Wyszukiwarka: horyzont

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ho­ryzont — zgromadziliśmy 341 tekstów.

" Zagubiona...Walentynka "

Szu­kałam cię na bezdrożach
za­gubionych myśli
w każdym marzeniu
i za horyzontem
wszys­tkich snów
pro­siłam noc
abyś zno­wu mi się...
przyśnił
za­nim miłość na zawsze
odej­dzie stąd

Szy­kałam cię pomiędzy
słowami
na końcu świata wyobraźni
gdzieś po­między obłokami
tam...
gdzie let­ni wiatr zatańczył
kiedyś tan­go
wszys­tki­mi naszymi
zmysłami

Szu­kałam ciebie każde­go dnia
o zmro­ku i o świcie
a ty tak blis­ko mnie na krawędzi
ust...ciszą byłeś
dlacze­go więc nie jes­tem
dziś twoją...
Walentynką?


Julka. 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 13 lutego 2012, 20:09

" Inny świat "

Dziękuję ci mój "miły ", że...jesteś,
ta­ki cud­ny wspa­niały, ta­ki mądry,
szyb­szy niż...Bill w westernie,
że już na­wet ku­le i wiatr za tobą
nie podążą.

Dziękuję lo­sowi, że ciebie mam,
mogę pi­sać nie tyl­ko wiersze,
mogę...
wy­rażać swo­je marzenia
poznawać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 38 fiszek • 29 września 2011, 17:30

...niebieskie migdały

bu­jasz na ho­ryzon­cie słów
z głową w chmu­rach
po ko­lana w myślach

czy­tasz między wier­sza­mi
szu­kając tych najważniejszych
uk­ry­tych tak zmyślnie

z duszą po dziur­ki w no­sie
pod­ja­dasz niebies­kie mig­dały
jedną nogą w obłokach

chcesz, by słowa miały sens ?
nie za­mykaj ser­ca... to je spotkasz.…by niebies­kie mig­dały - sens miały
…zejdź z chmur na ziemię
…tu cze­ka Cię... spełnienie.
 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 19 czerwca 2011, 22:20

Prześwit

Z dwóch słów
układasz mi słońce

Sta­wiasz uśmie­chu kreskę
między nieba tęsknotą
a ciężarem ziemi

Wtu­lona w po­wiek kołyskę
cze­kam na cud
co rzęs dotknie
złotych kręgów ciepłem
nim zajdzie
długim milczeniem
za ho­ryzont źrenic 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 13 września 2011, 12:44

Melodia z wnętrza muszli

Me­lodia z wnętrza muszli


Duża muszla w dłoni
Słuchasz jej jak zacza­rowa­na
Szum morza wypływa do ucha
Światło mus­ka piękno twarzy
Chwilę, którą zapamiętam
Tańczysz nad brze­giem, który za­lewają le­niwe fa­le
Dłoń to szy­buje w górę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 38 fiszek • 6 listopada 2012, 15:46

W potoku nocnych myśli

Po­między wier­sza­mi mi­jających dni
uk­ry­te strzępy praw­dzi­wych emocji
roz­pościerają skrzydła pragnień

Na are­nie bez­sennych nocy
mo­nolog sumienia
wy­lewa szczętnie uk­ry­te prawdy

Za ho­ryzon­tem ludzkich marzeń
kryją się ciche modlitwy
błagających o cud…

Włas­na księga życiowych doświadczeń
wciąż co­raz grubsza
naj­dot­kli­wiej uczy pokory

A przez szparę za­mykających się okiennic
wpa­da is­kra nadziei...
niekiedy złud­na… a wciąż ratująca… 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 28 lutego 2012, 12:45

" Pustynia uczuć "

Byłeś jak ostatnia
krop­la deszczu
w pias­kach pustyni
jak pro­mień słońca
który tęczą rozświetlał
wszys­tkie dni

mi­mo życiowych nawałnic
na­dal we mnie pięknem
tkwisz...

Byłeś radością
kiedy smu­tek obezwładnił
wszys­tkie mo­je sny

dziś w kryształowych łzach
gu­bię niespełniony
świt

Każdym słowem malowałeś
nasze sny
o po­ran­ku budziłeś nadzieję

po­między rzęsami
milczeniem
krople [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 36 fiszek • 7 kwietnia 2012, 01:26

Kłamali

...a mo­wili ,ze mi­los­ci nie ma
pow­tarza­li wciąż,ze to tyl­ko mgła
co ula­ta i gi­nie gdzies, za ho­ryzon­tem
to wzle­ci, gdzies w szuwary
to zno­wu wi­tac ja na łące
to raz spiewa jak skowronek
to skrze­kocze jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 36 fiszek • 21 września 2012, 08:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Wszystkie
Filtruj wyniki