Wyszukiwarka: dla mamy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla ma­my — zgromadziliśmy 7674 teksty.

...

jed­nym spojrzeniem
ob­darz mnie
sił już nie mam
by pozostać
dla Ciebie
fa­nem z kamienia... 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 3 maja 2014, 21:18

Krople

Jeszcze nie wiem, czy świat
może stać się dla nas zwyczajnym
jes­teśmy jak dwie krop­le wo­dy zamknięte
w ka­wałku błękit­ne­go nieba
szu­kasz dla mnie ratunku
to nie ma znacze­nia, gdy po­tyka­my się
o siebie niezdarnie 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 2 września 2014, 00:45

Przemiana. Dzień dla siebie

Dzi­siaj będę dobra
dla siebie
Obejmę się ramionami
i przy­tulę w myślach
swoją duszę
Uśmie­chnę się
do słońca
i pomacham
chmu­rom na niebie

Dzi­siaj jes­tem tylko
dla siebie

Świat so­bie poradzi
je­den dzień
be­ze mnie 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 6 sierpnia 2015, 13:24

Jesień

Wiatr tańczy z ba­bim latem,
nu­ci pios­nki dla samotnych.
Uciekam w ciepły koc i gorącą kawę,
Cze­kając na zi­mowy sen. 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 25 września 2012, 20:24

Jesień

Pleśń ob­li­zała się złociście
od­dechem klonów
brązem kasztanów

Tfu...

Mgła w zaułkach wi­je gniazda
spa­dającym gwiazdom
na oślep poszedł starzec w ka­pocie snów
marzeń

Chus­teczka wchłania katar
ma­my prze­moczo­ne buty
zmarznięte nogi...


(Nat­chnął mnie wier­sz Mo­tyl­ka, ten o jesieni) 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 25 września 2011, 20:44

* * *

Jak małe ziaren­ko wiel­kiego drzewa
Wzras­ta pielęgno­wana marzeniami
I od­po­wie­dzial­nością…

Jest ciężką pracą, ale nie obowiązkiem
Jest służbą, ale nie niewolnictwem
Jest więzią, ale nie więzieniem…

Jest mo­tywacją dla wątpiących
Po­mocną dłonią dla upadłych
Chle­bem dla głodnych…

Ni­komu nie jest da­na na zawsze
Jeśli nie jest dla ciebie ważna
Ule­ci niepielęgnowana

Nie py­taj już, czym jeszcze jest miłość
Bo do końca to sam nie wiem…Kochana… 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 15 listopada 2010, 07:35

Na jutrznię

Mgła spływa chłodem błękitu
ze szczy­tu ka­mien­nych schodów

Za da­leko dla stóp naszych niebo
więc los nam zgi­na kolana

Choć wzrok ma­my w ziemię utkwiony
tęskni­my do słońca wschodów

By na­pełnić duszy źrenice
cu­dem, który zstąpił z nieba
i rzęsa­mi Aniołów
ziemi znów dot­knął dla nas 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 16 grudnia 2011, 17:09

Wiem synku...

Wiem syn­ku, że cza­sami ci trudno…
choć tak bar­dzo się staram
nie zastąpię ci mamy…
Wiem jak bar­dzo jes­teś smutny
wra­cając z od­wie­dzin miejsc
w których kiedyś był twój dom…
Wiem jak cier­pisz widząc
po­dek­scy­towaną al­ko­holem mamę
i jej partnera [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 19 maja 2011, 11:58

***

Stojąc na wzgórzu, uto­pion w jasności
W krainie nadziei, co um­rzeć nie może
Sprag­nion był światła i spra­wied­li­wości...
A nad głowa­mi jaśniały mu zorze...

I dzień stał się nocą, roz­szar­pa­ny gwiazdami
Co roz­sy­pał je ktoś po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 28 października 2012, 21:39

* * *

słów
ma­my te­raz dużo
i cza­su
jak­by więcej
muzyka
gra coś trochę głośniej
deszcz
nie bębni o parapet
słońce
nie zli­zuje no­cy z żaluzji
gwiaz­dy
nie spa­dają nam
na głowy

uśmie­cha­my się
częściej
bez ka­ta miłości
nad sobą

uśmie­cha­my się
częściej
mówiąc o sobie
w cza­sie przeszłym
 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 12 września 2012, 19:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:40jantar sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st tuż tuż

dzisiaj, 13:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Piękną edu­kacją, kiedy ma­ma [...]

