Wyszukiwarka: jesteś

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­teś — zgromadziliśmy 4137 tekstów.

W tej sza­rości dnia,
ko­lorem wiosen­nych kwiatów,
dob­rze, że jesteś. 

haiku
zebrał 10 fiszek • 10 stycznia 2016, 23:50

Anioł

Kiedy słońce ra­no wstaje,
Kiedy dzień do życia budzi się,
Ja ot­wieram mo­je oczy,
Aby zno­wu uj­rzeć cię,
Widzę za­rys twej postaci,
Na tle głębo­kiego snu,
Jes­teś w nim jak żywy anioł,
Spa­dający z nieba tu. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 października 2010, 12:18

Kot i Mysz

Lu­bisz się mną bawić…
Ta­ka za­bawa w kot­ka i myszkę
Ty KOT
Ja myszka…
Bied­na sza­ra MYSZ
Za­gubiona w wiel­kim świecie…

Ty og­romny kocur
z os­try­mi szponami
które wbi­jasz w mo­je serce
i roz­ry­wasz śmiejąc się głośno…

Jes­teś jak KOT…

Czaisz się jak kot…

ata­kujesz w naj­mniej ocze­kiwa­nym momencie
pożerasz mnie by na­jeść się do syta…

Jes­teś jak KOT
ba­wisz się uczuciami…

A ja niewin­na sza­ra mysz
która nie wie jak się przed tobą bronić… 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 października 2011, 21:34

* * *

Zdzi­wiła mnie suchość twoich ust i 

Miękkość two­jej skóry

Jest tak ja­koś inaczej

Może na­wet lepiej?

Nie wiem ..

Mam pus­tkę w głowie..

Ale wiem, że jes­teś moim aniołem stróżem

I zaw­sze będziesz przy mnie.. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 listopada 2010, 19:48

***

Wiesz, kiedyś chciałam być ważniej­sza od siebie samej.
Jak to możli­we ?
Dot­knij lus­tra po dru­giej stro­nie , zo­bacz jak tam wygląda życie.
I nie mów mi te­raz , że jes­teś coś war­ta . 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 31 lipca 2011, 16:05

przyjdź

za­miast twoich ramion
tęsknotą się otulam
mglis­ty­mi wspom­nieniami ciepła
za­pachem dni szczęśliwszych

boję się sza­rości ser­ca
czającej się po kątach

jes­teś o je­den od­dech ode mnie
i wciąż za daleko

Tobie.

Odtwórz  

erotyk
zebrał 10 fiszek • 4 lipca 2013, 22:01

?

Gdzie te­raz jes­teś mo­ja połówko?
Wiem, że gdzieś jesteś...
Czy też cze­kasz na mnie?
Ja cze­kam niezłomnie...
Czy też czu­jesz mą obecność?
Ja Twą czuję nieustannie...

Daj mi znak, że nie oszalałam.

Czy to już obłęd?
Ja na­zywam to wiarą...

Jes­teś? Cze­kasz? Czujesz?
Żyję nadzieją... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 lutego 2011, 20:34

*********

Jes­teś jak tajemnica,
którą chcę odkryć.
Może uj­rzę w Tobie
wul­kan miłości,
który cze­ka
na od­po­wied­ni moment
aby wybuchnąć.
Może zo­baczę ser­ce
ko­nające z nieutu­lone­go bólu.
Chcę ukoić Twój ból,
aby wul­kan mógł
w końcu ożyć. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 marca 2012, 18:52

Dla przyjaciółki

Jes­teś w mym życiu odkąd pamiętam
I do tej po­ry zos­tałaś mi bliska
Chciałabym by nasza przyjaźń
Przet­rwała wszystko
Od zaw­sze jes­teś dla mnie
wzo­rem do naśladowania
Jes­teś dla mnie jak siostra,
która po­cie­szy gdy płaczę
Jes­teś dla mnie jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 maja 2011, 13:36

Potrzeba

Pot­rze­buje Cię jak powietrza,
jak sprag­niony wody…
Orzeźwiasz mnie swym uśmiechem,
w gorączce życia zaz­na­je ochłody…
Jes­teś jak po­wiew wiat­ru
w skwarze codzienności,
choć hu­ragan uczuć budzisz
tak w skrytości…
Pot­rze­buję Two­jej siły
by zma­gać się z losem.
Ra­tujesz mnie dzień za dniem
przed bo­les­nym ciosem.
Jes­teś w mgnieniu powiek,
gdzieś w mym krwiobiegu.
Jes­teś mą pot­rze­ba
w tym bez­względnym życia biegu. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 września 2015, 12:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st ... naj­więcej pla­giatów zaczy­na [...]

dzisiaj, 12:33Irracja sko­men­to­wał tek­st Głupcy utożsa­miają wol­nośćz le­nis­twem. Mądrzy [...]

dzisiaj, 12:32Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st W tak małym kra­ju [...]

dzisiaj, 12:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Szukam miej­sc ma­gicznych w świecie [...]

dzisiaj, 12:29Irracja sko­men­to­wał tek­st W tak małym kra­ju [...]

dzisiaj, 12:27shulag sko­men­to­wał tek­st Tytuł: niez­na­ny

dzisiaj, 12:27onejka sko­men­to­wał tek­st W tak małym kra­ju [...]

dzisiaj, 12:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Tytuł: niez­na­ny

dzisiaj, 12:23shulag sko­men­to­wał tek­st noszę w so­bie puszkę [...]

dzisiaj, 12:21Irracja sko­men­to­wał tek­st noszę w so­bie puszkę [...]