Wyszukiwarka: księżyc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: księżyc — zgromadziliśmy 951 tekstów.

I będę, aż powiesz

nie da się pod­nieść gwiazd z kałuży
ani księżyca objąć
ale wiem już jed­no, że tyl­ko ty 
pot­ra­fisz ru­mienić mo­je słowa

i cho­ciaż ok­na z ciebie rozebrane
- to czas naj­wyższy to zmienić

nie
 [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 42 fiszki • 7 marca 2012, 21:20

* * *

ub­ra­na w na­miętność wieczoru
w świet­le no­wiu księżyca
szatą myśli zdo­bi Two­je ramiona
blas­kiem płonie zielo­na źrenica...

zwiew­nym kro­kiem podąża
ścieżką marzeń woalem osnutą
gdzie od­dech Twój ślad znaczy
us­ta na­mietną pie­szczą nutą...

na łące czułości zak­witły zmysły
gdzie do­tyk Twój wyszep­tał dreszcze
miłos­nym uniesieniem zaśpiewały trawy
drżącym szla­kiem gwiazd..

chcę jeszcze... 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 3 listopada 2010, 10:42

* * *

Gdzie tar­cza słoneczna, która osłania
I pył gwiaździs­ty co wzrok zaprószy
Gdzie blask miesięczny jak świadek niemy
Tam w łódce snów dziś popłyniemy.

Na drodze mlecznej na­pełni­my kubki
mle­ka wa­nilią białą jak śniegi
Księżyc ciem­nością otu­limy po czubki
Gwiezdne [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 41 fiszek • 14 lutego 2013, 22:12

Niewysłany list...

Ko­lej­ny wieczór bez Ciebie
siadam z tęsknotą w fotelu
za­palam papierosa
do­pijam os­tatni łyk kawy
wy­ciągam kar­tkę, długopis
na­piszę list do Ciebie

ubiorę go w moją tęsknotę
ale co na­pisać
w myślach się gubię
pod­chodzę do okna
spoglądam na księżyc
może on mi podpowie

po­pat­rzył na mnie
i powiedział...
nie pisz mu wszystkiego
a ja zas­ta­nawiam się, dlaczego 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 2 sierpnia 2011, 01:14

* * *

tyl­ko cza­sem
światło we mnie ga­siłeś
a ja myślałam, że to księżyc zgasł

i nig­dy mnie nie do­tykałeś
bo jeszcze nie było nas...

i wtedy
na śnieżno­białym per­ga­minie
tuszem życia szki­cowałam słowa

szu­kałam twarzy wy­rytej w pa­mięci
wzro­kiem... od daw­na zatraconym

Two­jego głosu
na wspom­nień płycie
by żył we mnie... bi­ciem ser­ca szalonym

przez całe życie ?…hm... a po­między szep­tem... prze­cież jestem… 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 21 czerwca 2011, 20:52

Martwodajne życie

Chciałabym um­rzeć skąpana
w bla­dym ak­sa­micie nieba.
Um­rzeć bym chciała...
Choćbym nie chciała umierać.

I w blas­ku
to­ni przez­roczys­tej Księżyca,
Po­woli gwiazd
opuszka­mi palców dotykać.

Umierać...
Drogą mleczną podążać,
Żyć już tyl­ko na chwilę.

Chciałabym żyć, a umieram.
Chciałabym um­rzeć, a żyję. 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 14 grudnia 2012, 17:16

Za daleko, żeby się śnić

Widzisz ją
choćbyś oczy snom zawierał
snu­je się
pod po­wieką li­nią wiotką

tańczy wciąż
choć ucichła już muzyka
tyl­ko wiatr
w jej włosach łzy kołysze

W takt jej kroków
za­pisałeś ścieżkę życia
dziś poz­wa­lasz fa­li gniewu
ją zacierać

gdy odchodzi
księżyc śla­dy jej całuje

ty nie cze­kasz
na­wet w snach
nie mogąc już jej dotknąć


Odtwórz  

wiersz
zebrał 40 fiszek • 16 marca 2012, 15:57

Wstążka

Jaśmi­nowa wstążka wspomnień
Płynie na wiet­rze podążającym
Do ho­ryzon­tu spokoju

Krad­nie chwi­le nasze­go ciepła
Opa­dając po­woli w przepaść
Zacho­du księżyca

Choćbyś próbo­wał ją złapać
nie złapiesz - zbyt daleko
Jes­teś ode mnie…

Od jaśmi­nowej wstążki wspomnień 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 17 marca 2012, 18:59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama