Wyszukiwarka: kolorach tęczy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ko­lorach tęczy — zgromadziliśmy 132 teksty.

*Kolory miłości*

Odtwórz


Gdy miłośc rozkwita
Jest jeszcze śnieżno biała
Spoj­rze­nie lek­ki uśmiech
Bo jeszcze jest nieśmiała

A gdy doj­rze­wa troszkę
Ko­lorem z lek­ka różowa
W różowych okularach
Na do­tyk jest gotowa

Tym różem się nasyca
Do siebie ma szacunek
I ro­bi krok do przodu
To [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 27 czerwca 2012, 00:09

tęcza .

ty­siące od­cieni sza­rości dnia
i choć każdy szuka
i próbu­je coś domalować
w naj­mniej­szej szczelinie
nie ma miejsca
na kolor
boże daj znak
jeśli na tym świecie
jest jeszcze
ja­kaś niep­rze­byta tęcza 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 marca 2010, 21:28

Jak pięknie wygląda świat

Po­ra zam­knąć oczy
I powtórzyć tę samą kwestię
Która już nudzi się

Czas prze­ciągnąć się trochę
I le­nis­two swe urucho­mić
Nic nie robić

Spójrz ja pięknie świat wygląda po burzy
Wte­dy kiedy tęcza prze­cina niebiosa
I pta­ki znów zaczy­nają wędrówkę swą

Czar­ne chmu­ry od­chodzą już
Ko­lory pow­ra­cają
Ma­lują świat bar­wa­mi z tęczy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 czerwca 2012, 12:34

~~Pamiątka wspomień~~

Posłuchaj o czym szu­mią piękne sta­re drzewa
Poczuj po­wiew wiat­ru co go­ni po polach
Za­nuc tę me­lodię którą słowik śpiewa
Zo­bacz bar­wy Tęczy po deszczu w kolorach

Zachwyc się uro­kiem pięknych krajobrazów
Dot­knij ak­sa­mit­nych skrzy­dełek motyli
Zat­rzy­maj w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 czerwca 2012, 05:33

* * *

Naucz mnie cie­szyć się ko­lora­mi tęczy,
naucz mnie każdym zwy­cięstwem się cieszyć.
Naucz mnie bu­dować marzenia,
tak by nie roz­pie­rzchły się w problemach.

Proszę naucz mnie,
uśmie­chać się bez powodu.
Naucz mnie ser­ce mieć ciepłe,
mi­mo naj­większych chłodów.

Pociesz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 czerwca 2012, 05:58

Jak?

Jak w świecie pełnym dźwięków usłyszeć cichy szmer potoku?
Jak w świecie pełnym za­pachów poczuć cu­downą woń goździków?
Jak w świecie pełnym smaków rozróżnić słod­ki smak czekolady?
Jak w świecie pełnym ob­razów zna­leźć wszys­tkie ko­lory tęczy?
Jak w świecie pełnym rzeczy doświad­czyć de­likat­ne­go do­tyku człowieka?
Jak w świecie pełnym ludzi spot­kać tą je­dyną wyjątkową osobę?
Jak w świecie pełnym uczuć można nie wie­dzieć, czym jest miłość? 

wiersz • 26 lipca 2010, 15:40

Normalność

Mógłbyś chodź raz...
Pomarzyć.

Zam­knięty w szarym
po­koju rzeczywistości
stoisz.

Chwiejesz się
na krawędzi normalności.

Nie chcesz spa­dać
bez końca.

Uczu­cia
wys­sa­ne z ciebie
wiszą we fiol­ce
na szyi.

Chętnie
zbiłbyś ją, aby 
uciekły raz na zawsze.

Uciekaj !!!
Ko­lory cię gonią!
Chcą przywrócić
życie twojej
zwykłej duszy.

Chodź.
Złap mnie za rękę.

Zap­ro­wadzę cię na tęczę.
Po­każę zachód słońca.
Zdejmę z twoich oczu
klap­ki, zasłaniające piękno.

Nie chcesz ?

Oj...
Będziesz żałował.

Do końca swoich dni
wspo­minał codzienność.

Spa­dał na dno rozpaczy.
Bez wspomnień.
Jak nieza­pisa­na kartka.
Czuł się niepotrzebny.

Zmęczony
normalnością. 

wiersz • 11 czerwca 2012, 21:30

ŻYCIE

Są ta­kie dni gdy ze śmie­chu płaczemy
I są ta­kie dni gdy w swym smut­ku toniemy
Bo są ta­kie dni gdy na ja­wie śnimy
I by­wają też ta­kie gdy się budzić nie chcemy
 [...] — czytaj całość

wiersz • 11 lutego 2012, 12:19

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wszystkie
Filtruj wyniki