Wyszukiwarka: dnia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dnia — zgromadziliśmy 2468 tekstów.

* * *

Kiedyś spoj­rzę miłości w oczy
i po­wiem że potrzebuje
te­go który odszedł

On w dłoniach miał cały świat
którym kar­mił mnie każde­go dnia
ziar­nko po ziarnku
odkrywał

słowem nau­czył się posługiwać
i do­tykać nim najgłębszych
ser­ca strun

był
po­między nocą a dniem
gdy pot­rze­bowałam schronienia
nie uciekał gdy chciałam
po­wie­dzieć -
kocham 

wiersz
zebrał 78 fiszek • 3 marca 2013, 17:54

Było mineło

Pa­miętasz... byłam wtedy
szep­tem zam­kniętym w ciszy
niedo­kończo­nego
jutra

gorzki­mi łzami
od­chodzące­go w niepamięć
wczoraj

a później...

wiat­rem i mgłą nieuchwytną
dla żad­nych dłoni
kroplą rosy
która do życia o poranku
nie tyl­ko mnie
nadzieją
budziła

Dziś...

jak ten kwiat
w twoich ciepłych dłoniach
każde­go dnia
pięknem rozkwitam

bo dzięki to­bie jestem
po prostu...
szczęśliwa.


Julka.


dla... P. 

wiersz
zebrał 75 fiszek • 18 października 2012, 19:57

* * *

Gdzieś pod skórą drzemią
wszys­tkie grzechy świata

od­kryję przed tobą
mroczny urok dnia
gdzie pod ręką ludzie noszą
fun­da­ment dzi­siej­sze­go zła

od­wróć na chwilę głowę
spuść wzrok
pod no­gami znajdziesz

marzenia
ludzkie sny
nies­pełnione porzu­cone odłożone
na nig­dy-nie-nad­chodzący czas 

wiersz
zebrał 71 fiszek • 3 lutego 2013, 20:10

Upadek z gwiazd

Jest ta­ka po­ra roku
czy może po­ra dnia

o zmro­ku i tam
gdzie wieje zim­ny wiatr

gdy gasną oczy w beznadziei
bo wiado­mo że
nie zmieni się

wczo­raj­szy smak
co pa­li w ustach...

I strach

Głebo­ki brud­ny strach

gwieździs­ty wzlot
upa­dek z gwiazd

na twarz


Jest ta­ka po­ra roku
czy może po­ra dnia

o zmro­ku i tam
gdzie wieje zimny
lodowaty

wiatr? 

wiersz
zebrał 66 fiszek • 1 marca 2013, 19:20

* * *

Ot­wieram Tobą zmęczo­ne powieki
Po ciężkiej no­cy – koszma­rach snu
Przyk­le­jam do rzęs Twój uśmiech
By widzieć go za­mykając powieki
Pamiętać

Kreślę na us­tach Two­je słowa
Które kiedyś miały znaczenie
Roz­chy­lam war­gi Twoimi dłońmi
Od­dzielam jawę od snu by
Widzieć

Ciebie i mnie ja­ko jedno
Ser­ce bijące ryt­mem dnia
Układam z nas własną melodię
Do ucha szep­tać ci miłość
Kochać 

wiersz
zebrał 63 fiszki • 16 stycznia 2013, 21:34

pomiędzy

nie było w nas ziarna
co os­tem zakwitło
po­między grobami

to tyl­ko w moim kokonie
mo­tyli lament
kładący się cieniem
na biodrach
nagą nocą wił się do nieba

a po dru­giej stro­nie ciebie
tliły się jeszcze
skrzydła zranione
sko­rupą pędów wyklutych
dnia, które­go wzleciały
by zwiędnąć


nie proś o deszcz
chwas­ty pa­li się żywcem 

wiersz
zebrał 63 fiszki • 27 lipca 2011, 01:24

Uroczy kobietyzm...

każdy dzień
to dro­ga w twoją stronę
a ja szu­kam na us­tach resztek zdań
by je wysłać priory­tetem

byś czy­tał prag­nień - słowa

gdy języ­kiem zap­roszę twój dotyk
będę, jak lu­bisz - prze­kor­nie urocza
aż obudzisz nieujarzmiony kobietyzm

zdej­miesz ze mnie zaszłości dnia
gracją wędrujących ust
ich niena­syce­nie - tkli­wie przywitam

i zos­ta­niesz w moim świecie

prze­cież od dawna…
- twoim ser­cem oddycham 

wiersz
zebrał 60 fiszek • 17 listopada 2012, 17:56

(wołając o pomstę do nieba)

to nie jest miej­sce do kochania
bez­karnie owi­ja się pętlą
wokół żeber
wy­licząjąc os­tatnie od­dechy wolności

trzy dwa jeden

to w nim
nieus­tannie się spałam
a dłonie na­dal zimne
i już niczyje

to miejsce-
niez­na­na to­bie tkliwość
w której każde dzisiaj
nie zna dnia ani godziny 

wiersz
zebrał 58 fiszek • 17 lutego 2013, 13:48

noc w nas

Noc nig­dy nie śpi
Noc nie za­daje pytań
Czu­wa nad Twą wolnością
...og­ra­niczo­na dniem

Noc jest w Twoim sercu
Noc przek­racza granice
Wy­myka się za dnia
Ucieka przed życiem

Noc budzi lęki
Lecz obezwład­nia strach
Noc woła o pomoc
... i krzyczy z rozkoszy

Noc w nas
Za­pala się i gaśnie
Przym­knij pra­we oko
Noc w nas nie stygnie 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 29 listopada 2012, 19:20

Chciałbym

Chciałbym ust
Twych poznać
Smak
Od­dechu na 
Mym ciele
Poczuć kształt
Zgłębiać tak
Co dnia
Do­tyk szept
Ulot­ny tak
Chciałbym
Ran­kiem budzić
Się przy tobie
Nocą znów
Przeżywać
Nasz kolejny
Pier­wszy raz 

wiersz
zebrał 55 fiszek • 17 stycznia 2013, 16:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:36karaczan19 sko­men­to­wał tek­st *** A może ni­kim jes­tem, [...]

dzisiaj, 13:29Cykam sko­men­to­wał tek­st Przybywa wios­ny w ser­cu [...]

dzisiaj, 13:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj w Pol­sce, dla [...]

dzisiaj, 13:07shulag sko­men­to­wał tek­st I uśmiech kosztu­je (się) [...]

dzisiaj, 13:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeśli znaj­dziesz się w [...]

dzisiaj, 13:04Irracja sko­men­to­wał tek­st Przybywa wios­ny w ser­cu [...]

dzisiaj, 13:02Irracja sko­men­to­wał tek­st Dostałam już aler­gii na [...]

dzisiaj, 12:57Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 12:55Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie można mieć wszys­tkiego.  

dzisiaj, 12:55Irracja sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj w Pol­sce, dla [...]