Wyszukiwarka: dlaczego

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dlacze­go — zgromadziliśmy 1614 tekstów.

?

począwszy od nicości
wiel­kiego chaosu
czar­nej dziury
stanów niemo­ral­nych prze­wier­co­nych na wskroś

naj­silniej­sze stężenie alkoholu
naj­silniej­sze stężenie papierosów

nie poz­wa­la mi od­na­leźć
te­go co da­je mi los

odrzucenie

wy­jaśnienie dlaczego
jest nie zbyt zrozumiałe

naj­pewniej­sza myśl,
eli­minac­ja ja­kichkol­wiek uczuc
zos­tała udana

AL­GO­RYTM MYŚLI ROZŁOŻONY NA DWA STANY
pożąda­nie i by­cie pożądanym. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 września 2015, 13:08

Nadzieja

Biegnę wciąż przed siebie,
życie mnie pogania
uderzając ba­tem po plecach.
Za­biera mi cen­ne klej­no­ty czasu,
za bar­dzo poz­wo­liłam mu na to.
Dlacze­go, py­tam się dlaczego?
Szyb­ko chcesz mnie od­dać śmier­ci w ramiona.
Wiem , ona zaw­sze jest tuż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 maja 2015, 15:30

Zapytanie

Miód sączy się po ustach,
Ty odeszlaś bez znaku.
Każde tchnienie mam za farsę.
Dlacze­go to wszys­tko jest tak nagłe?

I wte­dy mówisz tak jak lubię,
W każdej chwi­li to zrozumiem.
Może za­leży Ci na mnie?
Dlacze­go? To nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 sierpnia 2015, 23:18

Dlatego

Cze­mu czuję się smut­na, z tak ab­surdal­ne­go powodu?
Dlacze­go jest mi źle tyl­ko dlatego.
A tyl­ko dla­tego, że wy­daje mi się, że jes­tem be­zużyteczna, że nikt za mną nie zatęskni jeśli zniknę, że nikt o mnie nie myśli, że dla ni­kogo nic nie znaczę. I że nig­dy nie stanę się dla ko­goś po­wiet­rzem, którym chce się od­dychać, a będę trak­to­wana niemal jak fosgen. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 grudnia 2013, 20:09

"Słowa do śmierci"

O śmier­ci, niepewna!
Ob­ca mi jesteś,
Przes­traszasz mnie swą niepewnością.
Trzy­masz w na­pięciu, straszysz swoim istnieniem.

Nie wiem o Pani!
Kiedy przyjdziesz,
Pop­ro­sić o moją dusze.
Za­bierasz ją, żywą;
W miej­sca dla ludzkich oczu nieznane!

O nieli­tości­wa, Gos­po­dyni Ziemi!
Tak nies­pra­wied­li­wie zbierasz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 września 2015, 19:35

Nie szukam

Jes­tem, lecz nie szu­kam poklasku.
Nie ro­zumiem co we mnie widzi­cie... dlacze­go ciągłe tak chwalicie?
Co jest w tych spra­nych kaszta­nowych włosach farbowanych?
I oczach nieprzebłaganych...
Co znaj­du­jecie w do­tyku moim nieuf­nym i zacho­waniu nieposłusznym?
Dlacze­go jes­teście? Cze­go szukacie?
Nie wiem.
Więc co was przy­ciąga? Co wa­mi kieruje?
Nie wiem.
Na­dal jes­tem, jed­nak uciek­ne... nie szu­kam poklasku. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 czerwca 2014, 18:45

*

To nie jest to, cze­go się spodziewałam.
Nie dzieje się to, co myślałam.
Sko­ro mówią, że miłość jest za dar­mo, to dlacze­go ty­le kosztuje?
To zdarza się zbyt często.
Muszę nau­czyć się przez­wy­ciężać słabości. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 sierpnia 2015, 21:59

fantazja kusi

Dlacze­go nie jest cnotą
wspom­nienie te­go dnia
po­zos­tałą tęsknota
która do dziś trwa.

Her­ba­ta owocowa
słowa­mi zaparzona
praw­dzi­wa rozmowa
z dwóch serc złożona.

Del­katność rąk aksamit
czuję na swym ciele
praw­dzi­wy dynamit
kocham każdą niedzielę.

Do­tykaj i pieść me ciało
bym zaw­sze zatęskniła
nie jest mi za mało
bym o To­bie śniła.

Przy­jaźnią się nazywasz
a kochasz jak miłość
ze mną zaigrywasz
to wspólna zawiłość.

Wymówka­mi zazdrością
nie brudzi­my piękna
jes­teśmy jedną miłością
doszliśmy do sedna. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 października 2014, 21:35

* * *

[...] nig­dy nie dos­trze­gamy skarbów, które ma­my przed oczyma.
A wiesz, dlacze­go tak się dzieje? Bo ludzie nie wierzą w skarby. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 lutego 2011, 17:44

Nie rozumiesz

kiedy ciężkość rzęs
tuszem się wylewa
na białe wiersze

py­tasz dlacze­go je brudzę
po­ciągnięciami w lustrze


in­spi­red ~ajw 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2012, 11:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:10karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Słowa Pan i Pa­ni [...]

dzisiaj, 16:41Logos sko­men­to­wał tek­st Słowa Pan i Pa­ni [...]

dzisiaj, 16:38Logos sko­men­to­wał tek­st Miarą ludzkiej in­te­ligen­cji jest [...]

dzisiaj, 16:18Żegnając się ze świ­tem sko­men­to­wał tek­st Miarą ludzkiej in­te­ligen­cji jest [...]

dzisiaj, 16:15Logos sko­men­to­wał tek­st Miarą ludzkiej in­te­ligen­cji jest [...]

dzisiaj, 15:28shulag sko­men­to­wał tek­st Nakarmić mogę Bo­ga, dając [...]

dzisiaj, 15:25Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Nakarmić mogę Bo­ga, dając [...]

dzisiaj, 15:24Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Brzydka po­goda

dzisiaj, 15:21Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st 02.05.2016

dzisiaj, 15:20shulag sko­men­to­wał tek­st Mam coś dla ciebie [...]