Wyszukiwarka: człowieku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: człowieku — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Dojrzałość

Pełno­let­ność my­lona z dorosłością?
Zaurocze­nie my­lone z miłością?
To tak jak­by psa z ko­tem pomylić!
Lecz w obu przy­pad­kach trze­ba po­myśleć moi mili.

Jak 18 lat skończyłeś, to za­pew­ne zauważyłeś, że
masz więcej praw ale i obowiązków.
Jako [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 marca 2011, 15:31

Pod mostem

Pod mos­tem zginął człowiek
a żelaz­ne ryd­wa­ny jak co dzień
wy­ruszyły na swe czar­ne szlaki

Pod mos­tem zginął człowiek
oz­najmiły to szkla­ne kule
w każdym z domów lecz nie w każdym z serc

Pod mos­tem zginął człowiek
i nikt nie współczuje
prócz je­sien­nych chmur
i nikt nie boleje
prócz chmur plączących deszczem 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 lipca 2010, 03:31

Do polonistów

Dy­namiczna lecz
Luźna ry­mowan­ka o
niczym
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 października 2011, 18:17

Zabij mnie

Nie chcę już tu być.
Nie umiem tu­taj żyć.
Nie radzę so­bie już z myślami
i moimi problemami.
Żyję tyl­ko marzeniami,
od­ległymi tak planami.
Nie chcę żyć już złudzeniami
i no­wymi zmartwieniami.
Nie mam siły, by tak żyć.
Nie karz mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 listopada 2010, 15:50

| słowa |

Słowa kocham cię pa­dają codziennie
żałoba przyk­ry­wa echo czasu
idę tam gdzie Księżyc znika
TY pat­rzysz, mówisz, dlaczego?
tak py­ta dręczo­ny człowiek… 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 października 2011, 20:27

Człowiek bez uczuć...

Człowiek nie czujący,
jest umierający.
Wciąż znużony życiem,
wciąż uciekający.
Pragnący cze­goś więcej,
lecz znudzo­ny wszystkim.
Szczęśli­wy cho­ciaż smutny,
miły choć okrutny.
Bojący się zaufać,
uwięziony w swych uczuciach. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 grudnia 2012, 17:28

Monotonny świat

Dzień po dniu
sza­rości mgłą zmącone
Dzień po dniu
twarze od siebie odwrócone
Dzień po dniu
słychać nadziei szept
Dzień po dniu
ciągle cichy,nieśmiały głos
Opa­dający nis­ko włosów kłos
Przy ziemi twarz leżąca
wzy­wa po­mocy ciszą rozdzierająca
W dniu śmier­ci pa­da, ginie
Nikt już z po­mocą nie przyjdzie
Mo­noton­nością dnia zabita
Ni­by żyje,ni­by nie przeżyła
Dusza opadła,a człowiek czeka
Na śmierć fi­zyczną człowieka 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 listopada 2010, 16:09

* * *

-Dlacze­go jes­teś szczęśliwy?
Prze­cież stra­ciłeś wszys­tko: dom, rodzinę, pracę, przyjaciół.
Do ko­go się uśmie­chasz?
-Stoi tam co ra­nek z kub­kiem ciepłej ka­wy w ręku.
Po­całunek w us­ta i gra­nato­we oczy.
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 sierpnia 2010, 20:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki