Wyszukiwarka: dobranoc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­ra­noc — zgromadziliśmy 231 tekstów.

espoir

dzień dobry
jak cię życie traktuje

dzwo­ni z rana
spraw­dza czy jeszcze oddycham

poszturchuje
niemym słowem

rozśmiesza
gdy ob­serwu­je jak wiatr czas goni


dobranoc
już noc się tuli
niczym kot pomrukuje

obiecując nadzieje 

wiersz
zebrał 117 fiszek • 6 stycznia 2016, 22:36

przyjmuję cię całą, bo przecież jesteś - nieidealnie doskonała

Or­la Fal­lon - Win­ter, Fi­re, and Snow
Odtwórz

gdy­bym tyl­ko był wart
te­go ludzkiego przywykania
co nie kruszy mostów
nieuśmie­rzo­nym gorączkom

sczy­tałbym jeszcze
nasze kroki
z osiero­conych dróg
byśmy znów przyszli so­bie
na dobranoc

jak od­wilż -
o której milczą
na­wet drzewa

przez niedom­knięte ok­na
wschodzi we mnie
po-ran­ny niedosyt
i je­dynie bliz­ny
proszą o deszcz

kiedy przyg­ważdżam
zielo­ne-tobą oczy
do tych wiosen

niedoczekanych 

wiersz
zebrał 67 fiszek • 20 kwietnia 2015, 23:49

Uwielbiam w Tobie...

Odtwórz

Na­miętność słów gdy szep­czesz dobranoc...
mus­kając le­ciut­ko... szyję za uchem.
Jak zwilżasz języ­kiem pierś wyprężoną
wgniatając w dłonie... ko­lis­tym ruchem.

Gdy burząc włosy cho­wasz je w dłoniach.
Jak z błys­kiem w oczach pos­kra­miasz ciało
po­zos­ta­wiając pie­szczotę na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 63 fiszki • 14 października 2012, 19:04

Przykryta atłasem snu [...]

Przyk­ry­ta atłasem snu
księżyca cichym szeptem
od­kry­wam ko­tarę tajemnic
i... jestem...

Płomieniem w Twoich oczach
drżeniem w do­tyku ust
roz­koszą jaką poz­nasz
zam­kniętą w słowach dwóch...

Czy z ta­kich po­miętych myśli
piękny sen można wyśnić ?

...Dobranoc... 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 28 kwietnia 2011, 00:41

Jesienne tęsknoty...

czuję Cię na­wet o krok od drzwi
w ciszy która za chwilę wykipi
gdy przek­roczysz gra­nicę spoj­rzeń
by prośbą na us­tach zadrżeć
nie dając wyt­chnienia dotykom

i poz­nasz ta­jem­ni­ce ciała niezgłębione
sma­ki tęskno­ty na­sycisz westchnieniem
gdy po­wiem kocham mok­ry­mi oczami

a na dobranoc…
za­nucisz ulu­biony ref­ren
by snom śmiałym do­pisać me­lodię

niech tęskno­ty wyb­rzmią między nami...


z szuflady* 

wiersz
zebrał 49 fiszek • 5 listopada 2012, 20:05

kreacje jedwabne

Odtwórz

wyszedłeś gdy spałam
prze­budziłam się w okruchach
sza­leństwa os­tat­niej nocy

z mapą po­całunków na ciele
owi­nięta ciepłem dotyku
z ty­siącem py­tań we włosach

cienie zmysłów na ścianie
ta­niec os­tat­nich chwil kończą
w ukłonie szep­tu na dobranoc

studzo­na chłod­nym od­dechem
zaw­stydzo­ne­go dziś ok­na
cze­kam aż wróci rozsądek 

erotyk
zebrał 42 fiszki • 25 marca 2014, 11:37

Dla Niej

Od­daj mi swo­je obawy
A po­każę Ci piękno
Życia we dwoje
Ra­zem w spełnieniu

Od­daj mi swo­je ciało
A wy­niosę Cię na wyżyny
To­tal­ne­go zapomnienia
Sma­ku rozkoszy

Od­daj mi swo­je usta
By całować na dzień dob­ry i dobranoc
Słuchając z nich aksamitne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 42 fiszki • 19 września 2012, 06:06

lewa strona literki m

drzwi ot­worzę w ko­lorze olchy
bez py­tań o zgodę
- te nieroz­warte jeszcze -

bu­ty za­pomnę na wycieraczce
o krok od przyjdę potem

i rzucę wszystko
co się mnie nie trzyma
na pożar­cie twoim oczom

światłu na zewnątrz po­wiem dobranoc
szep­tem prosząc o samotność


- ty będziesz wiedzieć 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 21 maja 2014, 23:05

Na pocieszenie

Na po­cie­sze­nie od­bierasz telefon.
Rzu­casz przez ra­mię zdaw­ko­we dobranoc.
Wczo­raj widziałam cię z jakąś kobietą.
Za­pach zna­jomy… To chy­ba cynamon…

Tak od nie­chce­nia do­tykasz w przelocie.
Da­jesz marze­nie, a później je kradniesz.
Miłość minęła, nieważne co potem.
Chwi­le li­tości są lep­sze, niż żadne…

Bez prze­kona­nia całujesz mnie w czoło.
Upa­dam ciężko w bag­no zapomnienia.
Chy­ba jes­teśmy zbyt starzy na młodość.
Szczęście za­wisło, nie ma pocieszenia…. 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 10 lutego 2013, 12:55

Tak na wszelki wypadek

kiedyś, spóźniona o kil­ka imion
dziś udam, że nic nie znaczysz
choć myśli jed­nym słowem wiążesz

zaścielę łóżko grzechem
tak na wszel­ki wy­padek
pod twoją nieobec­ność
po­mysły udomowię

będą jak zna­lazł, gdy wpad­niesz…

i dłonie na­pięte roz­myśla­niem
po­budzą zmysły na końcu języka
po twarzy spłyną muśnięć plejadą

i szep­tem na skro­ni położysz się…

os­tatnim kocham

na dobranoc…
 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 15 grudnia 2011, 00:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:08one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś twier­dzi, iż [...]

dzisiaj, 02:07one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:56one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st bóg jest w każdym [...]

dzisiaj, 01:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przylepiec

dzisiaj, 00:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:50danioł sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:49krysta sko­men­to­wał tek­st Bohaterem nie jest ktoś, [...]

wczoraj, 23:49Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie