Wyszukiwarka: kolorach tęczy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ko­lorach tęczy — zgromadziliśmy 384 teksty.

wiersz o szczęściu

mówią mi wciąż
bym coś po­god­ne­go napisał
o kwiatach polnych
w słonecznych promieniach
ko­lora­mi się skrzących
i we­sołym ptaków śpiewie
wśród liści zieleni

po­wiadają że nie wszys­tko jest szare
i są chwi­le uśmie­chem znaczone
gdy mu­zyką szum fal
i krzyk mew nad [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 31 maja 2011, 20:07

Kochana...

Kochana,
Jak deszcz złotych liści, co z drzew na ziemię snują się jesienią,
Tak mo­je oczy gdy piękną Twą osobę widzą, w ko­lorach się mienią.
Jak fa­le na wiel­kim morzu, przez wiatr sro­gi niesione,
Tak moje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 października 2012, 21:16

)))(((Już noc.)))(((

Ciem­no już noc sen nie chce przyjśc
Znów pat­rzę w mrok nie widząc nic
Na ser­cu smu­tek osiadł złowrogo
Myśli sza­lone usnąc nie mogą
Dlacze­go zno­wu py­tam się ciszy
Nikt in­ny prze­cież mnie nie usłyszy
Nic nie rozumiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 12 października 2012, 00:03

Płomień

Nic nie możesz zro­bić gdy Cię dopadnie
i nag­le w jed­nej chwi­li Ktoś Twe Ser­ce skradnie.
Po­bieg­niesz naj­szyb­ciej jak się tyl­ko da,
na ko­niec tęczy by tam...

Swoją dłoń w Je­go ująć,
trzy­mać tak słod­kie us­ta całując.
Z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 17 września 2011, 12:59

kropla wody ...

spa­dasz kaskadą
blask
to pro­mienie słońca
mienią się na tobie
tęczy kolorami

wśród milionów
samotna
niewidoczna
w ki­pieli wodospadu
nieistotna

lecz ty
gdy popłyniesz
spo­koj­nym rze­ki nurtem
za­bie­rzesz ze sobą
de­likat­ny kolor
tęczy

in­na
choć wokół zdałoby się
wszys­tkie ta­kie same 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 17 listopada 2011, 16:47

* * *

Je­sien­na depresja?
Czy tyl­ko sugestia?
Świat cały w kolorach,
Na smut­ki nie pora.
Z drzew liście spadają,
Cud dy­wan nam dają.
Tak ciepłe kolory,
Nie czas dziś na spory.
Czas raczej na spacer,
Więc cza­su nie tracę,
Twój nu­mer wybieram
I kur­tkę ubieram.
Pójdziemy do parku,
Czas stanął w zegarku.
Nieważne, że pada,
Wiatr coś opowiada.
A my przytuleni
Idziemy w jesieni.

/Joanna/ 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 listopada 2012, 23:25

* * *

nie czas na łzy
gdy oczy nadal
w ko­lorze nadziei
z uf­nością spoglądają
w niebo
jeszcze ty­le
przed tobą
jaśmi­nowych świtów
i świer­szczy grania
pod noc­nym niebem
po­bieg­nij boso
przez zielo­ne łąki
znajdź drugi
ko­niec tęczy
niewiele trze­ba by
słońcu skraść uśmiech
wys­tar­czy że uwierzysz 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 stycznia 2015, 09:19

inny stressss...

Wiesz i ja wiem
jak ze ściśniętym gardłem
trud­no powiedzieć
kiedy chce się mówić,
słowa się kłębią nie wiedząc
gdzie w ser­cu mają siedzieć,
w której części duszy
poszu­kać siebie.
W ocze­kiwa­niu zmiany
pat­rzysz na włas­ny cień
a on sa­mot­ny jak dzień.
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 lipca 2013, 21:13

Prosto.

Kocha­ny Mój
Na­wet jak Cię mam
to i tak jes­tem
no­sem przyk­le­jona do szy­by swych Marzeń.

Nie miej mi te­go za złe,że lubię
SAMA
szu­kać na końcu tęczy
gar­nka ze złotem.

Two­je ra­miona nau­czyły
mnie
że uścisk nie może
trwać wiecznie.

Cza­sem po pros­tu
nie wypada
żyć
nie swoim życiem. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 października 2012, 23:49

~~Dotyk tęczy ~~

Twój do­tyk subtelny
Jest jak let­ni wiatr
Co błądzi nieśmiało
By duszy nie spłoszyć
Zgłębia ta­jem­ni­ce
Roz­grza­nego ciała
Budzi śpiące zmysły
Od­dając rozkoszy
Czując pod palcami
Każde ciała drżenie
Pre­ludium uniesień
Po­całun­kiem wieńczy
Bo kiedy się kocha
Prag­nie się bliskości
A kiedy się spełnia
Do­tyka się tęczy .
 

erotyk
zebrał 13 fiszek • 27 listopada 2014, 00:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:42shulag sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dziś wszys­tkie książki na­dają [...]

dzisiaj, 13:40jantar sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st tuż tuż

dzisiaj, 13:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Piękną edu­kacją, kiedy ma­ma [...]

dzisiaj, 13:32karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Feministka, to nie kuchar­ka, [...]

dzisiaj, 13:32shulag sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:29M44G sko­men­to­wał tek­st *** Dzban miodu na ser­ce [...]

dzisiaj, 13:29Starlight. sko­men­to­wał tek­st 00000000000000000000000000000000n00000000000000000000000000000000a00000000000000 000000000000000000w00000000000000000000000000000000e000000000000000000 00000000000000t00000000000000000000000000000000_00000000000000000000000 000000000g00000000000000000000000000000000d00000000000000000000000 000000000y00000000000000000000000000000000_000000000000000000000000 00000000s00000000000000000000000000000000p0000000000000000000000 0000000000i00000000000000000000000000000000s00000000000000000000000000 000000z00000000000000000000000000000000e000000000000000000000 00000000000s00000000000000000000000000000000z00000000000000000000 000000000000_00000000000000000000000000000000s00000000000000000000 000000000000i00000000000000000000000000000000ę00000000000000000 000000000000000_00000000000000000000000000000000n00000000000000000000 000000000000a00000000000000000000000000000000_0000000000000000 0000000000000000m00000000000000000000000000000000e00000000000000000 000000000000000d00000000000000000000000000000000a0000000000000000 0000000000000000l00000000000000000000000000000000_00000000000000000000 000000000000b00000000000000000000000000000000ę000000000000000 00000000000000000d00000000000000000000000000000000z00000000000000 000000000000000000i00000000000000000000000000000000e000000000000000 00000000000000000_00000000000000000000000000000000i0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000t00000000000000000000 000000000000a00000000000000000000000000000000k0000000000000000000000 0000000000i00000000000000000000000000000000_000000000000000000000000 00000000c00000000000000000000000000000000o0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000s0000000000000000 0000000000000000p00000000000000000000000000000000i0000000000000000 0000000000000000s00000000000000000000000000000000z000000000000000000 00000000000000e00000000000000000000000000000000_000000000000000000 00000000000000c00000000000000000000000000000000i0000000000000000000 0000000000000ę00000000000000000000000000000000_0000000000000000000 0000000000000n00000000000000000000000000000000a0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000s00000000000000000000 000000000000t00000000000000000000000000000000r000000000000000000000000 00000000a00000000000000000000000000000000t00000000000000000000000 000000000y