Wyszukiwarka: koniec związku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ko­niec związku — zgromadziliśmy 1235 tekstów.

***

Jam jest miecz, og­nista słowa strona
I jam płomien­ne marze­nie o wolności
Na skro­ni mej nadzieją lśni korona
Ko­rona marzeń jas­nych, ko­rona niezwykłości

Nie ja ją nałożyłem, ani nie dla siebie
Bo ani nie jam królem, ani [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 89 fiszek • 7 kwietnia 2013, 02:56

Devil(nie)

Wypada
gra już jest nie jego
spar­szy­wiałe us­ta od słów jadowitych
od­wy­ku od życia na­kaz szep­tem wydają,
samotnie
by nikt nie pojął ich za­wiłego przekazu
zew dla duszy, dla od­wa­gi wyzwanie...
to, co przez­nacze­nie natrętnie wciska
już w za­sięgu rąk drżacych… niech się stanie
Koniec 

wiersz
zebrał 71 fiszek • 22 września 2011, 11:59

Nim spadnę

Za­nim na gwiazd nieboskłonie
Zgi­nie mo­je serce
Niech jeszcze raz zapłonę
i ot­worzę ręce…

Za­nim um­rze nadzieja
Sącząca się czule
Za­nim wzro­kiem wbitym
W twą duszę
Całkiem się otulę

Zatańczmy…
Me­lodię już ser­ce nuci
I w objęciach namaszczonych
Otul mnie
I w otchłań [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 71 fiszek • 27 października 2012, 23:03

Czy...

Odtwórz


Pa­miętasz jak wiatr prze­kor­ny włosy mi rozwiewał?
Przed po­całun­kiem Twoim... us­ta mo­je chronił.
A gdy mnie chciałeś kochać na leśnej polanie
on się rozhu­lał wraz z deszczem nas... przegonił.

Garść tu­lipanów... jak skradłeś je dla mnie
zdyszany... [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 68 fiszek • 6 czerwca 2013, 02:29

kołysanka

idź spać tęsknoto
rozłóż się w żyłach
gasnącym szep­tem
niech mi się nie śnią

is­kry nieba co spełnieniem
życzeń kar­mią głod­ne ser­ce
zaśnij odejdź lub umrzyj
bo nie chcę i nie umiem

objąć wzro­kiem ob­razów
co znikły przedwcześnie
bo nie mam siły szukać

w świet­le dnia oczu bliskich
naj­ważniej­szych dla mnie
których nie ma w tłumie

jeśli ro­zumiesz zaśnij

ja z każdych miej­sc gdzie
wchodzisz po­wykręcam klamki
odejdź i niech toczy się życie

- ko­niec kołysanki 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 15 czerwca 2013, 00:16

Dedykacja dotykiem...

Szu­kam słów odpowiednich
by wy­razić ni­mi co do ciebie czuję
ale nie pot­ra­fię tak pięknie pisać…
więc pozwól, że to co czuję
do­tykiem palców ci zadedykuję…
Zagłębię je w two­je włosy
nieziem­sko błyszczące
i gładząc opuszka­mi policzki
o po­całunek do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 56 fiszek • 29 czerwca 2011, 06:40

* * *

Siedzę, pat­rzę, rozmyślam
Nad tym co było
Nad tobą
Uśmie­chniętą, rozpromienioną
Zakochaną
We mnie
I się smucę
Bo Ciebie już nie ma
Wyb­rałaś in­ne­go
Lepszego
Kiedy będąc z Tobą rozkwitałem
Te­raz więdnę
Z róży mo­jego życia opa­dają płatki
Co­raz bliżej końca
Jes­teś Piękną a ja Bestią
Tyl­ko Two­ja miłość może mnie uratować
Jed­nak Ciebie nie ma
Opa­da os­tatni płatek
A ty mnie nie widzisz
Nie myślisz o mnie
Umieram
A ty jes­teś z nim
Koniec
Do widzenia 

erotyk
zebrał 54 fiszki • 20 stycznia 2013, 00:08

Pytanie bez odpowiedzi

Stoję nad przepaścią.
Za mną stoisz TY.
Z mych oczu płyną łzy.
Czyżby to ko­niec już mój był?

Me ser­ce płonie.
Kocham cię.
Te słowa płyną z ust mych.
Czy ty jeszcze kochasz mnie??

Cisza.
Przepaść.
Os­tatnia Łza.
Śmierć.
I Krzyk.

NIE! 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 24 marca 2010, 20:30

Zapada Kurtyna.

Jak ten księżyc
księżyc w pełni...
ogląda­ny, chwalony
przez dni kilka

Później gaśnie
ciemnieje
znika

I zno­wu się objawia
cyk­licznie, równo
tak, że już mało kto
zwra­ca na­wet uwagę

A wschód słońca?
a je­go zachód?
kto je rozumie
kto o nich pamięta
każde­go ranka
codzien­nie wieczorem
kto rozpacza
gdy ich nie ma
bo chmur światy
niczym kurtyna
ko­niec zwiastuje
początku nie ujrzawszy

Uczucia...
księżyca pełnia
wchód słońca
słońca zachód
uczucia...
zachód jest zawsze
wschód i pełnia
uczucia...
cza­sem przyćmiewa
chmur głębia... 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 11 maja 2013, 03:02

Drwi ze mnie

od te­raz ucieka­my na ko­niec. w ty­le
zos­tają led­wie wi­doczne krawędzie
rzeczy i załama­nia światła. schodzi z nas

cień i ciężar słucha­nia wszys­tkiego
o czym się pa­mięta i cze­go nie będzie.
za mias­tem w ziele­ni wys­py kos­miczne,

gra­nice nieba, za który­mi dużo zostało,
a w nas sa­mo więcej się przelewa
ty­loma języ­kami jed­nocześnie.
(20.09.2011) 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 26 października 2012, 16:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:12Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:11M44G wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:11Niusza sko­men­to­wał tek­st Nie ro­zumiem słowa ra­sizm [...]

dzisiaj, 13:11shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:11Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:09Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:08Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:08shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:06M44G wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:03Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.