Wyszukiwarka: erotyczne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ero­tyczne — zgromadziliśmy 30 tekstów.

Ecstazy

Ciało z ciałem się słania
Od­kry­wając no­we doznania
Bez pośpiechu
W ryt­micznym oddechu
Pie­szcząc obficie
Od­dając sowicie
Po­całunek za pocałunek
Ok­reślając kierunek
Ma­py ciała
By fan­tazja ewoluowała
Bez żad­ne­go tabu
Ule­gając powabu
Ma­gii erotycznej
Chwi­li demonicznej
Doz­nań znów nowych
Wiz­ji ponadczasowych
Do­tykając nieba
Bo ta­ka potrzeba
Wznieść się na wyżyny
Bez rutyny
Roz­koszy smaku
Próbując te­go przysmaku 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 25 października 2012, 00:11

Jak unicestwić ból, którego brak

Po­jawia się jak świetlik,
zni­kając tej sa­mej nocy,
zapląta­ny w war­kocze z si­nych żył,
w wil­gotne rzęsy, myślo­wy mętlik.

A w wyobraźni

ero­tyczna kołysan­ka wez­bra­na
w smukłych pal­cach pianisty,
roz­pa­noszyła się w duszy,
bar­dziej niż hałas z ulicy
i wiatr porywisty.

Umieściłam ją w zar­dze­wiałej skrzynce
na wszel­kie pożąda­ne listy,
mówiąc Ci o wszys­tkim, co wycieka
z ram codzien­ności, gdy tak bezsensownie
mil­czę…


*dla pew­nej osoby. 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 19 września 2011, 15:06

Dziwny scenariusz erotyczny człowieka z piwem

Nie pa­nuję nad tym
gnijącym uśmiechem
za­pija­nym kawą
i spoj­rze­niem grzesznym

Zos­ta­wiasz na so­bie nic
i pachniesz jak ku­ter rybacki
opa­lona niezauważonym słońcem
muszelkę wys­ta­wiasz rozwartą
a ja
z os­tatnim łykiem kawy
gru­by jak por­to­wa boja
szy­kuję upojną noc
stru­gając fil­mo­wego kowboja 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 11 sierpnia 2011, 21:41

Za to spojrzenie

Nie wmówisz mi, że kochasz mnie
choć two­je oczy ład­nie płoną
wiem cze­go chcesz, choć zna­my się krótko
znam cię za dob­rze, zna­my się jak łyse konie
nie mu­sisz mówić i le­piej nie mów
kto nau­czył cię [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 31 fiszek • 1 października 2012, 09:36

Zgłodniałe ciała

Po długim poście wra­cam do Ciebie.
Ot­wierasz drzwi,
ser­ce znów biegnie.

Za­pach ko­lac­ji uno­si się wkoło,
czuję, że dzi­siaj będzie
wesoło.

Ape­tyty rosną lecz nie siada­my do stołu.
Po wszys­tkim zje­my tłus­te­go rosołu...

Budzą się w nas zwierzęce pragnienia,
ma­my składniki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 22 września 2012, 00:08

erotycznie

w pościeli skąpa­nej
słodyczą miłości
wtu­lasz na­ge us­ta
w bez­miar pocałunków
kar­misz ciepły od­dech
doj­rzałą czereśnią
jak jaskółka
budzisz roz­marzoną wiosnę

błędnym piórem o zapachu
fig­larnych emocji
ry­sujesz dreszcz eufo­ri
cienką zwiewną kreską
a skrzydła uniesienia na har­fie
śnieżnych bioder
grają skrytą me­lodię
za­pom­nianej ciszy

w rytm której dłonie tańczą
kan­ka­ny swobodne
a zmysły już stu­kają
w bra­my szczytowania
utu­lam ra­miona­mi radości
fry­wol­ne
i gładzę dar od stwórcy
czu­cia dotykania. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 21 stycznia 2012, 12:58

pragnienie

zaj­rzeć w ot­chłań twe­go kwiatu..
chodzi za mną
ta­ka chęć..
gorący­mi pal­ca­mi wyd­rzeć ciep­lutkie płatki..
roz­koszą wes­sać się w rozkosz..
zu­pełnie jak mgławicą ero­tycznych westchnień,
otoczyć twój ogród i być ciepłem w brzuchu matki....
pier­wszym miej­scu na ziemi.. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 22 lutego 2012, 16:17

deszczowy Kraków

W deszczo­wym mieście ludzie przy­tulają się najczęściej.

Ma­my mok­re ramiona
zwiędłe dłonie
moc­niej pul­sujące serce

W deszczo­wym mieście ludzie całują się najczęściej.

Ma­my ciepłe usta
sza­lone gesty
bar­dziej ero­tyczne myśli

W deszczo­wym mieście ludzie kochają się najczęściej. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 18 lipca 2011, 15:37

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki