Wyszukiwarka: dni bez ciebie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dni bez ciebie — zgromadziliśmy 329 tekstów.

Oswojenie

Słodyczy moja...

Upojenie...
Wchłaniać i spi­jać chcę
Każda kroplę Ciebie...

Czuć jak wy­pełnia Cię
Na­miętność pożądania
Roz­ry­wa Twą męskość...

Po­walaj moją głębię...

I mocniej...
I jeszcze...
I teraz!!!

Na­daj rytm ciału memu
Przytłaczaj...
Ag­resji wściekłością!

I jeszcze...
I jeszcze....
I już prawie....

Twoją...
Twoją być chcę!
I masz mnie.

Te­raz inna
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 8 marca 2011, 09:31

Pytanie

A gdy­by tak cofnął się czas
I można by zacząć od nowa
Czy in­ny byłby nasz świat?
Ja­ka byłaby nasza rozmowa?
A może wca­le nie byłoby „nas”,
Bo wca­le byśmy się nie spotkali.
Wciąż dzieliłby nas ciem­ny las
I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 14 marca 2011, 08:01

Wyznanie

Ja, za­gubiona w dżun­gli życia,
Pi­sałam co dzień czuły list,
Cze­kałam od­po­wie­dzi szczerych,
Ale już daw­no nie przyszło nic.
Jak się od­na­leźć mam na nowo?
Którędy iść, gdy znaków brak?
Miałeś pro­wadzić mnie za rękę,
Lecz gdzieś zniknąłeś, jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 28 lipca 2010, 06:53

I proszę

przeczy­tałem cię od­dechem
w noc jarzębinową
życie mo­je
kar­tko za­pisa­na ko­lora­mi
myśli
odłożyłem gdzieś na półkę w gra­nicach rozsądku
i za­pom­niałem
a kru­ki białe
wy­pełniają dni bez ciebie
la­biryn­tem stają się pros­te chwile
idę biegnę sta­rając się do­gonic czas
zat­rzy­many między jed­nym a dru­gim światłem
do­mino roz­sy­pane
układam drżącą ręką
chleb go­ryczą po­lany
łykam przed zaśnięciem.
myślą naj­lep­szą naj­gorętszą
składam dłonie
i proszę
proszę 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 22 stycznia 2012, 10:36

Tęsknota ...

Mamo....!
Mo­ja Kocha­na Mamo.
Tak bar­dzo za Tobą tęsknię.
Za Twoimi słowami,
za każdym Twoim ciepłym gestem...
za Twoją naj­piękniej­szą miłością,
której być może
nie ro­zumiałam wcześniej?

Za kil­ka dni Two­je Święto,
a ja.............??
Nie mogę złożyć Ci życzeń.
Nie mogę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 22 maja 2011, 01:38

Nastepny dzień bez Ciebie

Tak nas­tepny dzień
bez do­tyku twego
Zos­tałem sam , 
Ty nie czu­jesz bólu mego

da­leko jes­tem choć
chcę być przy Tobie
lecz sy­tuacją tłumaczę
to ros­ta­nie sobie

czas le­ci szybko
i nie długo wrócę
Zno­wu w Two­je
ramiona [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 24 lutego 2012, 20:01

Niebiańskie podrygi

Odtwórz
będąc między dniem jas­nym, a zmro­kiem ciemnym
wodzę my­mi śle­piami po de­likat­nej twej twarzy
widzę dos­trze­gam to, uśmie­cham się, też chętnym
jes­teś i nie uk­ry­wasz te­go, nie ma żad­nej ska­zy

to jest ta chwila, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 24 fiszki • 26 lutego 2013, 10:44

Matematyka

To życie bez ciebie
bez ułamków
części,

choć
pełne smutku
to już tyl­ko moje,

niepodziel­ne na dni
razem
i osobno,

to znów ja
liczba całkowita
je­den dodatnie. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 16 lipca 2011, 00:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Wszystkie
Filtruj wyniki