Wyszukiwarka: człowieku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: człowieku — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

I don't know

Róża jest piękna lecz kuje,
Bo­les­ne za­dając rany,
Po­myśl jak cier­pi człowiek
Co kocha, a nie jest kochany.

Ta­ka właśnie jest miłość
Nie wie­rze w nią . . . 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 stycznia 2011, 01:23

Do księcia ze snu.

Ma­luję Twoją twarz kred­ka do oczu.
Po­tem pop­ra­wiam ja tuszem do rzęs.
Sta­je się bar­dziej wy­raźna na taf­li lus­tra.
Two­ja twarz jest prze­piękna książe,
Nie wiem co mnie dziś naszło, żeby Cię na­malo­wać.
Może [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 lipca 2010, 14:34

Świat

Ty­le ra­zy mnie oszukał,
od­bierał nadzieje,
ka­zał płakać.
Od­bierał szczęście,
kiedy już je pra­wie miałam.
Ska­zał na potępienie,
sa­mot­nośc, brak zrozumienia..
Wte­dy coś się zmieniło,
od­wróciło do góry nogami.
Ty...
Człowiek tak bar­dzo różny
ode mnie, tak różny od świata...
Ideał sprzeczności.
Wte­dy to ja od­na­lazłam
swo­je życie w Tobie.
Da­jesz mi to, cze­go potrzebuję,
choć sa­ma o tym nie wiedziałam.
Mi­losc bezgraniczna,
nie wy­maga­jaca nicze­go od siebie.
"Nie chce idealu - chce ciebie" 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 listopada 2011, 19:05

Jestem tylko człowiekiem

Pat­rzę w oczy Two­je szklane,
Pełne smut­ku i łza­mi zalane…
Chwy­tam Cię za chu­de dłonie,
Żar nadziei już nie płonie…

Two­je dłonie niczym lód,
Two­je oczy – sza­ry grób.

W złości błagam, krzyczę, klnę na życie.
Roz­pacz cho­wam w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 kwietnia 2013, 23:00

Oda do Przyjaźni

O Przy­jaźni mo­ja,wiel­bię Cię ciągle
kto ciebie znaj­dzie szczęście posiądzie.

Tyś jest uśmie­chem,pa­liwem serca
nikt chy­ba nie wie,ja­kaś jest wielka.

Ty da­jesz wszys­tko,za­bierasz mało
kochasz i wiel­bisz człowieka śmiało!

Sta­jesz za mną w pot­rze­bie,po­cie­szyć umiesz,
prag­nienia ser­ca me­go rozumiesz.

Z tobą jest ra­dość i łzy na policzkach,
dla Ciebie wa­da każda tak śliczna...

I wzy­wam Cię,pragnę...za­nurzyć się w Twej toni.
By­le by Bóg na to przyzwolił!

Przy­jaźni ra­tuj! Ilę Cię szukać?
W ser­ca się wkra­da mroczna kostucha... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 października 2010, 20:19

M

Za­pamiętać każdy twój dotyk
Czułość ust i prze­nikający wzrok
Pa­miętać każdą bliz­ne na tym ciele
Ser­cem łatać każdą wadę
Tęsknotę za­bić bliskością
Każdą roz­mowę za­pamięty­wać jak by była tą pierwszą
Każde nie wy­powie­dziane słowo do­powie­dzieć samemu
Każde kocham Cie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 stycznia 2011, 13:05

Opus Magnum

Sam sprawdź, jaką ra­dość da­je ludziom pasja
Nie fa­natyzm do stop­nia by uwięzić ich w kaftan
Za­pat­rze­ni w swo­je hob­by, to dla nich magia
Choć z dys­tansem by nie więziło to jak kajdan

Nig­dy nie stwarzałem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 stycznia 2011, 18:00

[krzyk upadłych aniołów]

za­myka w swych ra­mionach
krzyk upadłych aniołów
szydząc z ich niewin­ności i strachu
swy­mi zim­ny­mi oczy­ma
pat­rzy z po­gardą na potęgę na­tury
gar­dząc og­ro­mem wszechświata ...
pożera władzę naiw­nych stworzeń
i pała wie­czną niena­wiścią
która wzma­ga je­go głód krwi i śmier­ci
a człowiek jest tyl­ko częścią ...
je­go bez­li­tos­nej egzys­ten­cji


(kiedyś w 2000 roku) 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 października 2010, 07:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki