Wyszukiwarka: facet

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fa­cet — zgromadziliśmy 62 teksty.

Facet to świnia...

Odtwórz

Fa­cet to świnia.
Ale ze skrzydłami,
które w naj­mniej od­po­wied­nim momencie
pot­ra­fią na­tychmiast się schować.

Fa­cet jest świnią...
Ale chy­ba jed­nak ma skrzydła
Bo niekiedy potrafi
pod­nieść na duchu i pomóc przetrwać.

Fa­cet to świnia
Ale być może
jeśli pozwolisz
Będzie Aniołem. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 kwietnia 2013, 22:32

"Blues na faceta" - tekst piosenki na płytę pt. "Chłop z babą"

I.
"I zno­wu stoi w progu
krzyczy od­daj kasę
I cze­go chce ode mnie znowu?
prze­cież miało byc rażniej!"

Tak so­bie myśli facet
gdy wra­ca do domu
gdy wi­ta go sopran
pos­trach testosteronu

Ref:

Każdy fa­cet kombinuje
oszu­kuje i czaruje
każdy fa­cet to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 kwietnia 2013, 12:23

Przepraszam

Przep­raszam za to
Że jes­tem - złud­nym pom­ni­kiem Twoich oczekiwań
Że jes­tem fa­cetem,a każdy jest ta­ki sam
Że jestem
Jeszcze jestem

Chodź już nie chcę
Być ?
Być bez Ciebie ?
Być bez marzeń
Być w ogóle

A ja Kocham
Kocham szczerze
Kocham [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 lipca 2012, 10:16

Dzis

Chciala­bym przys­pie­szyć czas
by wyp­rzedzić wszys­tkie łzy i cza­sy smutków
Opęta­lo by mnie spo­kojem gro­no ciszy
w które słod­ko bym sie wsłuchi­wała .
Które pieściłabym swoją ciszą
co chłoneło by mo­je nie pokoje.

Odchodzisz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 grudnia 2010, 08:48

Chyba...nie..

..jes­tem Bo­giem swo­jego losu
wiem o tym
wiec spie­sze sie
kochać facetów
bo tak szyb­ko głupieja
i mam dla ciebie kwiatucha
i na­wet us­miech...od ucha do ucha
i ta łza co spada
uczy mnie ja­kiejs prawdy
mys­li za­mieniam w słowa
i krzycze co mi w duszy gra..
bo każdy z nas jest inny
ten jeden...niepowtarzalny
tak wspa­niale sie dzis czuje
ze sie chy­ba..nie otruje... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 kwietnia 2013, 07:22

Bez Ciebie jestem niczym

Właśnie te­raz, gdy wpat­ruję się w Two­je oczy,
kiedy światło świeci jaśniej, a ser­ce bi­je mocniej.
Właśnie te­raz, gdy podzi­wiam Two­je piękno,
kiedy mu­zyka gra głośniej, a uśmiech jest śmielszy.
Właśnie te­raz, gdy mo­je myśli są
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 maja 2010, 17:15

O sobie samym

Ja nie musze udo­wad­niać że coś potrafię
Ja muszę dbać o to czy do ce­lu trafię
każdy mój dzień to mały krok w przód
czu­je ciepło wewnątrz mi­mo że w twarz
mi zimą wieje chłód Tobie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 stycznia 2012, 01:43

Tylko mnie kocha

Był so­bie kiedyś facet,
po­dob­no miły, kocha­ny
przy­jaciel przyłóż do rany,
uro­dy lecz nie miał ,
tak się mu zdawało.
Lecz zna­lazł kiedyś ,
ta jed­na być może jedyną,
Marzył so­bie i śnił o niej,
dni całe i noce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 czerwca 2011, 23:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Wszystkie
Filtruj wyniki