Wyszukiwarka: dziękuje

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzięku­je — zgromadziliśmy 188 tekstów.

Tyś mój Boże

Tyś mój Boże dał mi serce,
bym wszys­tkich wokół kochała.

Dałeś mi uszy, dałeś mi ręce,
bym ich słuchała i pomagała.

Mam oku­lary, lecz widzę wy­raźnie
jak bar­dzo Ty Boże nas kochasz.

Zaw­sze po­cie­szasz, gdy jes­tem smutna.
Pod­no­sisz zaw­sze, gdy konam.

Gdy­byś Ty Je­zu nie żył na Ziemi,
tak niewielu by w Ciebie wierzyło.

Dzięku­je że byłeś, dzięku­je że jesteś,
że kochasz jak­byś nig­dy przez nas nie zginął. 

wiersz
zebrał 59 fiszek • 19 stycznia 2013, 19:19

Uśmiecham się do siebie...

Uśmie­cham się do siebie,
Głaszczę de­likat­nie swo­je myśli o Tobie,
Se­lek­cjo­nuję je uważnie wy­bierając tyl­ko te po­wodujące ciepło w mym Sercu…
Na pożeg­na­nie tulę wszys­tkie nasze miłe wspomnienia
Bo tyl­ko je chcę pamiętać…

Nie ma sen­su rozdrapywać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 45 fiszek • 27 marca 2013, 20:13

" Spełnienie..."

W sta­rym ro­ku os­tatnie życzenie
w myślach do nieba wysłałam
uśmie­chałam się z od­da­li do ciebie
pijąc za szczęście...
wszystkich
czer­wo­nego szampana

Za ok­nem ni­by zi­ma a pa­dał deszcz
i ni­by sylwester...był
a or­kies­tra jak na Ty­tani­ku grała
w oczach tęsknoty [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 3 stycznia 2012, 18:50

Bluszcz

Otoczo­ny murem
Z sa­mych dob­rych ludzi
Pnę się w górę
Niczym bluszcz
W chłod­nym życia ogrodzie
Na ich bar­kach op­la­tam ręce
Garść osób na pal­cach dłoni zliczę
Pójdą wszędzie, gdzie sam diabeł nie dotrze
Bez strachu, słów, wys­tar­czą spojrzenia
Prze­nikające w krew, budzące śpiącą siłę
Która nie wygaśnie
Nig­dy nie zginie

Dziękuje.
09.11.2011 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 9 listopada 2011, 10:44

Serdeczna pleśń w sercu mieszka

Sa­mot­ny Jan
w schro­nis­ku
spędza życie
a w szpitalu
sior­bie rosół
i Bo­gu dzięku­je za spożycie

Dos­ta­je większe porcje
bo kucharka
li­tość w ser­cu nosi
a on roz­gniata in­sekta na ręce
i zag­ry­za war­gi w złości

Kiedyś był zwykłym człowiekiem
lecz życie dało mu w kość
twarz napęczniała od łez
których nie wy­puścił wzrok

Sie­dzi i dzięku­je Bogu
za dru­gie danie
i jak zakręco­ny życiorys
mie­sza bi­gos z ziemniakami... 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 13 kwietnia 2012, 20:40

***

Zapłaka­ny dzień
kro­pel­ki go­nią się
po szy­bie łapie je

ser­ce mok­nie na wskroś
tak da­leko od Ciepłych rąk

kap kap kap
kro­pel­ki kapią
mi­nuta po minucie

życie mi­ja sa­mot­nie ... :(


21.06.2015
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 21 czerwca 2015, 12:27

" Dziękuję ci..."

Jeszcze wczo­raj była
ra­dos­na najpiękniejsza
wiosna
zak­witły kon­wa­lie i bzy
mu­zyka rozbrzmiewała
dookoła
spełniały się marzenia
spełniały się sny

dziś
spa­cerując wśród drzew
popląta­nych leśnych dróżek
dotykam
pier­wsze­go od­dechu jesieni
ba­bim la­tem otu­lony świt
ostatnim
let­nim pro­mieniem słońce
og­rze­wa ser­ce i myśli

uśmiechem
wra­cam do pięknych wspomnień
każde­go z mi­nionych dni
pogodzona
ze złotą je­sienią na­wet
w mroźną zimę z ra­dością powiem
dzięku­je ci życie że
jes­teś, że ja...
jestem

war­to było...spot­kać się
choiaż na chwilę.


Z de­dykacją dla....życia, bo na­dal wiele w nim pięknych chwil :)


Julka. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 5 września 2011, 19:04

Miniaturka

Człowiek umiera po kawałku
jak rośli­na na je­sień
by w zgliszczach
nędzy zmienić się.
To co było piękne
zacho­wało się
w niepamięci
zam­glo­nych oczu.

Odtwórz

Dzięku­je za to 
że by­liście :))
Pozdrawiam. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 1 lipca 2013, 00:01

* * *

Jak płochy liść
szu­mie ci cichut­ko nad głową

de­likat­nie mus­kam Cię
sunę po Twoim ciele

wznoszę się
i opadam

przep­la­tam się między
twoimi palcami

szu­kając dotyku

może scho­wasz mnie
do swej kieszeni

poszu­mie ci wiatrem
przy ko­min­ku ...


18.06.2015
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 18 czerwca 2015, 11:30

Dla Przyjaciela

Chce podzięko­wać Ci
Za to że jes­teś, kiedy nie ma nic
Kiedy mało real­ne wy­dają się marzenia
a cały świat przysłaniają wspomnienia
Gdy po­tok łez po po­liczku spływa mi
Wte­dy przy­tulasz mnie, dzięku­je Ci
Kiedy życie da­je w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 10 lutego 2012, 19:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 05:18shulag sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 01:39skorek sko­men­to­wał tek­st Spalanie

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st Spalanie

dzisiaj, 01:19Timanfaya sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 01:16krysta sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie po­wiem mu [...]

dzisiaj, 01:09krysta sko­men­to­wał tek­st Umrzesz nie wiedząc Co tra­cisz [...]

dzisiaj, 01:08krysta sko­men­to­wał tek­st Nic nie zos­tało Już nic [...]

dzisiaj, 01:03krysta sko­men­to­wał tek­st Miłość to nie czułe [...]

dzisiaj, 00:58sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]