dzisiaj, 13:32karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Feministka, to nie kuchar­ka, [...]

dzisiaj, 13:32shulag sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:29M44G sko­men­to­wał tek­st *** Dzban miodu na ser­ce [...]

dzisiaj, 13:29Starlight. sko­men­to­wał tek­st 00000000000000000000000000000000n00000000000000000000000000000000a00000000000000 000000000000000000w00000000000000000000000000000000e000000000000000000 00000000000000t00000000000000000000000000000000_00000000000000000000000 000000000g00000000000000000000000000000000d00000000000000000000000 000000000y00000000000000000000000000000000_000000000000000000000000 00000000s00000000000000000000000000000000p0000000000000000000000 0000000000i00000000000000000000000000000000s00000000000000000000000000 000000z00000000000000000000000000000000e000000000000000000000 00000000000s00000000000000000000000000000000z00000000000000000000 000000000000_00000000000000000000000000000000s00000000000000000000 000000000000i00000000000000000000000000000000ę00000000000000000 000000000000000_00000000000000000000000000000000n00000000000000000000 000000000000a00000000000000000000000000000000_0000000000000000 0000000000000000m00000000000000000000000000000000e00000000000000000 000000000000000d00000000000000000000000000000000a0000000000000000 0000000000000000l00000000000000000000000000000000_00000000000000000000 000000000000b00000000000000000000000000000000ę000000000000000 00000000000000000d00000000000000000000000000000000z00000000000000 000000000000000000i00000000000000000000000000000000e000000000000000 00000000000000000_00000000000000000000000000000000i0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000t00000000000000000000 000000000000a00000000000000000000000000000000k0000000000000000000000 0000000000i00000000000000000000000000000000_000000000000000000000000 00000000c00000000000000000000000000000000o0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000s0000000000000000 0000000000000000p00000000000000000000000000000000i0000000000000000 0000000000000000s00000000000000000000000000000000z000000000000000000 00000000000000e00000000000000000000000000000000_000000000000000000 00000000000000c00000000000000000000000000000000i0000000000000000000 0000000000000ę00000000000000000000000000000000_0000000000000000000 0000000000000n00000000000000000000000000000000a0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000s00000000000000000000 000000000000t00000000000000000000000000000000r000000000000000000000000 00000000a00000000000000000000000000000000t00000000000000000000000 000000000y

dzisiaj, 13:28M44G sko­men­to­wał tek­st 00000000000000000000000000000000n00000000000000000000000000000000a00000000000000 000000000000000000w00000000000000000000000000000000e000000000000000000 00000000000000t00000000000000000000000000000000_00000000000000000000000 000000000g00000000000000000000000000000000d00000000000000000000000 000000000y00000000000000000000000000000000_000000000000000000000000 00000000s00000000000000000000000000000000p0000000000000000000000 0000000000i00000000000000000000000000000000s00000000000000000000000000 000000z00000000000000000000000000000000e000000000000000000000 00000000000s00000000000000000000000000000000z00000000000000000000 000000000000_00000000000000000000000000000000s00000000000000000000 000000000000i00000000000000000000000000000000ę00000000000000000 000000000000000_00000000000000000000000000000000n00000000000000000000 000000000000a00000000000000000000000000000000_0000000000000000 0000000000000000m00000000000000000000000000000000e00000000000000000 000000000000000d00000000000000000000000000000000a0000000000000000 0000000000000000l00000000000000000000000000000000_00000000000000000000 000000000000b00000000000000000000000000000000ę000000000000000 00000000000000000d00000000000000000000000000000000z00000000000000 000000000000000000i00000000000000000000000000000000e000000000000000 00000000000000000_00000000000000000000000000000000i0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000t00000000000000000000 000000000000a00000000000000000000000000000000k0000000000000000000000 0000000000i00000000000000000000000000000000_000000000000000000000000 00000000c00000000000000000000000000000000o0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000s0000000000000000 0000000000000000p00000000000000000000000000000000i0000000000000000 0000000000000000s00000000000000000000000000000000z000000000000000000 00000000000000e00000000000000000000000000000000_000000000000000000 00000000000000c00000000000000000000000000000000i0000000000000000000 0000000000000ę00000000000000000000000000000000_0000000000000000000 0000000000000n00000000000000000000000000000000a0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000s00000000000000000000 000000000000t00000000000000000000000000000000r000000000000000000000000 00000000a00000000000000000000000000000000t00000000000000000000000 000000000y

dzisiaj, 13:26Starlight. sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]