Wyszukiwarka: dlaczego

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dlacze­go — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Więzień

Zam­knięto człowieka za je­go poglądy
I wy­rok wy­dano zao­cznie bez sądu
Świat co go tak cie­szył po­zos­tał za drzwiami
I tyl­ko ta ce­la i ok­no z kratami
Co myśli i czu­je gdy brak mu wolności
Odar­ty z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 lipca 2012, 00:29

Czymże.

Szu­kali w niebie, szu­kali na ziemi, szu­kali w og­niu i szu­kali w wodzie - nie zna­leźli. Na­rodziło się i uwie­rzy­li że ja­ko ta­ko nie is­tnieje. Dlacze­go miłość ma dziw­ny smak? Raz doświadczasz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 lutego 2011, 18:32

...

Otu­lona myśla­mi...uwięziona między dwo­ma światami...
Wołam Ciebie...Czy mnie słyszysz?
Krzyczę głośno,wy­raz­nie... słyszysz?
Mo­je myśli biegną do Ciebie...prędkość światła osiągają...
Dusza wy­rywa się z ciała...nic z te­go...Ty jej nie chcesz...
Py­tam-dlacze­go? W czym jest gor­sza od innych?
Gar­dzisz? Odpowiedz!
Słyszę tyl­ko cichy szept... to nie Twój czas...nie Twój... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 marca 2010, 12:24

Brak odpowiedzi.

Czy to szept cichy?
Czy to tyl­ko głosik lichy?
Czy to dźwięk w mej głowie?
Co ja tu robie?
Czy to ja dzi­siaj mówię ku Tobie?
Tak wiele py­tań w głowie mojej
Tak wiele prób by uśmiech [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 października 2012, 15:42

Dobry człowiek

Ludzie wokoło,
Ludzie z tyłu i przodu
a dob­ry człowiek pośród nich.
Czu­je się samotnie,
Czu­je się zakłopotany,
Czu­je się przy­bity do ściany
bo wie co to jest dob­ro i co to zło.
Czu­je się przy­bity do ściany,
nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 czerwca 2010, 10:59

On..

Kiedy Cię poz­nałam to od ra­zu pokochałam
Ty masz w so­bie coś co przy­ciąga mnie!
Gdy pat­rzę na Ciebie czuję się jak w Niebie
Twe us­ta wołają chodź do mnie chodź.!

A wte­dy tak czu­le przytulić [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 września 2010, 10:26

Presco

Współczuć sobie,
myślą zja­dającym duszę,
ka­wałek po kawałku.
Dlacze­go walcze?
Nie wal­cze daw­no się poddałem.
Tyl­ko wy te­go nie wiecie.
Udaje,
przed swiatem,
przed rodzina
i znajomymi.
Nikt nie zna moich uczuć
Py­tasz czy kochałem.
Nie wiem.
Jak Bo­ga kocham nie wiem.
Py­tasz dlaczego?
Bo jes­tem tyl­ko czlo­wiekiem
nie ogar­niam wszystkiego.
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 grudnia 2010, 00:10

Niech żyje bal

Niech bal trwa da­lej,krzyknął wodzirej

niech wszys­cy się ba­wią tak będzie milej

niech przed­sta­wienie nie kon­czy się dla mnie i dla niej

niech koło for­tu­ny kręci sie dalej

baw­my się co zos­tało nam innego

baw­my się i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 kwietnia 2010, 03:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki