Wyszukiwarka: dlaczego

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dlacze­go — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Do optymistów- realista

Zarzu­casz mi wciąż, że nie ro­zumię świata.
Żądasz niemożliwego.
Niero­zumię, dlacze­go nie rozumiesz!!
Dla mnie świat to coś irracjonalnego.

Być może, jes­tem w błędzie.
Każdy się myli.
Wte­dy trze­ba pojąć błąd i powstać,
W jed­nej chwili.

Być też może, że [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 maja 2010, 17:25

bezsensowność istnienia.

pat­rzę przez okno
a tam niebo
i jak wczo­raj widziałam księżyc
to ład­nie wychodził zza chmur
lu­bię księżyce ale
wieje wiatr i zim­no bywa
a ty zbierasz ek­spir­jens ale nie jes­teś nawet
na pier­wszym poziomie
bez­sensow­ność istnienia
za­pytałam dlacze­go robisz
ka­nap­ki bo [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 września 2010, 00:40

...ból

Cze­mu jest tu tak cicho?
Cze­mu Cię nie słyszę ?
Czy ja jeszcze żyję, czy już nie?
Dlacze­go mnie tak bo­li ...?
Czu­je ból...czy­li żyję.
Ból, który roz­piera mnie od środka.
Ból spowodowany...
właśnie, czym?
Ja już dłużej nie wytrzymam.
Czemu [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 kwietnia 2012, 22:43

Wspomnienia.

W let­ni wieczór, późno było,
kiedy spot­kać mnie raczyło...
Te­go chłopca.
Szedł z przy­pad­ku, spie­szno, kiedy:
Spryt­ny Los za­poz­nał wtedy...
Nas oboje.
Wzro­kiem cały wte­dy płonął,
ciało mo­je wol­no chłonął...
Mówił: Witam.
Po­całun­kiem mnie rozpalał,
a do­tykiem zmysł zniewalał...
Czyżby miłość?.
A gdy od­parł, że odchodzi
przyszła chwi­la łez powodzi...
Co? Dlacze­go?
Nie rób tego!

Mi­mo złości, zawiłości,
to nie przerwę mej radości...
Wspomnień. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 maja 2010, 14:52

Więzień

Zam­knięto człowieka za je­go poglądy
I wy­rok wy­dano zao­cznie bez sądu
Świat co go tak cie­szył po­zos­tał za drzwiami
I tyl­ko ta ce­la i ok­no z kratami
Co myśli i czu­je gdy brak mu wolności
Odar­ty z [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 lipca 2012, 00:29

Czymże.

Szu­kali w niebie, szu­kali na ziemi, szu­kali w og­niu i szu­kali w wodzie - nie zna­leźli. Na­rodziło się i uwie­rzy­li że ja­ko ta­ko nie is­tnieje. Dlacze­go miłość ma dziw­ny smak? Raz doświadczasz [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 lutego 2011, 18:32

...

Otu­lona myśla­mi...uwięziona między dwo­ma światami...
Wołam Ciebie...Czy mnie słyszysz?
Krzyczę głośno,wy­raz­nie... słyszysz?
Mo­je myśli biegną do Ciebie...prędkość światła osiągają...
Dusza wy­rywa się z ciała...nic z te­go...Ty jej nie chcesz...
Py­tam-dlacze­go? W czym jest gor­sza od innych?
Gar­dzisz? Odpowiedz!
Słyszę tyl­ko cichy szept... to nie Twój czas...nie Twój... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 marca 2010, 12:24

Brak odpowiedzi.

Czy to szept cichy?
Czy to tyl­ko głosik lichy?
Czy to dźwięk w mej głowie?
Co ja tu robie?
Czy to ja dzi­siaj mówię ku Tobie?
Tak wiele py­tań w głowie mojej
Tak wiele prób by uśmiech [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 października 2012, 15:42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama