Wyszukiwarka: dni bez ciebie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dni bez ciebie — zgromadziliśmy 14698 tekstów.

Wyspy szczęśliwe...

bielą od­liczają się dni i noce
wiatr cicho szu­mi prob­le­mami
a ja twarze tęskno­ty za­mykam w sobie

i idę do ciebie we śnie
by szyb­ciej do­konał się cud
codzien­ności naszych objęć

gdy roz­to­pię się w to­bie - por­cja­mi

w zas­pach no­cy od­kry­jesz mo­je ciało
chci­wie całowa­ne aż po dreszcze
ugładzisz spląta­nia dłoni niemożli­we
których tak dot­kli­wie brakowało

ale za­nim sen swój wyśnię
pop­roszę jeszcze je­den raz

odśnież wys­py me­go ciała…
- szczęśliwe 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 13 stycznia 2013, 18:18

Bez Ciebie...

I znów wracam
bez Ciebie
z uli­cy opłaka­nej deszczem

bez­powrot­nie wra­cam do siebie

bez Two­jej dłoni w mojej
i sma­ku Twoich ust
całowa­nych w deszczu

wra­cam bez Ciebie

po­wieki pochylam
zmęczo­ne po dniu całym
byś choć była w moim śnie
Ty
co budzisz mnie o poranku
i kar­misz nadzieją
bym zatęsknił za Tobą
i wracał
by znów moknąć bez Ciebie 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 7 kwietnia 2012, 11:26

" Bezsilność "

Z war­koczy czasu
wyp­lotłam dziś
smutne
bez ciebie dni
kryształowe łzy
oka­leczo­ne serce
przy­biły do krzyża
wys­tru­gane­go
naiwną nadzieją

nie uniosę go...

Z bez­sennych niemych no­cy
tępy ból
wyszar­pał wszys­tkie sny
roz­rzu­cił po podłodze
na kolanach
zbieram dziś
rozdarte
ka­wałki duszy

nie pod­niosę się już...
zab­rakło
sił


Julka. 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 19 grudnia 2011, 19:53

* * *

Być obłoczkiem cho­ciaż, na Twym niebie,
Być ciepłym po­wiet­rzem, zaw­sze blis­ko Ciebie.
Być wodą w Twoich us­tach, ga­sić pragnienie.
Być gwiazdą, spełniać każde Twe marze­nie.
Być ziemią pod Twy­mi sto­pami, grun­tem miłości.
Być po­tul­nym kot­kiem, źródłem Twej radości.
Być chus­teczką w Twoich dłoniach, łzy ocierać,
Być Twoim aniołem, bez us­tanku Cię wspierać.
I wpro­wadzić Cię nocą do krainy pięknych snów,
By ran­kiem być dla Ciebie tym wszys­tkim znów. 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 6 października 2012, 20:05

Trzepotem między opuszkami wspomnień

Macham do ciebie
wachlarzem wspomnień
od­chodząc w niezapomnienie

W mi­gaw­ce mi­nionych chwil
ocalę kruszynę ciepła
co ser­ce ogrzewa
w dni chłodem wiejące

a gdy wie­czo­ry przygasną
her­ba­ta sa­mot­nie ostygnie
niech wspom­nienia tych chwil
zmysły ogrzeją…
 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 4 września 2012, 10:02

oddalenia

Bez tęskno­ty już
w równa­niu pogodzeń
Bez żywej is­kry
wes­tchnień i sumień

W po­piele
ra­dos­ne dni i smutne
Tęczo­we jeszcze wczo­raj
dziś bar­wy ponurej

Jed­no mam pytanie
co pozostanie?
Kieliszek gorzkiej wódki
kochań bo­les­nych i odkochań

Prze­cież być mogłeś
a nie będziesz
Od jut­ra żyj
najpiękniej


Odtwórz  

wiersz
zebrał 38 fiszek • 15 listopada 2012, 10:50

* * *

Jes­tem dla Ciebie wart mniej niż ze­ro,
jak pus­ta kar­tka włożona do xe­ro,
be­zużyteczna, bo po­mar­szczo­na,
jak mo­je ser­ce, co cicho ko­na.

