Wyszukiwarka: gołąbek

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: gołąbek — zgromadziliśmy 9 tekstów.

...::do góry łapami::...

Gdy­bym był sza­robu­rym psem,
Szyb­ko dos­tałbym kulką w łeb,
Za to ciągłe skom­le­nie za Tobą.

Gdy­bym był gruchającym gołąbkiem,
Padłbym w męczar­niach z głodu -
Szu­kając ziar­na nie można marzyć.

Gdy­bym był złowioną złotą rybką,
Zro­biłbym so­bie płetwą harakiri,
By [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 8 kwietnia 2011, 12:47

...::dwie godziny::...

I co te­raz ?
Zwiększy­li mi etat, łobuzy;
Tyl­ko nasze śla­dy będą się mijać.

Po­tykając się o twarze przechodniów,
Da­rem­nie będę szu­kał Twej buzi,
Psując so­bie wzrok, niepotrzebnie.

Może użyję wpływów i spy­tam lis­to­nosza ?
O tam, mie­szka owe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 18 kwietnia 2011, 16:48

...::owocowo::...

W pew­nym og­rodzie wy­rosło drzewo
Z owo­cem za­kaza­nym na czubku.
Liście jed­wa­bis­te jak włosy Krzyśka Ibisza
Jed­nakże dłuższe i blond koloru.
Dol­na część przy­pomi­na osiołka
Wy­pięte­go po zieloną trawkę.
Na wy­sokości roz­piętych gałęzi
Skryły się dwa ptaszki, gołąbki.
Jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 1 grudnia 2010, 10:46

Lence

Gołąbek pop­ro­sił o ka­wałek chleba,
dać by mu trzeba.
Zi­ma sro­ga, dziel­my się chlebem,
prze­cie to za­lece­nie Boga.
Wtem i wro­na się dołączyła
i o chle­bek poprosiła:
Kra, kra,
zi­ma bar­dzo zła,
bo­li mnie brzuszek,
przy­dał by się
chlebka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 7 grudnia 2010, 11:46

...::praca::...

Dziś mo­je święto, dzień Łącznościowca.
Ra­duj­my się !
Na ko­cie hu­la już trzynastka.
Dziw­nie sen­su na­biera wsta­wanie o 4:20

Z kon­te­nerów wyj­muję ładunek.
Gdzieś z paczki wy­padł żelo­wy wibrator
Dla pa­ni sprag­nionej rozkoszy.
Doj­dzie czy nie doj­dzie... terminowo.

Z innej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 października 2010, 11:14

...::gołąbki::...

Jak cu­dow­nie jest 
Budzić się każde­go dnia
Ze świado­mością spełnienia marzeń.

Nie wiem czy ro­zumiesz co mówię,
Bo prze­cież nie każdy ma ten fart
I chęci, by upar­cie dążyć do celu.

Od dziec­ka marzyłem o swym gołębniku,
O [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 sierpnia 2010, 10:23

(nie)Zawsze ufaj

Kot stra­piony chodził, nie mógł nic zna­leźć, a szu­kał jedzenia,
Wtem pat­rzy…mały, bez­bron­ny gołąbek pod drze­wem sie­dzi struchlały.
Pod­szedł do ptaszka i mówi „Zjem cię, ślin­ka mi ciek­nie od sa­mego patrzenia!”
„Nie jedz mnie!” krzyknął [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 maja 2010, 10:59

Garbaty Gienek (tautogram) ;D

Gar­ba­ty Gienek Gołąbek,
gos­po­darz gos­po­dy „Góra Głodu”
Gu­lasz grzy­bowy go­tował,
głośno ga­dając gestykulował
Gru­bej Grażynie gratulował…
ga­barytów god­nych góry.
Gos­po­sia Grażyn­ka gąsiora goniła,
gli­nianym gar­nuszkiem go grzmotnęła.
Gąsioro­wi gdy­ka gruchnęła!
Grażyna gąsiora go­towała,
Gien­ko­wi grill grzała…

Ga­jowe­go Gu­gałę,
głód gonił, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 czerwca 2012, 19:25

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki