Wyszukiwarka: dla mamy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla ma­my — zgromadziliśmy 146 tekstów.

Testament III

Kochałem i kocham, lecz byłem go­towy czekać,
w końcu Two­ja przy­jaźń też dla mnie cen­na,
więc nie miałem pra­wa na co­kol­wiek narzekać,
cho­ciaż niejed­na noc oka­zywała się bez­senna.

Co z te­go, że nig­dy, przenigdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 9 sierpnia 2010, 11:27

ojcze

pa­miętasz

mówiłem ciszą ojcze
a Ty głas­kałeś
szczęściem mo­je włosy
życie ma­lowało sza­re ko­lory na płytach
na których mu­zyka już nie grała
wiem poszlis­my
w różnych kierunkach
Ty do ra­ju
a ja w życia rzeczywistość
jeszcze cza­sem pu­ka mi ser­ce że
te­raz
nie ma­my dla siebie czasu
żałuję. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 4 listopada 2011, 16:26

*** Kołysanka ***

Czar­na ta noc­ka
Ale ma złote oczka
I złotą bu­zię ma
Lecz bar­dzo boi się dnia .

Gdy za­myka­cie oczka
Czar­na noc­ka przychodzi i słucha
Jak pul­sują stru­myki ,jak ty­kają budzi­ki
I jak wiet­rzyk łagodnie
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 10 września 2010, 11:10

Dziecina

W ciepłym brzuszku spisz cichutko
Rośniesz so­bie pomalutku
Jes­teś dla Niej gwiaz­dką z nieba
Już bez Ciebie życ się nie da.

Bądź więc sil­na i wspaniała
Spraw by ma­ma nie płakała
Jeszcze nie spiesz się kochanie
Niech nic złego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 30 kwietnia 2012, 05:52

* * *

Kiedyś, mamo
mówiłaś mi
Życie nie jest ta­kie łatwe
A ja śmiałam Ci się w twarz
Prze­cież było

Kiedyś, mamo
mówiłaś mi
Będzie boleć
Tak, ki­wałam głową
Wiedziałam
Dla mnie zaw­sze tyl­ko szczęście

Ma­mo, mamo
pomóż
Miałaś rację 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 27 listopada 2010, 22:55

Tysiąc razy kocham...

Za opiekę i czułość jaką mi dawałaś...
i że często się do mnie ma­mo.. uśmiechałaś...
tuląc w swych ra­mionach baj­ki mi czytałaś...
kołysan­ki nu­ciłaś..a cza­sem śpiewałaś...

do szkoły szykowałaś,
w nauce pomagałaś...
su­kien­ki szyłaś...stroiłaś...
z po­mocą w do­rosłe życie wprowadziłaś...

i cho­ciaż mnie ...nie urodziłaś
naj­lep­szą MATKĄ dla mnie byłaś.
Nie wiem dop­rawdy...czy jed­no słowo
że..kocham...jest wystarczające...
czy będą coś znaczyć ?Gdy...
wy­powiem je ra­zy tysiące?

Kocham Cię mamo... 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 6 listopada 2011, 10:30

* * *

Liczyłam dziś swe łzy,
Choć było ich tak dużo.

Pier­wsza z tęsknoty.
Dru­ga ze słabości.

Trze­cia, bo jes­tem naiwna.
I czwar­ta, bo brakło szcze­rości.

Czte­ry ko­lej­ne za wszys­tkie mo­je błędy.
Dwie, że nie słuchałam i poszłam nie tędy. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 1 kwietnia 2013, 21:00

" Tobie MAMO "

Ko­lej­ny swój wier­sz ,
chcę de­dyko­wać Tobie...MAMO,
dziękując Ci za Twoją miłość,
za wszys­tkie no­ce nieprzespane.
Za to, że byłaś zaw­sze przy mnie,
bro­niłaś przed złem te­go świata,
za ty­siące Twych wyrzeczeń,
za szczęśli­we mo­je lata.
Za wszys­tkie łzy w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 26 marca 2011, 00:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wszystkie
Filtruj wyniki