Wyszukiwarka: dobre wychowanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­re wycho­wanie — zgromadziliśmy 3 teksty.

Mamie...

Mat­ko zro­biłaś dla mnie wszystko,
by wycho­wać mnie na człowieka,
a te­raz ja chcę Ci za to podziękować,
od­wdzięczyć się.
Za­bijałaś się dla mnie dzień i noc,
pra­cowałaś ciężko, było mi dobrze.
Byłaś dla mnie nie tyl­ko matką, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 kwietnia 2010, 16:13

Święty szacunek

Fas­cy­nuje mnie
Pew­ne star­szych osób
Wyjątko­we zachowanie

Zacho­wanie to:
Świętych fi­gur szanowanie
Ta­kie dob­re star­szych ludzi
W wie­rze wychowanie

I bar­dzo mnie intryguje
Że na­wet w autobusie
Star­si ludzie

Zdej­mują kapelusze
By pokłonić się
Świętej figurze 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 listopada 2012, 15:20
Wszystkie
Filtruj wyniki