Wyszukiwarka: dom dziecka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dom dziec­ka — zgromadziliśmy 851 tekstów.

boski mój dom

o nic nie muszę Cię prosić
wdzięczna
za wszys­tko co mam

a na­wet cier­pienia niedosyt
kiedy ofiaru­jesz
pragnę Ci bar­dziej zaufać

a może wte­dy w sobie
bar­dziej czuję Two­je rany
poczer­niałych sumień

nie, nie zdejmę Krzyża
z ra­mion przeznaczenia

i nie wyrwę ka­mieni z ludzkich rąk
i kwiatów nie rzucę w obłudzie
pod sto­py Twoje

o nic nie muszę Cię prosić
wystarczy
że mie­szkasz we mnie
Boże

a ja w To­bie
mam swój dom

bezpieczny 

wiersz
zebrał 152 fiszki • 7 marca 2013, 19:50

Moje skrzydła Tobie

Zry­wam z Ciebie tęsknoty
skrzydłami
prze­pas­tnych nadziei

niebu za­taczam kręgi
moich umierań
i wskrzeszeń

dro­gi wciąż nieprzebyte
kładą się lekką równiną

szep­ty za­mieniam w zapach
kocham, zatracam
żyję

nie ja, nie Ty, nie my

miłość bu­duje
nam dom

i Twój uśmiech
opar­ty o mo­je ser­ce drży 

wiersz
zebrał 143 fiszki • 30 grudnia 2012, 15:20

Siwy włos...

Do­tyka mnie czas
si­wym włosem
na skroni
a ty uśmie­chasz się
i szep­czesz
że to nic…
składasz z radością
wios­ny
wspólne marzenia
w mo­jej dłoni
i jakby
czas nie miał
dla ciebie
żad­ne­go znaczenia
za­mykasz oczy
przy­tulasz się
mocno
i z uf­nością dziecka
zasypiasz...
jes­teś bezpieczna
szczęśliwa
śnisz... 

wiersz
zebrał 138 fiszek • 1 czerwca 2013, 06:29

Szczęśli­wy ten dom
gdzie ja­da się przy świecach
mi­mo, że jest prąd… 

haiku
zebrał 124 fiszki • 5 stycznia 2014, 10:15

Okruchy życia...

Na początku była wiel­ka miłość
nieśmiałe spojrzenia
i przy­sięgi składa­ne w obecności
świec, gwiazd i księżyców…
gdy emoc­je opadły
już nie było tak cudownie
ważniej­sze od uczuć
sta­wały się pieniądze i rzeczy
co­raz częściej
gdzieś między wierszami
można było wyczy­tać wyznanie
że nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 104 fiszki • 6 czerwca 2014, 08:45

Miejsca...

Są miej­sca na zaw­sze w ser­cu zapisane
małe wy­sep­ki duszą dziec­ka odkryte
w których łza za­mieniała się w diament
a człowiek dla człowieka nie był wilkiem…

Pa­miętam jed­no z ta­kich miej­sc uroczych
płynąca rze­ka, za­toczka a nad [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 93 fiszki • 16 września 2011, 08:38

Opuszczo­ny dom -
na za­kurzo­nej Biblii
niczyj różaniec. 

haiku
zebrał 90 fiszek • 8 października 2012, 06:27

bądź z nimi bądź

złoty
promyczku
dot­knij policzków

gest
spraw radość
po­wal ból

ukłon w podzięce

przy­tul ich
roz­gość jak u siebie
siądź

pachnie niebem
miłością
i chlebem

na cały dom


Krys­ty­na Sz. 01.02.2014r.

Dedykowany 

wiersz
zebrał 74 fiszki • 9 lutego 2014, 00:02

Dyskretnie obecna...

Nig­dy cię nie widziałem
lecz czuję, że zawsze
jes­teś blisko
jak­byśmy kiedyś wspólnie
od­kry­wali magię
w naj­piękniej­szych liściach
a później wpla­tali je
we włosy
ty mnie ja tobie
jak kwiaty
i czer­pa­li radość
że ty­le w nas z dziecka
i na przekór gapiom
na ich zdziwienie
od­po­wiada­liśmy uśmiechem
ciesząc się wiosną
mi­mo, że dla nich była to jesień… 

wiersz
zebrał 71 fiszek • 10 listopada 2013, 10:11

Pro publico bono!

Od lat dwie par­tie rządzą na­mi nieustannie,
od­mie­rzam se­kun­dy nim naród nasz padnie.
Po­pisy tych "wiel­kich" wciągnęły kraj w bagno,
widzę dług pub­liczny, który prze­bija dno.

Słychać ciszę, gdy oj­czyznę okradają.
Kne­bel na us­tach, gdy ak­ty­wa sprzedają.
Czy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 70 fiszek • 24 marca 2014, 20:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:27Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:22Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:20Cris sko­men­to­wał tek­st Strach z miłością nie [...]

dzisiaj, 01:14Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:10Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Skoro do dzieci, ludzi [...]

dzisiaj, 01:06one drop for all sko­men­to­wał tek­st Sen często by­wa je­dyną [...]