Wyszukiwarka: dlaczego

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dlacze­go — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

***

Chciałam zapomnieć...
Pamiętałam...
Chciałam pokochać....
Nie Kochałam...
Chciałam być szczęśliwą...
Nie umiałam...
Marzyłam o Tobie...
O Nim myślałam...
Dlaczego?
Dlacze­go wciąż jes­teś tak bliski...
Blis­ki ser­cu memu?
Choć nie ma już Cię... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 października 2010, 21:46

"OnOna"

Ona była sil­na, gdy miała jego,
ale nie mog­li być razem,
dlaczego?
Dla­tego, że on był in­ny niż ona,
a ta różni­ca dla niego była spora,
on doświad­czo­ny przez życie widział diabła,
a ona uziemiona, ale bar­dzo twarda,
dlatego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 października 2011, 00:05

Codziennie umieram

Mo­je ser­ce tęskni do Ciebie
dlacze­go tak się dzieje
- nie wiem.
Może dla­tego, że z Tobą czuję się jak w niebie...
Im dłużej zas­ta­nawiam się nad tym,
co nas łączy.
tym mniej już wiem
Lecz tym więcej potrzebuje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 lutego 2011, 17:28

* * *

Pat­rzyłam na Ciebie, jed­nak mnie nie widziałeś
Wo­lałeś spoglądać na nich
Dzi­wiłeś się, dlacze­go są ta­cy okrutni
Jed­nak i to Cię nie powstrzymało
Sta­wałeś się ta­ki sam

Nie wie­rzyłeś , kiedy mówiłam
Pow­tarzałam : Spójrz, prze­cież oni nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 lipca 2012, 15:07

Tęsknota

Marzę, pragnę, chce być przy to­bie
Przy­tulić cię i zat­rzy­mać przy sobie
Pat­rzeć ci w oczy godzinami
A cały świat zos­ta­wić za nami
Być blis­ko ciebie za dnia i w nocy
Bo nie ma straszniej­szej rzeczy od tęsknoty
Ser­ce usycha a dusza umiera,
Ciało płonie a umysł zamiera
Dlacze­go cię tu nie ma ?
Dlacze­go cię tu nie ma ? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 kwietnia 2010, 15:55

pusty plik

jak pus­ty plik zgar­niam dziś ten syf
mam już dość te­go wszystkiego
uciekam w sa­mot­ność to wszys­tko z niczego
brak mi tchu i brak optymizmu
nad­chodzi ten mo­ment, że nie chce cie znać
choć na­dal w mej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 listopada 2010, 15:24

Nim odejdziesz

Nim odej­dziesz, po­wiem Ci coś, co być może chciałbyś wiedzieć,
Nie ro­zumiem te­go, dlacze­go mu­sisz iść, no dlaczego,
nie chcę Cię puszczać, choć wiem, że muszę,
tak bar­dzo przy­wiąza­na, w oczach łzy tęskno­ty duszę,
jes­teś jeszcze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 listopada 2010, 00:21

...

Dlaczego?
Dlacze­go mo­je życie jest dla ciebie tak mało ważne?
Cze­mu za­dajesz mi ty­le bólu swoim byciem?
Zas­tanów się dla cze­go tak robisz.
Może ro­bisz to nie świadomie?
Dla mnie to i tak nie ma znaczenia.
Wy­noś się! Wy­noś się, naj­da­lej jak tyl­ko można!
Nie spra­wiaj mi cier­pienia swoim uśmiechem!
On bo­li tak bardzo!
Bar­dziej niż nie jed­no ukąszenie.
Po pros­tu mo­je oczy nie zasługują na ciebie patrzeć. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 kwietnia 2010, 21:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki