Wyszukiwarka: lesie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: le­sie — zgromadziliśmy 157 tekstów.

Pan M.

Na skra­ju leśnej po­lany usiadła
W głąb myśli swoich naj­cichszych spadła
Nie było jej dla ni­kogo nie było dla świata
Jej ser­ce od daw­na pus­tka i smu­tek oplata
Ma cza­sem wrażenie że ko­goś kocha
Na chwi­le ów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 27 października 2010, 20:57

"Burza"

"Burza"

Ciem­ne chmu­ry, wszędzie mrok
Strasznie sta­wiać każdy krok

Pośród gęstych chmur przebłyski
Straszą tu mie­szkańców wszystkich

Strasznie zwie­rzom co są w lesie
Gdy nam echo huk ten niesie

Strasznie ludziom w do­mu, w pracy
Gdy grom strze­la, tak jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 kwietnia 2013, 23:06

'Zgroza'

W za­cienionym le­sie,
Sku­lony pod drze­wem
Z pus­ty­mi myśla­mi
Pod gołym niebem
Czar­nym niczym gra­nit
Boi się na­wet marzyć
Już żołnie­rze spieszą
Z dużą od­sieczą
Czar­ne kru­ki krzyczą
Naj­silniej­szy z nich wszys­tkich
Ge­nerałem zwa­ny, pod­chodzi
Z ob­rzydze­niem spogląda
Wy­konu­je dziw­ny ma­newr
I nag­le od­chodzi
Po­zos­ta­wiając na środ­ku do­wody zbrod­ni
Zwłoki niewin­ne­go dziec­ka
Które pragnęło tyl­ko szczęścia... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 27 grudnia 2010, 17:37

Cudzie mój...

ta­ka piękna pogoda
a Ciebie tu nie ma
ser­ce tęskni
ser­ce umiera
słońce jas­no skrzy się na niebie
a ja jak słońca
pot­rze­buję dziś Ciebie!
pięknie tu wszędzie
dookoła
ten cud aż do nieba woła!
gdy­byś tyl­ko mógł to zobaczyć
tu­taj - w lesie
blask jas­ny le­je się z nieba
a mnie to szczęścia
nic - prócz Ciebie
już nie potrzeba... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 sierpnia 2010, 16:37

Rumianki...

Nic nie mówię, by nie spłoszyć tej chwili
w której sub­telnie do­tykasz rumianków
tyl­ko płat­ki trze­począ jak skrzydłami motyle
kładąc się dy­wanem do nieba krużganku…

Nic nie mówię, niech ru­mian­ki śpiewają
pieśń dziękczynną za do­tyk twoich palców
ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 maja 2012, 07:26

Oficer

Bóg, Ho­nor, Ojczyzna!
Czy ktoś z Was dziś to zna?
Czy to wyznaje?
Ofi­cer za to, życie swe oddaje!
Wojna...
Ona dla ni­kogo nie jest hojna,
Po­budza uczu­cia chłodne,
Ludzi niegodne!
Obieca­no Mu wolność,
W obo­zie spla­miono Je­go godność...
Po­jechał wraz z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 czerwca 2010, 17:04

Hej...

Gdzieś na drodze pod reglami
w cieniu świerków i buczyny
śpiewam górom głosem białym
ser­cem smut­nej dziś dziewczyny

Hej... po łąkach i po halach
głos mój tęskny echo niesie
po­nad gra­nie... po­nad turnie
i po cichym... ciem­nym lesie

Śpiewam na roz­paczy rzewną nutę
słów po­toki rwące płyną dolinami
o tym co być mogło a nie było
o miłości nies­pełnionej między nami

Hej... na niebie nad górami
la­ta sokół hen wysoko
może smu­tek... mój zabierze
po­nad wier­chy... ku obłokom 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 lipca 2012, 23:06

Spalony pamiętnik

Jak dym za­pom­niany przez ogień
snuję się bez ciebie po świecie
wiatr jak gar­stkę popiołu
mo­je spoj­rze­nie uniesie
gdy czas we mnie ser­ce wypali

Pa­mięcią nie sięgam dna
kiedy błądzę po snów ciem­nym lesie

I tyl­ko two­je imię
pow­ra­ca wśród szeptów litanii
jed­no słowo
a w nim nieśmiertelność
to wszys­tko co zdołałam ocalić 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 czerwca 2012, 14:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wszystkie
Filtruj wyniki