Wyszukiwarka: dla brata

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla bra­ta — zgromadziliśmy 22 teksty.

Świat dla Ciebie

Każde­go dnia co­raz bardziej,
nie ro­zumiem te­go świata.
Dlacze­go na śmierć
brat ska­zuje swe­go brata?
Cze­mu po drodze życia
tra­cimy sens istnienia
i mi­mo naszych starań
nikt nas nie docenia?
W tym dzi­siej­szym świecie
wiele zmian przed nami,
za­pomi­namy jak kochać
i jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 marca 2013, 21:10

"[..]miód jest dobry tylko dla tęgiej głowy"

*Mam nadzieję, że ktoś zde­cydu­je się jed­nak przeczytać...

Gra­jek na lut­ni pob­rzdąki­wał cicho:

Do zam­ku wieść straszna napłynęła,
Że wkoło atak,
Że Rzeczy­pos­po­lita w płomieniach!
Pod no­gami trzęsła się ziemia,
Gdy król Władysław wy­jeżdżał na pocho­du czele,
Tłumić zamieszki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 kwietnia 2010, 21:04

o tej kulturze

Nakładam pop­rzez pryz­mat na kartki
Opo­wieść życia od­wie­cznej walki
Świat ideal­ny, przez rap paradoksalny
Z za krat prze­kaz wer­balny przez wie­rze hifi
od­rzuć te kal­ki,

dziś palę majki
Maj­kel we mnie mówi, rap jest niezniszczalny
jak Dark Vader [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 marca 2012, 16:18

Tęsknię Bracie*

Tęsknię,
za Twoim us­mie­chem,dob­rym ser­cem,równym oddechem,
za miłym wi­dokiem parze­nia kawy,
za wyg­niecioną koszulą,skar­petka­mi nie do pary,
za mys­le­niem,iż to swiat jest od­da­ny nam cały,
za ocza­mi pełny­mi wiary,
za tym,jak mówiłes : My się nig­dy nie poddamy!

Lecz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 sierpnia 2011, 17:17

Wszystko co widziałem

Ty­le zbrod­ni, ty­le zła człowiek światu wyrządził,
Sam o śmier­ci de­cydo­wał i o życiu.
Tu brat bra­ta sądził.

Widziałem prze­moc co świat ob­le­ga ciasno,
I jak wszys­tkie pla­ny i nadzieje w ludzkich oczach gasną…

Widziałem dzieci, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 listopada 2012, 21:42

"Do Czytelnika"

„Do Czytelnika”


Czy już wy­god­nie sie­dzisz ?
Czy czy­tać już zaczy­nasz ?
Czy słowa mo­je śledzisz ?
Zdzi­wiona jest Twa mi­na ?

Tak z Tobą,, właśnie mówię
Wpi­sując myśl mą,, w zwrotki
Dla Ciebie,, właśnie,, dłubię
Te małe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 listopada 2012, 07:22

Nowa era

Dob­rze wiesz do cze­go zmierzam
dob­rze wiesz w co uderzam
dob­rze wiesz cze­go oczekuję
zmienię ten kres
zacznę od małych rzeczy
zacznę ja­ko mały człowiek
za­kończę ten rozdział
za­kończę tą rzeczywistość
Dziękuję Ci Bożę
że jes­tem tym kim [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 sierpnia 2012, 18:21

sercem pisane

La­to prze­minie, opadną liście,
je­sien­no - po­nura na­dej­dzie pora.
Kiedy po­ranek przy­wita dzień mgliście,
scho­wam doły do swe­go wora.

Bo­symi sto­pami zacznę dzień ponury,
otulę się sza­lem z marzeń utkanym.
Roz­wiać ko­lej­ne na­de mną chmury,
by nie czuć się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 września 2012, 17:31

Następna strona 1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki