Wyszukiwarka: horyzont

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ho­ryzont — zgromadziliśmy 245 tekstów.

Chwila

Po­daj snom moim dłoń
Zat­rzy­maj­my czas
Przer­wijmy w pół słowa opowieść
Wszechwiedzącym zegarom
To nic że w księgach losu
Nie są pi­sane nam
Oceany spokoju
I por­ty bez­pie­cznych ramion
Nie pat­rzmy za horyzont
Gdzie chwi­li naszej kres
Nie karm mnie tęsknotą
Która wy­lewa się z czary
Zam­knij­my światu oczy
Mam do­syć sma­ku łez
Upij­my ciała rozkoszą
I dusze szczęściem bez miary 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 6 kwietnia 2011, 17:28

* * *

zeszkliły się myśli
uwierają pod powieką
niez­na­ne wpływy
falą mnie kołyszą
a ja płynę własną łodzią
nie tonę
bo nie śmiem spoj­rzeć na horyzont
podzi­wiam me­wy, bryzę i niebieskość
że chce im się trwać
i idę w ich ślady
pier­wszy raz zam­knięta w sobie
tyl­ko płynę
od­bi­jają mnie wiosłem od dna 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 25 sierpnia 2014, 22:47

niedokończony

gdzie jesteś
tak długo cię nie

zgu­biłaś siebie
a te­raz ja muszę
nas obie

mówiłaś
dziew­czyn­ki noszą sukienki
jedzą niewiele
z chłop­ca­mi tyl­ko za rękę

słyszałam
ko­bieta to śmierć
na m trze­ba zasłużyć

wiesz, widziałam
oni też płaczą
uczu­cia je­dynie mas­kują
bliz­na­mi po modliszkach

wy­bacz, że idę tam gdzie nigdy
za­pom­niałam jak to jest nie pamiętać
śnieg zasłonił horyzont

wciąż krzyczę tyl­ko w snach
i nie wiem czy wiele
znaczy wszystko 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 7 października 2011, 11:21

ponownie

po sam ho­ryzont pur­purą mieni
rolą z księżycem wymieni
sreb­rny ciem­ność oświetli

w głąb duszy poprowadzi
nieco głodu
gorąca noc

błogość do wschodu


Krys­ty­na Sz.  26.06.2015r. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 27 czerwca 2015, 00:09

Pragniemy Nieba

Głod­ni nadziei wędrują ludzie
Po świecie skrop­lo­nym aniel­ski­mi łzami
Pełzają w żmudzie, brudzie i trudzie
Po­woli gry­zieni wie­czności zębami...

A świat ta­ki podły i ta­ki szary
Tym lep­szym wśród ludzi życia nie ułatwia
Zsyła na lep­szych pas­kudne koszmary
A [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 11 września 2012, 22:29

Nawet słaby człowiek podnosi ciśnienie

Ja, to zam­knięty temat,
bo już nie pytasz
dlaczego,
a mnie cisza omi­ja sze­rokim łukiem.

Cza­sem widzę jak zmierza
za horyzont
i łzą ścieli tapczan
wciąż obżar­ty pustką. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 21 września 2011, 17:26

~~Słońce w odcieniach zachodu~~

Słońce pur­purą się rozlało
Schodząc z błękit­ne­go nieba
Za­topiło pro­myki w horyzont
Za­haczając o wy­sokie drzewa

Podzieliło się blas­kiem z jeziorem
Przeg­ladąjąc się w je­go głębinie
Ułożyło obłoki w odcieniach
Nim na dob­re się scho­wa i zginie

Będąc w sta­nie iluz­ji na niebie
Dało oczom ba­jeczny rysunek
Swoim pięknem ucie­szy bo zaraz
Os­ta­teczny obie­rze kierunek

Już zmieniają się róże w granaty
I ko­lorem swym słońce nie zwodzi
Za­kończyło codzienną wędrówkę
Bo już noc­ka cichut­ko nadchodzi.
 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 23 czerwca 2014, 18:14

Graffiti

Śpieszę się powoli

Uśmie­chy zbieram jak klejnoty
by je op­ra­wić w opo­wieść kiedyś
i szep­tem wspom­nień przywołać
na czas spo­pielałych źre­nic

wśród ty­lu spraw ges­ty rozdaję
i gram w zielo­ne z nadzieją
kołysząc sny bez imienia
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 3 października 2012, 18:38

Nowy sens

po­nad obłoka­mi unoszę swoją dusze
w dłoniach two­je ser­ce kołysze
zwątpienia cza­su nad­szedł kres
wiara i nadzieją mo­ja karmą
bieg­nie czas z dnia na dzień

wi­norośl kwit­nie i rodzi owo­ce
soczys­te i słod­kie
do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 15 lutego 2012, 11:01

Wygnanie

In­spi­rowa­ne ob­ra­zem
Cas­pa­ra Da­vida Fried­richa
pt. „Wędro­wiec nad morzem mgły”


Na brze­giem mgieł po­ran­nych zbudzony,
Pat­rzę w dal, gdzieś tam są zna­jome strony,
Te od pier­wszych dni je­dynie praw­dzi­we,
Wśród wspom­nień skry­wane wstydliwie.

Tam w oddali [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 10 lutego 2013, 01:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:21Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Spacerując po mieście w [...]

dzisiaj, 11:15shulag sko­men­to­wał tek­st Przyszedłeś w no­cy Wyp­lu­ty Cała two­ja [...]

dzisiaj, 11:09karaczan19 sko­men­to­wał tek­st A jed­nakmieli coś wspólne­goze [...]

dzisiaj, 11:08magda.h-m sko­men­to­wał tek­st Miarą ludzkiej miłości jest [...]

dzisiaj, 11:03karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Spacerując po mieście w [...]

dzisiaj, 11:02karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Boję się... Boję, że po [...]

dzisiaj, 11:01karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Nie poświęcaj­my in­nych dla [...]

dzisiaj, 11:00karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 10:50shulag sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 10:47karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]