra­fiają [...]

dzisiaj, 14:54Niusza sko­men­to­wał tek­st Pozostawiłeś naj­wspa­nial­sze wspom­nienia. Po­tykając [...]

dzisiaj, 14:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Ludzie Są Niedob­rzy

dzisiaj, 14:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 14:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 14:46.Rodia sko­men­to­wał tek­st Czasem jed­na myśl to [...]

dzisiaj, 14:43Paladin sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 14:43.Rodia sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]