Wyszukiwarka: kolorach tęczy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ko­lorach tęczy — zgromadziliśmy 132 teksty.

Jakiego koloru jest szczęście ?

Myślałam ,że żółte­go jak liście je­sienią ,
czer­wo­ne jak ser­ce ,czy może niebies­kie jak niebo bez chmur­ne ?
Lecz nie, mo­je szczęście ma ko­lor tęczy , jest ko­loro­we -przy­biera każdy od­cień .
Lecz to szczęście jest ulot­ne jak chwi­la, nig­dy go nie zo­baczysz gołym okiem, przy­pom­nisz so­bie o nim w te trud­ne dni. Że two­je szczęście jest ko­loro­we jak tęcza po burzy . 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 czerwca 2010, 20:10

Deszczowe nutki.

Wier­szyk na­piszę cichy ,króciutki.
Jak let­ni deszczyk, co pisze nutki,
Gdy o pa­rapet stu­ka kroplami.
Śpiewając do ciebie ty­mi słowami.

Bim bom, bim bom dro­ga panienko.
Wyj­rzyj ach wyj­rzyj przez swe okienko.
Spójrz tam twoimi błęki­tu ocza­mi.
Czy on nie stoi pod twy­mi oknami.

Lecz gdy pa­nien­ka w ok­no spojrzała.
Deszczu me­lodia nag­le ustała.
Tęczę ko­lorów uj­rzała na niebie.
A na niej na­pis ,tęsknię do ciebie. :) 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 kwietnia 2010, 08:22

pamiętnik.

za­pisa­ne kar­tki wspomnieniami
czar­no białymi literami
bez ko­loru tęczy
gdzie każde­go coś męczy
za­pisa­ne, po­zos­ta­wione w kącie
nieza­pomi­nane wciąż na ser­cu leżące
ocze­kiwa­ne na łagod­ne, nagłe szczęście,
zas­to­powa­niu na złe chwi­le zaklęcie
na zat­ru­cie i znik­nięcie w płomieniach tego
ar­kuszu owe­go
wyb­lakłych złych chwil
o set­kach ucie­czek mil
do pew­ne­go momentu
do wy­cofa­nia fragmentu
złości, za­wiści, ser­co­wej mordęgi
wy­cofa­nia wszel­kiego dzięki
mi­nione­go ułam­ka, sekundy
gdzie ser­ce nie uderza już w bunty 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 listopada 2011, 23:57

Podaruj mi...

Po­daruj mi blask światła
Mi­gające­go złoty­mi strunami
Krop­le ro­sy na pajęczynach
Co stają się sznu­rem z perłami
Po­daruj mi za­pach łąki
Ut­ka­nej w pol­ne kwiaty
Do­tyk let­niego wiatru
Obłoków błękit­ne sonaty
Po deszczu w tęczy kolory
Ubiorę swoją sukienkę
I przy tak pięknej melodii
Za­tańczę jak umiem najpiękniej. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 maja 2012, 05:07

Przebudzenie...*

Było już nap­rawdę ciemno.
Mrok no­cy oka­lał duszę.
Tęcza umierała ze mną.
Opadły skrzydła ze wzruszeń.

Na dno roz­paczy już spadło
życie. Z żalu za ser­cem moim.
Do snu wie­czne­go się kładło,
wśród próżnych ludzkich powoi.

Zda­wało im się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 maja 2012, 17:57

*Kolory miłości*

Odtwórz


Gdy miłośc rozkwita
Jest jeszcze śnieżno biała
Spoj­rze­nie lek­ki uśmiech
Bo jeszcze jest nieśmiała

A gdy doj­rze­wa troszkę
Ko­lorem z lek­ka różowa
W różowych okularach
Na do­tyk jest gotowa

Tym różem się nasyca
Do siebie ma szacunek
I ro­bi krok do przodu
To [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 27 czerwca 2012, 00:09

tęcza .

ty­siące od­cieni sza­rości dnia
i choć każdy szuka
i próbu­je coś domalować
w naj­mniej­szej szczelinie
nie ma miejsca
na kolor
boże daj znak
jeśli na tym świecie
jest jeszcze
ja­kaś niep­rze­byta tęcza 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 marca 2010, 21:28

Jak pięknie wygląda świat

Po­ra zam­knąć oczy
I powtórzyć tę samą kwestię
Która już nudzi się

Czas prze­ciągnąć się trochę
I le­nis­two swe urucho­mić
Nic nie robić

Spójrz ja pięknie świat wygląda po burzy
Wte­dy kiedy tęcza prze­cina niebiosa
I pta­ki znów zaczy­nają wędrówkę swą

Czar­ne chmu­ry od­chodzą już
Ko­lory pow­ra­cają
Ma­lują świat bar­wa­mi z tęczy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 czerwca 2012, 12:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wszystkie
Filtruj wyniki