Na­wet nie spoj­rzysz na mnie łaskawie,
jak żyjąc bez Ciebie sta­le się dławię,
przełykam go­rycz po­rażki i straty,
mar­nuję swe życie, po­woli, na raty.

I nie uśmie­chniesz się tak, jak lubię,
bez Twoich oczu się kiedyś za­gubię,
prze­padnę w ni­cość, tak bezpowrotnie,
zniknę, jak chwi­la, szyb­ko, ulotnie... 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 2 czerwca 2011, 22:59

Najgorsze są wieczory..

czuję od­dech na mej szyi
to nie Ty, poznałabym
pomóż mi, krzyczę
pomóż..

ach, sny..

z prze­rażeniem dziecka
tulę mo­je wspomnienia
zasypiam
powoli
w ten je­sien­ny wieczór
bez Ciebie
od­dech zwalnia
obudź mnie...


Odtwórz  

wiersz
zebrał 37 fiszek • 14 października 2012, 16:24

Codziennie inaczej

układają się nasze dni w ka­len­darzu
wscho­dami i zacho­dami słońca
z nadzieją na dob­re, każde jutro

i jes­tem dla ciebie…
płomieniem uśmiechów i grzechów
czer­wienią pul­sującą na ustach

- byś roz­gościł się cały
w moich progach

i byś kochał…
codzien­nie inaczej - ciekawie
gdy mnie nagą
księżyc w blask przys­troi

a gdy zacznie zachodzić
życia nasze­go - dro­ga
będziemy się kar­mić
ok­rucha­mi wspom­nień

wca­le nie tak dawnego
- śniada­nia na trawie
 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 2 maja 2012, 19:37

Bezradność

Nie ma ciebie zaledwie
kil­ka dni a ja...
na­wet słowem za tobą
tęsknię...
marze­niem otu­lam każdą noc
bo pus­tką bo­li na­wet sen
w którym nie ma ciebie
ubieram nas...wyobraźnią
w gwiez­dny pył
w którym swoją ciepłą dłonią
zdej­mu­jesz ze mnie
wszys­tkie tros­ki i tamten
niezapomniany...ból

Us­ta­mi spi­jasz ze mnie wszystkie
łzy
a ja ze wzrusze­nia ronię
następne....
cho­wając się w two­je ramiona
z bez­radności krzyczę
pomóz mi
nie jes­tem prze­cież jak 
Nike...
niez­wy­ciężona

na­wet miłość ma swo­je słabe ...
dni.


Julka. 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 12 lutego 2012, 20:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:05dark smurf sko­men­to­wał tek­st Z bra­ku Ciebie nie [...]

dzisiaj, 18:04Niusza sko­men­to­wał tek­st WIERSZ DO M 

dzisiaj, 17:5822luty sko­men­to­wał tek­st Z bra­ku Ciebie nie [...]

dzisiaj, 17:41shulag sko­men­to­wał tek­st Z bra­ku Ciebie nie [...]

dzisiaj, 17:18Cris sko­men­to­wał tek­st WIERSZ DO M 

dzisiaj, 17:00karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Nauka nie twier­dzi, że [...]

dzisiaj, 16:59shulag sko­men­to­wał tek­st Za bar­dzo Cię sza­nuję, [...]

dzisiaj, 16:57Irracja sko­men­to­wał tek­st Za bar­dzo Cię sza­nuję, [...]

dzisiaj, 16:29wojtek p. sko­men­to­wał tek­st Własne wa­dy naj­bar­dziej przeszkadzają [...]

dzisiaj, 16:21wojtek p. sko­men­to­wał tek­st Nauka nie twier­dzi, że [...]