Wyszukiwarka: dom dziecka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dom dziec­ka — zgromadziliśmy 56 tekstów.

Pod sklepem słabo oświetlonym latarniami

Wy­bor­czą pan kupi?
Kup pan, proszę...

Gąbczas­tym głosem
pęczniejącym żalem
jak pur­chaw­ka w lesie
otoczo­na pleśnią
za­wołała star­sza kobieta
z ga­zeta­mi na ręce
jak z głod­nym dzieckiem

Nie kupiłem
nad­mucha­nej wy­darze­niami prasy
a prze­cież pięć złotych jeszcze miałem
na jut­rzej­szy chleb
i pół kos­tni masła

Było ciem­no i chyba
jak w ple­cy topór
przy­niosłem do domu
wbitą nostalgię
w oczy wy­pełnione łzami

Mogłem kupić
z jej rąk gazetę
z żalem w głosie
do całego świata... 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 18 listopada 2011, 19:57

List dziecka do ojca...

Nie chodziłeś do szkoły na mo­je występy
Bo byłeś bar­dzo zmęczony…
Zaw­sze chciałem byś był,…bo dla Ciebie te piosenki…
O na­jukochańszym człowieku na świecie…

Ale Ty wra­całeś późną nocą do do­mu pijany…
A po kłótni z mamą…wychodziłeś…by [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 32 fiszki • 10 marca 2011, 07:28

Obraz wcześniejszych przeżyć dziecka błądzącego w kałuży wzrokiem

Roz­dra­pał mnie sen
krwawię
roz­chełstaną wrażliwością
która jak morze
ob­li­zuje sto­py latarni
porzu­conej na brzegu

Szu­kałem cię mamo
wśród płonących traw
i szar­pałem za rękę
a ty leżałaś pod nak­ry­ciem wina
zdradzając życie oddechem

Za­dep­ty­wałem ogień
sta­rymi butami
płomienie kąsały nogi
a ja ra­towałem mamę

Kiedy płomień umarł
sie­działem przy niej bez radości
wra­caliśmy do do­mu o zmroku
a ona ukradkiem
piła wi­no ze szma­cianej torby


marka 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 13 października 2012, 20:30

Gdzie jest mój dom...

Gdzie jest mój dom?- po cichu sa­ma siebie pytam,
Gdy o ko­lejną przeszkodę w mym życiu się potykam.
Co naz­wiesz swym do­mem?- słyszę Głos z tyłu,
I czuję jak­by po­zytyw­nej ener­gii mi przybyło.

Dom mój tam [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 24 fiszki • 25 marca 2013, 15:42

[nikt nie pyta z kim upadła...]

W tle: COB (Ale­xi Laiho) co­ver Vi­val­di's Four Seasons Sum­mer The­me Odtwórz )


nikt nie py­ta z kim upadła
i kto zer­wał niewin­ności kwiat
twarz wychudła i pobladła
drży wśród płatków śniegu - to cały jej świat

nikt [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 22 fiszki • 16 lutego 2012, 12:41

Piszę do Ciebie Synu... część I

Piszę do Ciebie Synu,
Bo myśli mi usnąć nie dają,
Bo Ser­ce wciąż tęskni i kocha
Bo wierzę, że nasza his­to­ria się jeszcze nie skończyła...

Pa­miętam Twe oczy pięciolatka,
Które­go porzu­ciła rodzo­na matka,
Gdy półrocznym byłeś dziecięciem
I płakałeś [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 22 fiszki • 28 marca 2013, 00:27

*

sie­działo dziec­ko w oknie.
było pow­sta­nie styczniowe.

mro­zy, śniegi.
chłopy, ziemianie, magnaci
- wszys­cy chcieli wolności
pow­sta­nie stworzyli.

dziec­ko małe, bezradne
mówi z niepokojem:
'oni przeg­ra­ja mateńko,
oni nie wrócą'.

mat­ka, przy­tuliła sy­na,
szep­tem ciepłym rzekła:
'wrócą i wygrają,
tyl­ko módl sie do Boziulki'.

uklękła [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 21 fiszek • 14 lutego 2012, 10:36

Z pdwórza kilka ziaren miału w oczy

Ta­cy młodzi chłopcy
sprze­dawa­li trawę
sku­sił się na skręta
po­noć to zabawne
bra­ta poczęstował
później były kwasy
w norze z marginesu
ki­sił kum­pel maki
oj­ciec nad butelką
długo medytował
kiedy miał już dosyć
w blat uderzył głową
córka na parkingu
chodzi za dewizy
mat­ka na melinie
dupę [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 19 fiszek • 23 września 2010, 20:31

1 2 3 4 5 6 7

Wszystkie
Filtruj wyniki