Wyszukiwarka: dom rodzinny

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dom rodzin­ny — zgromadziliśmy 18 tekstów.

" Nierealny świat "

Zakłama­ny daw­no dom...
a w nim ty i on,
na pa­pie­rze jeszcze,
żona...mąż.
Ob­cy stół,
w fi­liżan­ce krop­le łez,
i na de­ser
zdra­dy... zachłanny
łyk.

Łóżko podzielo­ne na pół,
obok ktoś ob­cy... już
i dłonie niechciane.
Pod po­wieka­mi sen
o in­nym ukochanym,
a na [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 30 fiszek • 21 października 2011, 00:11

Kawałek mojego świata...

Za­bierz mnie...proszę...
gdzie kwitną kaczeńce...
błękit­ne niezapominajki.
Zo­baczyć chcę moją Antałówkę...
górzys­te wzniesienia jak...z bajki.

Tam stru­myk rwący,mój dom rodzinny...
tam małej dziew­czyn­ki marzenia...
za­bierz mnie więc na Antałówkę...
pomóż...ożywić wspomnienia.

Po­la kro­kusów kwitnących na hali...
tańczące płomienie watry...górali...
góral­ki i... ich czerwone [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 24 fiszki • 12 lutego 2012, 02:49

Katharis

Zagląda w spojrzenie
lęk , z ma­nią wielkości
na­pina roz­liczne mięśnie
ska­zane na ból niespodziany
za­ciśniętych pięści

Gdzieś głębo­ko znalazł
pożywkę dla trwania
wśród zachwaszczo­nych pól
czując bi­cie małego serca
w za­noszącej się piersi

Jest u siebie ,zasiedzony
wy­god­nie pros­tując macki
z iro­nicznym uśmiechem [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 23 fiszki • 4 lutego 2012, 08:29

Dom którego pragnę...

Dom które­go pragnę ma duże, piękne oczy
Nab­rzmiałe wzrusze­niem, zmiękczo­ne szczęścia łzą
Ot­warte na krzyw­dy blis­kich, ich małe potrzeby
Ciepło rodzin­ne znaj­dziesz zaglądając w źre­nic głąb

Dom które­go pragnę ma czułe, ciepłe dłonie
Zniszczo­ne od pra­cy, delikatne [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 19 fiszek • 21 marca 2011, 21:56

Ona i On vol.6

Zna­li się od lat, począwszy od szkol­nej ławki
Po­ciągająca Ona z rodzin­nym problemem
Nic nie mówił, On tyl­ko na Nią patrzył
Pożądał Ją do stop­nia, iż sku­pić mógł się ledwie

Zaczął od­czu­wać niena­wiść, gdy zaczęło doń [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 maja 2011, 10:22

"Przed Tobą"

Przed Tobą całe życie,
wiele miej­sc do zwiedzenia,
i mo­ja miłość cze­kająca skrycie,
na wiel­kie i małe marzenia.

Przed Tobą całe życie,
tak dużo dni zap­la­nowa­nych przez Boga,
i mo­ja cier­pli­wość cze­kająca skrycie,
czy­hająca za ro­giem trwoga.

Przed Tobą całe [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 marca 2011, 16:14

Pamięć

Czy pa­miętasz o ludziach dob­rej woli,
Którzy odeszli od nas, z Bożej ro­li ?
O współczującej bab­ci opo­wiadającej cieka­we bajki
I o kocha­nym dziad­ku nie mogącym żyć bez fajki,
O ma­mie tros­kli­wej w cho­roby czasie
I tacie [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 lipca 2010, 14:08

Pięknej Pani.

Dziękuję za skraw­ki nieba, które mi z uśmie­chem darowałaś.
Dziękuję Ci ma­mo, że ro­bisz to nadal.
Dziękuję za wiarę, za siłę, uczucia.
Za te la­ta gdzie kłótnia- wy­razy współczu­cia.
Córkę masz złą, ma­musiu najlepsza
Naj­ważniej­sze, że [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 9 fiszek • 31 grudnia 2010, 14:10

1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki