Wyszukiwarka: grzyby

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: grzy­by — zgromadziliśmy 25 tekstów.

Dom...

No­sek do szy­by przyklejony
widzę gdy fur­tkę otwieram…
W sieni ścis­kam dwie istoty
i ra­dość us­ta­mi na po­liczkach znaczę...

W kuchni pachnącej obiadem,
i suszem grzybów, ziół…
Opo­wiada­my so­bie swój dzień
wszys­tkie wzlo­ty i upadki…

U nóg pies z ko­tem mer­dają ogonkami
jak­by uczes­tnicząc w naszej rozmowie…
Nasz dom,…choć skromny…niewielki…
bo­gac­twem uczuć na­wet zimą płonie… 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 8 marca 2011, 09:22

Groteskowa rozterka pana T

Pan Ta­dek jest bla­dy jak trup
żali się na grzy­bicę stóp
na to ja obiecuję
że wezmę od niego pieczarki
jak je "wypasożytuje"

Pan Ta­dek na­moczył nogi
upud­ro­wał zadek
i te­raz wie...że
grzy­bica to dob­ro
i będzie co jeść na śniadanie

Up­ra­wia pieczarki
między palcami
a na paz­nokciu pleśń
na­wilżaną potami

Pan Ta­dek odżywa
bo to się opłaca
mieć w no­gach grzyba
i w fab­ry­ce pracę...

( W skrócie życiorys pa­na T) 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 10 czerwca 2011, 08:04

Piosenka o moim mieście

Z mo­jego miasta
anioł ot­rze­pał skrzydła
z obrzydzenia
a później się wzdrygał
i tępym ob­ra­zem me­liny z Garncarskiej
pod­tarł w lat­ry­nie zadek

Mo­je mias­to to upiór w operze
z przy­bitą twarzą
do kościel­nej wieży
mo­je mias­to to Chrys­tu­sowy gwóźdź
w opiece społecznej
gdzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 6 stycznia 2012, 13:17

Bóg – Pan od przyrody

Czy poz­na­jesz człowie­cze te star­cze kroki,
Które prze­bijają ludzkie trud­ne ciem­ności mroki?
Tą osobę z drew­nianą laską na swym ramieniu,
Która choć doj­rzała ser­ce dziecin­ne ma w mieniu?
To Pan Bóg – os­to­ja każde­go człowieka
W Sakramencie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 5 września 2010, 22:51

Ballada z mgłą w krajobrazie

Mój oj­ciec to miał gest
całe życie go nie było
a na osiemnastkę
przysłał pre­zent fest

Był to elek­tro­niczny zegarek
z kalkulatorem
co ob­liczał krzywą planet
i sto ma­rek jeszcze dał
żebym smak luk­su­su znał

Czułem zaw­stydze­nia grzyb
gdy wa­lutę w ręce miałem
byłem gość co ku­pi świat
lub w "pe­wexie" kosz Donaldów

Słowa nie dał mi dobrego
nie wy­jaśnił me­go przyjścia
ma­ma po nim długo piła
a ze­garek duszę szczypał...

marka 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 21 lutego 2011, 11:53

Mała proza w ścianach

Wiatr w tobie
twardnieje
moim spojrzeniem

Opierasz się
jak nieugięta wie­rzba chińska
zmąco­nym oddechem
ule­gasz w końcu
zwilżając us­ta językiem
na którym zbiera się
roz­pus­tna szminka

Po-
pa­rape­cie gołębie os­tre jak brzyt­wa biegają
a my leżymy plac­kiem zziajani
knując podstęp
na
roz­rastające­go się po su­ficie grzyba...

-Może chlo­rem się da?
-Chyba...


marka 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 15 grudnia 2010, 11:30

Wesoła Szkoła

trzy kar­tki zastępstw na tab­li­cy ogłoszeń
wiszą,
na lek­cjach uczniowie nie wiedzą co 
piszą,
większy bi­je słab­sze­go, bo ma większe o so­bie mniema­nie od niego,
głupich z mądry­mi w kla­sach mie­szają, bo śred­nią ocen wtedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 20 kwietnia 2010, 10:00

Cierpliwie Czekaj

W końcu na­dej­dzie ten dzień, pełen dan­tej­skich scen
Cier­pienie i ból, roz­kosz niemal permanentna
Je­dynie ato­mowy grzyb da wiel­ki chłod­niej­szy cień
Dzień niez­na­ny, sa­mi znaw­cy wyz­naczają ścieżkę piekła

Nie ma księgi oca­lenia, pro­rocy się pomylili
Chwi­la, tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 31 marca 2012, 11:20

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki