Wyszukiwarka: dlaczego

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dlacze­go — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

cudowne lekarstwo

Plusk! I wszys­tko prysło jak bańka mydlana,
Która w je­go kłam­stwach była ukrywana.
Na­dal nie wiado­mo przez ko­go, dlaczego,
On ją zos­ta­wił dla ser­ca innego.
On nie po­wie­dział przepraszam,
a ona...wybaczam.
i piękna ba­jeczka szyb­ko się skończyła,
on o [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 maja 2010, 14:21

21 marca - I dzień wiosny

Dlacze­go piszę?
-Bo obiecałem.
-Bo mi się nudzi.
-Bo lubię.
-Bo tak odpoczywam.
-Bo chce.
-Bo wiem, że to dla Ciebie,
ko­goś wyjątkowego,
ko­goś cudownego,
ko­goś niezapomnianego,
ko­goś kochanego.
Na­wet nie wiesz ile bym dał
za krótką chwilę z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 maja 2010, 16:08

* * *

W bu­zi Aco­din i in­ne shity.
Na szyi sreb­rny sznur.
A w ręce trzy­ma łańcuch złoty.
On kocha, tak mówią – bes­tial­scy jak nikt i nic.
I woła, wciąż woła ‘Do licha. Gdzie jest mój nóż..?’.
Ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 lipca 2010, 10:34

Upadek.

Bo gdy życie się skończy i ja upadnę,
ty od­le­cisz, wzniesiesz się,
poszy­bujesz tam, gdzie będziesz szczęśliwy.
Wspom­nisz mnie cza­sem, po­myślisz o mnie.
Popłaczesz chwilę i znów zapomnisz.
Idź precz sko­ro ja dla Ciebie się już nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 września 2010, 15:59

ból serca

usłyszałem cos co mnie zabolało
nie wiem dlacze­go tak sie stało
ona wra­cała juz do do­mu z wakacji
wra­cała smut­na bez zda­nia racji
gdy­by mogła by tam została
mo­je ser­ce pękło niczym roz­bi­ta skala
ser­ce mnie te­raz bo­li okrutnie
te­raz jest mi przyk­ro i smutnie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 lipca 2010, 18:07

* * *

Dlacze­go Twój Anioł Stróż jechał o wiele wol­niej niż Ty?
Dlacze­go nie odjął skrzydłami w mo­men­cie upadku?
Zbyt moc­ne uderze­nie dla Ciebie, zbyt mało spra­wied­li­wości wśród nas.
Wystąpiłeś w naszych sze­regów do no­wej kompani.
Proszę, za­rezer­wuj nam miej­sce w dob­rych rzędach.
Cze­kaj na nas, obiecu­jemy-przyj­dziemy do Ciebie kiedyś. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 października 2011, 00:13

Czemu?

Kiedy tak patrzę
Na ciebie i two­je zdjęcia
Myślę sobie
Cze­mu uśmie­chasz się do mnie
Cze­mu chciałaś ze mną zatańczyć
Cze­mu byłaś wyrozumiała
Czemu…
Cze­mu po­jawiłaś się w moim życiu
Cze­mu twój uśmiech skradł mi serce
Dlacze­go jes­teś ta­ka piękna?
Może sa­ma nie wiesz
Może wie to tyl­ko ten na górze
Wiel­ki, co świat stworzył
I dał ten piękny uśmiech 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 września 2010, 14:24

Banicja

Banicja
Wyjdź i nie wracaj
Wyjdź i przed Siebie gnaj
Umysłowa Banicja
Uczu­ciowa milicja
Wyjdź i nie wracaj
Wyjdź i znajdź swój raj
Wszedłeś? Wyjdź proszę
Wyjdź, inaczej wpa­kują Cie na nosze
Czy to słowa Two­je? Tak
Bądź wol­ny jak ptak
Lecz proszę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 października 2012, 16:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki