Wyszukiwarka: jesteś

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­teś — zgromadziliśmy 4137 tekstów.

Zamarzam

Marzną mi powieki
I lo­dem skuły się
Źrenice

Cza­sami pat­rzę jak 
Kai
Już pra­wie zapominam
Że jesteś

Cza­sami przychodzi odwilż
Wte­dy tonę we łzach

I cze­kam aż znów obejmie
Mnie mróz

i za­parują mi oczy 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 22 stycznia 2013, 11:30

verte

tak
minęło ty­le czasu
bom­bka wi­ruje pomiędzy

do­tykam myśli
westchnień

na końcu twoich ust
amen

nikt nie pa­mięta. jedynie

nie ma win­ne­go zimy
dla mnie

jes­teś błyszczącą
na szczy­cie cu­dow­nej zieleni

2007-12-01 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 4 października 2015, 01:29

Masz iść

Czar­ny czy biały
He­tero czy Homo
Żyd czy nie-żyd
Masz iść swoją drogą
Na hasła nienawiści
Nie zwra­cając uwagi
Masz iść przed siebie
Omi­jając flagi
Masz iść spokojnie
Bo jes­teś człowiekiem
Masz być szczęśliwy
To nie Ty jes­teś zerem 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 8 października 2012, 17:59

Venus

te­raz jes­teś moją venus..
ubieram CIĘ w diamen­ty mych słów..
prze­mywam CI sto­py świętą wodą moich pragnień..
moich natchnień..
te­raz po­całun­ka­mi zaklęty­mi w mo­je oczy za­bijam TWÓJ strach..
TWO­JE porażki..
te­raz jes­tem TWOIM rycerzem..
zbroją wy­kutą z noc­nych biesiad sta­rych baśniowych poetów..
otaczam CIĘ i chro­nię..nie bój się..
te­raz jes­teś moją VE­NUS..te­raz nic CI już nie grozi.. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 19 kwietnia 2012, 13:37

Mój Świat.

Zniknęłaś
jak słońce zaszłaś
jes­teś mi
księżycem 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 19 lutego 2014, 20:00

anioł

de­likat­ny powiew
nikły zapach

na gra­nicy realności

wokół pustka
bez strachu

jesteś
wiem ... 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 24 sierpnia 2013, 14:25

Uśmiech losu

jes­teś jak ot­warta księga
w czułości wersów wyszep­ta­na
dla wes­tchnień tysiąca

i obiet­nicą jes­teś i zaklęciem
każdym ciepłym spoj­rze­niem
snem i pragnieniem

choć czają się jeszcze cienie
to krop­le ro­sy zmienia
uśmiech lo­su oczekiwany

więc otwórz już oczy
od­daj niebu klucze do marzeń
i wi­taj blis­kością ramion

witaj 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 4 października 2012, 15:53

Pogodni

w chwi­li kiedy pękam
niebo roz­le­wa się na twarzy
ale to nic

bo odkąd jes­teś słońcem
zaw­sze wychodzi nam tęcza


* Łukaszowi 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 12 stycznia 2013, 21:15

* * *

Gdy pisze do Ciebie
widzę cię przy mnie

jes­teś tak blis­ko
a dot­knąć nie mogę

wier­szem do Ciebie
prze­mawiam

usłysz me głuche wołanie

po­wiedz gdzie jesteś
bym mogła cię znaleźć
wyszep­tać co czuje
do Ciebie

Za tym co było
a cze­go nie ma te­raz
z każdym dniem
co­raz bardziej

tęsknię.. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 23 stycznia 2014, 10:32

Kiedy jesteś zakochany

Kiedy jes­teś zakochany
świat wspa­niały się wydaje
Czas przy­nosi drob­ne zmiany
szczęście wszędzie rozdajesz

Ser­ce z pier­si się wyrywa
jak­by gdzieś uciec chciało
Czy­jeś ser­ce chcesz zdobywać
do przo­du idziesz śmiało

Kiedy jes­teś zakochany
nie ma niemożli­wych rzeczy
Miłość leczy wszys­tkie rany
nikt te­mu nie zaprzeczy

Bo gdy jes­teś zakochany
nic po­za tym się nie liczy
Sam też chcesz być uwielbiany
ser­ce głośno kocham krzyczy 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 22 lutego 2012, 18:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nig­dy nie [...]

dzisiaj, 20:24M44G sko­men­to­wał tek­st Co to jest szczęście? [...]

dzisiaj, 20:23karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Co to jest szczęście? [...]

dzisiaj, 20:22M44G sko­men­to­wał tek­st Co to jest szczęście? [...]

dzisiaj, 20:21Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nikogo się nie nau­czy, [...]

dzisiaj, 20:19shulag sko­men­to­wał tek­st Nikogo się nie nau­czy, [...]

dzisiaj, 20:19Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Co to jest szczęście? [...]

dzisiaj, 20:19karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Słowa Pan i Pa­ni [...]

dzisiaj, 20:18M44G sko­men­to­wał tek­st Podaj mi de­finicję słowa [...]

dzisiaj, 20:17wojtek p. sko­men­to­wał tek­st Nikogo się nie nau­czy, [...]