Wyszukiwarka: lesie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: le­sie — zgromadziliśmy 157 tekstów.

*** O Nocnym Gościu ***

We śnie Mor­feusz do mnie powiedział,
Że co noc przy mnie cier­pli­wie siedział.
Przy mym wezgłowiu skrom­nie spoczywał,
Coś do mnie szep­tał i coś mi grywał.

Ach śnij duszo wśród pięknych kwiatów,
Wśród ry­mowa­nych tęcz tematów.
W cierpieniu
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 lipca 2012, 12:36

dwa światy

dwa jabole
ścieżka donikąd
za­gubiona w lesie
cisza samotności
i tyl­ko one
wier­ne towarzyszki
flaszki wyżebrane
ko­lej­ny dzień
bo­les­ne­go umierania
na skra­ju człowieczeństwa
nic nie znaczący byt

ko­lej­na bu­tel­ka whisky
by zapomnieć
o dniu nurza­nia się w bagnie
by ko­lej­ny mi­lion za­witał na koncie
koszt nieważny
on był słaby
odpadł
to ja jes­tem królem
lecz cze­mu za­pijam dzień
by zasnąć
odejść w niebyt do jutra
bez snów
sztuczny odpoczynek

dwa byty
w świecie ja­bola i whisky
tak różne
lecz złączo­ne wspólną tragedią
chęcią zapomnienia

o życiu 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 lutego 2011, 16:48

Ta znajoma

Chciałbym gnać tam gdzie wiatr mnie zaniesie
Chciałbym tak naj­bar­dziej w świecie
Za­mie­szkać w dębo­wym lesie
Pat­rzeć jak ptak śpiewa
Ja wol­no rosną wszys­tkie drzewa
Jak chmu­ry biegną po autos­tradzie nieba
Jak ona pięknieje i nig­dy pięknieć nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 grudnia 2011, 17:37

Jak zrozumieć?

Jak zro­zumieć Twój każdy uśmiech
cze­kający na mo­je spojrzenie?
Pot­rzeb­na ma aprobata
by ruszyć Two­je sumienie,
byś zro­bił coś dla świata?

Jak zro­zumieć słowa:
rób wszys­tko , co zechcesz?
Na prawdę chcesz bym o
półno­cy ba­wiła się
z tam­tym w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 września 2011, 15:12

Kraju, mój kraju.

Jes­tem Po­lakiem i nic co tragiczne
nie może być prze­cież mi ob­ce.
Nie ty­le uczuć przej­dzie przez duszę,
co nie­szczęść dot­knęło Pol­skę.

Kiedyś potęgą, te­raz jej cieniem,
zniena­widzo­na przez orły trzy czarne.
Zniszczo­na z zacho­du, spalona [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 kwietnia 2010, 15:35

* * *

Ok­leina przy­pomi­na jesień
zak­ry­wam zmar­szczki sta­rym drzewom
rwąc gniaz­da porzu­conych kobiet

na kar­cianych ścieżkach ani wilków ani kapturków
je­dynie wędrow­cy oglądają gwiazdy
dzieląc się ka­wałkiem ziemi

pies wtu­lony w ciszę oszcze­kuje mo­je oczy
wiatr gry­zie po­liczki przymrozkiem
w sta­rym le­sie je­lenie porzu­ciły ślad
dzi­ki za­bito dla przyjaciół
bo­ciany od­le­ciały w ciepłe dni

z Egip­tu przy­wiozłem ob­raz Chrystusa
ma­lowa­ny arab­skim poczu­ciem spokoju
tyl­ko że z każdym dniem
w oczy pat­rzę Ci co­raz rzadziej 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 września 2012, 17:14

"SARNA"

‘Sarna’


Spośród gąszczu leśnych kniei
Pełna obaw i nadziei

Pos­tać stąpa ta nieśmiała
Zwin­na, piękna, doskonała

Piękne kształty , piękne oczy
Tak os­trożnie so­bie kroczy

Pełna obaw , pełna lęku
Pełna grac­ji, pełna wdzięku

Nag­le trzask gałązki w lesie
Cicho echo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 września 2012, 19:41

Przez szybę

Echo deszczu roz­brzmiewa po lesie.
Spa­lino­wy wiatr opa­ry wes­tchnień niesie.
Na as­falto­wej ścieżynie na chwilę przys­tanął czas.
W kwaśnym deszczu me­lan­cho­lii be­tono­wy mok­nie las. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 maja 2011, 00:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wszystkie
Filtruj wyniki