Wyszukiwarka: debil

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: de­bil — zgromadziliśmy 12 tekstów.

Sztuka

Cza­sem stoję jak Ro­meo przy oknie
i czekam
czas się zatrzymuje
szy­ba od łez moknie

pat­rzę ludziom w oczy
i w ser­ca patrzę
każda łza mnie moczy
jak na sztu­ce w teatrze

ludzie jak marionetki
lecz bez reżyserów
wy­pad­ki, karetki
idą, jadą bez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 września 2012, 07:13

O mnie

Nie opiszesz mej oso­by w pa­ru nędznych zwro­tach
Na­wet po zar­wa­nej noc­ce na prochach nie po­wiesz o mnie nic
Pier­do­le cisnąć kit brag­ga nie mój styl bo to har­dco­re chwi­la
Z ro­zumieniem de­bila nie po­wiesz o mnie nic bo tu trze­ba roz­kmi­niać
Te­mat rze­ka to jak nic.
Za­nim wys­ta­wisz kwit le­piej sprawdź jak ak­cja stoi
I nie cze­kaj na świt pełen ludzkich paranoi. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 października 2012, 22:39

Debil

Są ludzie
pat­rzący na mnie
jak na to­tal­ne­go debila,
nie będę się tym przejmować
życie to tyl­ko chwila 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 marca 2013, 16:46

Piosenka napisana mimo woli, czyli odpowiedź na "Piosenkę napisaną mimochodem" Jacka Kaczmarskiego

Raz ktoś przez świat mój prze­jechał samochodem
A po­tem szyb­ko od­jechał w stronę gór.
I co z te­go, że ten miód dasz na osłodę
Gdy in­ne­mu za­miast złota – węgla wór.
W szko­le nau­czy­li mnie, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 października 2010, 08:34

Culpabilis

Ja­kim byłem debilem
To wręcz niesamowite
Naz­wałem siebie samotnym
Mając przy swym bo­ku anioła
Kom­pa­na w tej walce
Wal­ce zwa­nej życiem
Anioła, który w trud­nych chwilach
Przyk­ry­wał mnie całą po­wie­rzchnią swych skrzydeł
Nig­dy mnie nie zostawił
Więc nig­dy nie byłem nap­rawdę sam
Za­miast cie­szyć się je­go obecnością
Ciągle tyl­ko żyłem tęsknotą
Ja­kimże byłem idiotą

Dziękuję, że byłaś
Dziękuję, że jesteś
Lecz prze­de wszystkim
Przepraszam 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 stycznia 2013, 20:29

Ofiara.

De­bil stał się ofiarą sa­dyz­mu.
Nie wiado­mo skąd na­dej­dzie następny cios.!
To przez tę szczyptę idiotyzmu.
Aż legł w gru­zach marzeń stos.

Mi­mo iż nie da­je mi to żad­nej radości,
to jed­nak Ty ją [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 sierpnia 2011, 00:31

Ludzie gonią czas

Ludzie go­nią czas
Biegną przez wiele tras
Nie szkodzi im gwar
Bo od diabła mają smar

Ja idę przez las
Mie­szkam tu i tam
Nie na­leżę do mas
Bo ser­ce trzeźwe mam

Wpływa na mnie chwila
Która by­wa miła
Dla niektórych ona jest zawiła
Bo to myśl sta­rego debila

Bez­domne­go szaleńca
Który szu­ka miejsca
W świecie wyścigu
Wie­czne­go pościgu

Włóczęga pisze tekst
Który w je­go ser­cu jest
Choć nie dot­rze do mas
Zat­rzy­ma Cię na ja­kiś czas ... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 marca 2011, 18:09

Credo

Wierzę w mi­liony trędo­watych umierających na ulicach,
Wierzę w mi­liony na­gich pełznących po bruku,
Wierzę w mi­liony niewi­domych z klap­ka­mi na oczach,
Wierzę w ra­sistów gnijących gdzieś w grobie,
Wierzę w grupkę de­bili ko­piącą bezdomnego,
Wierzę w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 czerwca 2011, 09:35

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki