Wyszukiwarka: człowieku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: człowieku — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

M

Za­pamiętać każdy twój dotyk
Czułość ust i prze­nikający wzrok
Pa­miętać każdą bliz­ne na tym ciele
Ser­cem łatać każdą wadę
Tęsknotę za­bić bliskością
Każdą roz­mowę za­pamięty­wać jak by była tą pierwszą
Każde nie wy­powie­dziane słowo do­powie­dzieć samemu
Każde kocham Cie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 stycznia 2011, 13:05

Opus Magnum

Sam sprawdź, jaką ra­dość da­je ludziom pasja
Nie fa­natyzm do stop­nia by uwięzić ich w kaftan
Za­pat­rze­ni w swo­je hob­by, to dla nich magia
Choć z dys­tansem by nie więziło to jak kajdan

Nig­dy nie stwarzałem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 stycznia 2011, 18:00

[krzyk upadłych aniołów]

za­myka w swych ra­mionach
krzyk upadłych aniołów
szydząc z ich niewin­ności i strachu
swy­mi zim­ny­mi oczy­ma
pat­rzy z po­gardą na potęgę na­tury
gar­dząc og­ro­mem wszechświata ...
pożera władzę naiw­nych stworzeń
i pała wie­czną niena­wiścią
która wzma­ga je­go głód krwi i śmier­ci
a człowiek jest tyl­ko częścią ...
je­go bez­li­tos­nej egzys­ten­cji


(kiedyś w 2000 roku) 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 października 2010, 07:51

Dojrzałość

Pełno­let­ność my­lona z dorosłością?
Zaurocze­nie my­lone z miłością?
To tak jak­by psa z ko­tem pomylić!
Lecz w obu przy­pad­kach trze­ba po­myśleć moi mili.

Jak 18 lat skończyłeś, to za­pew­ne zauważyłeś, że
masz więcej praw ale i obowiązków.
Jako [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 marca 2011, 15:31

Pod mostem

Pod mos­tem zginął człowiek
a żelaz­ne ryd­wa­ny jak co dzień
wy­ruszyły na swe czar­ne szlaki

Pod mos­tem zginął człowiek
oz­najmiły to szkla­ne kule
w każdym z domów lecz nie w każdym z serc

Pod mos­tem zginął człowiek
i nikt nie współczuje
prócz je­sien­nych chmur
i nikt nie boleje
prócz chmur plączących deszczem 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 lipca 2010, 03:31

Do polonistów

Dy­namiczna lecz
Luźna ry­mowan­ka o
niczym
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 października 2011, 18:17

Zabij mnie

Nie chcę już tu być.
Nie umiem tu­taj żyć.
Nie radzę so­bie już z myślami
i moimi problemami.
Żyję tyl­ko marzeniami,
od­ległymi tak planami.
Nie chcę żyć już złudzeniami
i no­wymi zmartwieniami.
Nie mam siły, by tak żyć.
Nie karz mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 listopada 2010, 15:50

| słowa |

Słowa kocham cię pa­dają codziennie
żałoba przyk­ry­wa echo czasu
idę tam gdzie Księżyc znika
TY pat­rzysz, mówisz, dlaczego?
tak py­ta dręczo­ny człowiek… 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 października 2011, 20:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki