Wyszukiwarka: jestem

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­tem — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Taką bywam... taką jestem...

Jes­tem ramą wy­pełnioną po brzegi…
z emoc­ja­mi sza­lejących myśli,
spoj­rze­niem wyraźnym
- choć błogością owianym

Od­da­je się cała
- wręcz z całym bagażem
co niczym gli­na
świat mój uformował

Daję i biorę
ocze­kuję i czekam
wspo­magam i wierzę
cza­sem pew­nie zawodzę
może i by­wam męcząca
nieideal­na…

Ale gdy przychodzi ten czas
- wy­lewam się ponad
z czystą przyjemnością…
 

wiersz
zebrał 63 fiszki • 24 stycznia 2013, 12:22

67 Dni

Mo­je żag­le poz­ry­wał wiatr złych pokus,
kiedyś tak pełnych ra­dości i szczęścia.
Jes­tem da­leko, dry­fuje wśród twarzy dusz
smut­nych i innych.
Choć tak da­leko, lecz blis­ko myślami,
budzę się z Tobą, by żyć.
Two­je ciepło, Two­je myśli, Twoja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 59 fiszek • 19 marca 2010, 15:03

Niepewność

Nie wiem czy Cię kocham,
Mam mętlik w głowie.
Nie wiem czy Cię lubię,
Bo chy­ba coś więcej czuje.
Nie wiem czy jes­teś mi obojętny,
Bo wciąż myśla­mi jes­tem przy Tobie,
Ale wiem Jedno.
Nig­dy nie Za­pomnę o Tobie.! 

wiersz
zebrał 56 fiszek • 2 marca 2010, 20:49

Skrzaty

Wstałam rano
życie kochałam
wiatr roz­wiewał włosy
słońce po­ran­ne ra­ziło w oczy
sto­py zbrudziłam
w pia­szczys­tych lasach
kwiaty mus­kały ciało
za­pach tra­wy pieścił czule
uśmiech zle­wał się
ze śpiewem ptaków
i sze­les­tem skrzatów
bo tak kochałam...
jes­tem bezimienna
two­ja zapomniana... 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 8 kwietnia 2011, 00:11

Przykryta atłasem snu [...]

Przyk­ry­ta atłasem snu
księżyca cichym szeptem
od­kry­wam ko­tarę tajemnic
i... jestem...

Płomieniem w Twoich oczach
drżeniem w do­tyku ust
roz­koszą jaką poz­nasz
zam­kniętą w słowach dwóch...

Czy z ta­kich po­miętych myśli
piękny sen można wyśnić ?

...Dobranoc... 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 28 kwietnia 2011, 00:41

o...

Cza­sami, kiedy siedzę w ciemnościach
I tyl­ko mój gniew z bez­silności
Od­bi­ja się w oknach
Gdy mówią o tolerancji
I mówisz, że to obrzydliwe
Nie ma w to­bie em­pa­tii, wrażliwości
Nie czu­jesz czy­jejś miłości
ani swojej

Do mnie mówisz, że jes­tem dziecinna,
Kiedy się uśmiechnę,
Myślałeś, że jes­tem poważniejsza,
Ja mówię : z tym - mniejsza

Kto tu jest dziec­kiem, no sam zobacz
Kto co tydzień wy­mienia dziewczynę
A kto tyl­ko cho­wa się słowach
No sam zobacz 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 14 lutego 2011, 01:09

a może nie jestem człowiekiemm

schy­liłem się po swo­je
niezadowolenie
u stóp na­mysłu
zadośćuczynienia
zna­lazłem kromkę codzien­nej goryczy
i chwi­le co w swym szep­cie
proszą się spełnienia

z iro­nią w ser­cu ukułem się
w sedno
by dot­rzeć wnet do dro­gi
sa­mo egzaltacji
być [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 46 fiszek • 23 stycznia 2013, 23:09

Jestem

tak ciepło w moim do­mu
dni, z każdą chwilą - tobą pełniejsze
bez wątpienia
- do twarzy mi w tej miłości

a ja lu­bię być
tak przy­tul­nie skomplikowana…

dla­tego czas
przek­roczyć próg zawstydzenia
czer­wień ust z sobą połączyć
na­sycić spoj­rze­nia - parami

w przed­po­koju moich dłoni
jestem…

- twoją ko­bietą do kochania
 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 10 kwietnia 2012, 22:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki