Wyszukiwarka: herbert

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: her­bert — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Strugana wyobraźnia

In­spi­rowa­ne: Ju­la Gin­trow­ska - "Kołatka"
Mot­to: "Mo­ja wyob­raźnia to ka­wałek des­ki." (Z. Herbert)
Dedykowane...Wys­tru­gam ci z wyobraźni
mej naj­piękniej­szy medalion
na szyi za­wiśnie twej rzemyk
z zapętlo­nym w niego trudem.

I już nig­dy nie uczujesz,
że osa­mot­niłam cię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 2 marca 2012, 00:30

Z herbatą dwanaście lat temu

Her­bert zmarł
cóż...
drze­wa schną
poeci boso
w brud­nych sta­nikach chodzą
po torowiskach
bez­radnie wołając - mamo!

Prze­rażeni w no­cy
pow­tarzają alfabet
a ja z katarem
moczę no­gi w wodzie
po­solo­nej łzami
i splu­wam na podłogę
za­miast do 
śmier­dzących toalet
na dwor­cu ko­lejo­wym we Wrocławiu


marka

(kil­ka dni temu
powrócił do mnie wier­sz i od­tworzyłem go
po dwu­nas­tu la­tach od napisania) 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 czerwca 2010, 09:07

Guziki

[ Pa­mięci kapitana
Ed­warda Her­berta ]


Tyl­ko gu­ziki nieugięte
przet­rwały śmierć świad­ko­wie zbrodni
z głębin wychodzą na powierzchnię
je­dyny pom­nik na ich grobie

są aby świad­czyć Bóg policzy
i uli­tuje się nad nimi
lecz jak zmar­twychwstać mają ciałem
kiedy są lepką cząstką ziemi

prze­leciał ptak przepływa obłok
upa­da liść kiełku­je ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dy­mi mgłą ka­tyński las

tyl­ko gu­ziki nieugięte
potężny głos za­milkłych chórów
tyl­ko gu­ziki nieugięte
gu­ziki z płaszczy i mundurów

Zbig­niew Herbert 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 kwietnia 2010, 21:55

Dwie krople

La­sy płoneły-
a oni
na szy­jach spla­tali ręce
jak bu­kiety róż....... ( Zbig­niew Herbert) 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 maja 2010, 09:32
Wszystkie
Filtruj wyniki