Wyszukiwarka: dnia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dnia — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Bajka na dzień dobry

Sie­dzi żab­ka koło stawu
Myśli - znów nie będę miała dziś ubawu
Tak so­bie du­ma zamyślona
Kiedy mi­nie ta zasłona
Księcia brak od wieków
A ja dos­taję już wypieków
Muchy so­bie łapię
I tak mi­ja dzień na tej zabawie
Wnet [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 49 fiszek • 21 października 2012, 07:17

Któregoś dnia

Które­goś dnia
Ot­worzę oczy
I zno­wu będzie wiosna
Wszys­tko co złe
Prze­minie jak sen
Ciem­ny i smutny
Znów będę chłopakiem
Naiw­nie wierzącym
W piękno te­go świata 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 26 października 2012, 14:11

Apogeum

Kiedy świt poz­wo­li wejść w swe wnętrze
A noc załapie się na po­ran­ny auto­bus
Dnia te­go pojmę ser­ce go­towe na implozję
Wte­dy zro­zumiem cze­mu kwiaty więdną
A miłość nie zos­ta­je na gorącą kawę
Lecz wygładza zmar­szczki wstyd­li­wej pościeli
Zni­ka za drzwiami zam­knięty­mi na oścież
Przez które nie można już się prześlizgnąć
Na grzbiecie spóźnione­go słowa kocham...

2004 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 19 czerwca 2010, 20:47

ostatni dzień nocy

nie za­pom­nij o mnie
gdy odejdę
ostatnim
dnia oddechem

pozwól mi
poz­bierać łzy
za ko­tarą z mgły
światu podaruję
deszcz

nie smuć się
skrzydła
nie pot­rzeb­ne mi
by wzbić się
do nieba

uśmiech podaruj
i obiecaj
nie dotykać
tęsknie powietrza

kiedyś wrócę
szme­rem traw
szumem
górskiego potoku 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 13 lutego 2011, 00:03

Potok

Przyłożyłam pięści
do oczu
zak­ryłam twarz
brud­ny­mi od dnia rękoma

przywróciłam wspomnienia
te śmieszne
i te co miały śmieszyć

roz­ciągnęłam
us­ta od życia sine
w uśmiechu
po­magając so­bie dłońmi

wstałam
zaczęłam skakać
jak szczęśli­wi ludzie
poz­wa­lając by
znużone chodze­niem stopy
oder­wały się od ziemi

Ale łzy
one

one le­ciały nadal 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 15 czerwca 2010, 21:48

W moim magicznym śnie...

Uwiel­biam za­sypiać… długo śnić o tobie…

I wte­dy jes­teś ta­ka sza­lona…niemal dzi­ka cała…
I ten do­tyk dłoni nies­po­koj­nych szu­kających naj­czul­szych miej­sc mo­jego ciała…
I smak ust twoich stęsknionych,nab­rzmiałych sza­loną namiętnością…
I ta roz­kosz każdym wspólnym od­dechem…ma­gią i lekkością…
Upa­jam się tym pięknem niczym mo­tyl kwiatem…
Jes­teś cała mo­ja…z całym sen­nym światem…

Śnię tak każdej no­cy i za dnia czasami…
Więc nie mów proszę na ja­wie „wstydzę się kochany”. 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 5 sierpnia 2010, 06:32

Przemknąłeś do moich dni [...]

przem­knąłeś do moich dni
nies­podziewa­nie...

i choć nieświado­ma
głębi Twe­go głosu
chcę tonąć w nim... bez pa­mięci
chwi­lami odzys­kując oddech
wypłynąć na brzeg ust
mok­rym uwiel­bieniem
z miłości tracąc rozum
...wbrew wszys­tkiemu

a te­raz

z błyszczący­mi ocza­mi
zaczy­taj się... we mnie
ko­lej­nych słów pożądając
i roz­bierz je... wers po wer­sie
budząc zmysłami ciało
niech prze­nikną dreszczem
chwil spełnienia ocze­kując
...bo już niedługoM...., wiesz...
im Ciebie więcej... tym mniej.
 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 7 lipca 2011, 16:51

* * *

Odżywa z dziewiczych szarości,
By po­jawić się ja­ko bes­tia bez kości
Na­wie­dza wte­dy myśli me,
Gdy czar­na dzi­ka noc
Zwy­cięża nad bez­bron­nym dniem
Wzbudza swe ciem­ne zmysły,
Kierując opęta­ny wzrok bystry
Na mą słabą prze­rażona duszę
I bez­radne ser­ce, które uwol­nić muszę
Z krwa­wych bólem bez­li­tos­nych szponów
Siejących zgrozę zmar­twychwstałych demonów,
Które wi­ja mglis­te sieci cieni
Chcąc zawładnąć ob­liczem Ziemi. 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 17 maja 2010, 10:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki