Wyszukiwarka: dla brata

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla bra­ta — zgromadziliśmy 7271 tekstów.

Sobie piszę, a ludziom

Piszę, tkając słowa niczym pająk pajęczynę.
Piszę, at­ra­ment wi­zuali­zuje sku­tek, myśli - przyczynę.
Za ok­nem wichu­ra hu­la, usiłuje sieć przerwać.
Wiatr dmucha i chucha, próbując wątek zerwać.

Ni­ci stały się jed­nak trwal­sze od spiżu,
na­tura mu­si ulec, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 74 fiszki • 27 kwietnia 2014, 16:17

Sobie piszę, a ludziom...

Wy­puścić je muszę, zbyt długo sie­działy w zamknięciu,
na kar­tce tętnią życiem jak­by były na hucznym przyjęciu.

O tym co w ser­cu dłoń mu­si zacho­wać ślady,
przez obojętnoś świat stał się tak blady.
Brak reak­cji na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 72 fiszki • 13 kwietnia 2014, 17:26

post scriptum

bez­senność uczy mnie nocą
czy­tać z gwiazd

ale dla ciebie

wszys­tkie ko­lory aniel­skich skrzydeł
poukładam na niebie

tęczą barw 

wiersz
zebrał 71 fiszek • 6 sierpnia 2015, 18:12

Devil(nie)

Wypada
gra już jest nie jego
spar­szy­wiałe us­ta od słów jadowitych
od­wy­ku od życia na­kaz szep­tem wydają,
samotnie
by nikt nie pojął ich za­wiłego przekazu
zew dla duszy, dla od­wa­gi wyzwanie...
to, co przez­nacze­nie natrętnie wciska
już w za­sięgu rąk drżacych… niech się stanie
Koniec 

wiersz
zebrał 71 fiszek • 22 września 2011, 11:59

Pomysł na sens

po niew­cza­sie zrozumiesz
co śnią mo­je powieki

gdy wbrew nam
opo­rem dla głosu
niosę go w dal

dla sensu

i nie daję szans
na żadną odpowiedź
bo nic nie mogę

ja rosnę w siebie
po prostu
rosnę

nag­le za­mieniam się w wodę 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 24 października 2012, 02:55

***

I niczym cień, spa­dam na Ciebie z niebios
Na Twoich dusz i serc ma­giczny tan!
Jam ko­niec jest... jam światło jest i ciemność
Co mając wszys­tkich, i tak zos­ta­je sam!

Bo prze­cież ja mam w dłoniach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 57 fiszek • 25 lutego 2013, 00:40

* * *

Na spa­cer z Twych snów
po par­ku , za rękę wy­biorę się z Tobą ,
ja będę ciszą , Ty spoj­rze­niem mów
i pójdźmy ra­zem aleją par­kową ,

w dzień na pochmur­nym niebie
dla [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 55 fiszek • 22 lutego 2011, 23:52

Ona...

W każde słowo
mocą ba­biego la­ta, wpla­ta w literki
naj­piękniej­sze nit­ki swo­jej duszy
dum­na i wrażliwa
swój smu­tek ofiaro­wuje nocy
i tyl­ko sa­mot­ność gwiazd
ma wyłączność na widze­nie jej łez
żyje jak zra­niony ptak
samotna
lecz pełna wiary
że gdzieś tam is­tnieje lep­szy świat...
dla jed­nych jest aniołem
dla in­nych piękną, wrażliwą poetką
dla siebie sa­mej jednak
jest tyl­ko zwyczajną kobietą... 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 29 października 2014, 10:41

Jesteś...

Jes­teś dla mnie jak morze zapomnienia,
w którym się za­nurzam i nie pa­miętam o niczym
Jes­teś dla mnie na­pojem, którym się upijam
gdy chce mi się słodyczy
Jes­teś dla mnie kwiatem,
w którym się za­durzam, do utraty [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 52 fiszki • 24 maja 2010, 01:00

na każdą (nie)pogodę

za ok­nem zima
choć niekalendarzowa
zmarznięty świat

dwa ser­ca zwrócone
w tym sa­mym kierunku
wsłucha­ne w jedną melodię
biją w ten sam takt

dla nich właśnie zak­witł maj 

wiersz
zebrał 51 fiszek • 9 grudnia 2012, 08:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 05:51lajajaj sko­men­to­wał tek­st Naiwna zno­wu się złapała [...]

dzisiaj, 01:03PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Głupota ro­bi się nap­rawdę [...]

dzisiaj, 00:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Głupota ro­bi się nap­rawdę [...]

dzisiaj, 00:56PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Daniełewi wy­pad­na sprzun­czka od [...]

dzisiaj, 00:54Jacob sko­men­to­wał tek­st im Ktoś jest świętszy, [...]

dzisiaj, 00:54PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Znaczenie wychodzi po cza­sie, [...]

dzisiaj, 00:52PIECHOCINO wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:43Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 00:38XX na kran­cu swiata sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 00:36Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...]