Wyszukiwarka: cisza

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cisza — zgromadziliśmy 1394 teksty.

Odejście

Odejście


Py­tałaś o ob­raz który zdjąłem ze ściany
A ja czyściłem tyl­ko buty
Sie­działaś na kuchen­nym krześle
Oczy martwe
Cisza
Wa­liz­ka łodzią się stała do odpłynięcia
Na wzburzo­ne morze życia
Nie wiem czy zam­knęłaś drzwi
Słuchać nie chciałem czy klniesz los
Dla cze­go py­tałaś aku­rat o obraz
Kiedyś pot­rząsnąłem całą tobą
Chcąc obudzić
Pew­nie na­wet wskrzesić
Te­raz je­dynie nałożyłem nową pastę na buty
Pa­da deszcz
Zimny
Świat obcy
A tram­waj stoi już na przystanku


Władysław An­drzej Bobrzycki 

wiersz
zebrał 55 fiszek • 16 października 2012, 16:57

Słowa

jakże piękne są słowa
te nieśmiało przemilczane
te gdzieś zapodziane
te…

jakże piękne są słowa
które kryją się w spojrzeniu
uścis­ku dłoni
do­tyku warg

jakże piękna jest cisza
między szczęściem a wiecznością
cisza
która kry­je w sobie
miłość 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 18 sierpnia 2014, 23:09

Pytanie bez odpowiedzi

Stoję nad przepaścią.
Za mną stoisz TY.
Z mych oczu płyną łzy.
Czyżby to ko­niec już mój był?

Me ser­ce płonie.
Kocham cię.
Te słowa płyną z ust mych.
Czy ty jeszcze kochasz mnie??

Cisza.
Przepaść.
Os­tatnia Łza.
Śmierć.
I Krzyk.

NIE! 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 24 marca 2010, 20:30

Noc ciemna

Noc ciemna


Pos­tać w czar­nym płaszczu z kap­tu­rem
Noc wyjątko­wo ciem­na
Ka­ret­ka błądzi po­między życiem a śmier­cią
Dziec­ko ze swoją niewin­nością
Mat­ka tracąca zmysły
Sza­le wa­gi wąchające się w zat­rzy­manym czasie
Biel płaszcza dru­giej postaci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 53 fiszki • 6 października 2012, 21:56

Nunca te olvidaré

tyl­ko cisza po nas zostanie
na os­tatnim brze­gu nieba

lecz niczym spóźniony anioł
zaw­sze będę tam cze­kać

i wra­cać do ciebie
prze­mok­nięty­mi skrzydłami

bo w kałuży deszczu
są łzy aniołów

którzy między na­mi chodzą
byśmy nie błądzi­li sami 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 4 sierpnia 2015, 14:47

nie jedno serce bezgłośnie krzyczy w takiej ciszy

zagłusza
wy­rywa wnętrzności
cichnie
zos­ta­je cień
i cierń

blis­ki ktoś
pa­miątki na­siąkły zapachem
i ten płaszcz
w którym ra­zem pod pachę

nag­le zos­ta­jesz sam(a)
uświadamiasz

na­miętności szlag

kochanie
ta cisza to wrzask


Krys­ty­na Sz. 14.10.2015r. 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 15 października 2015, 00:00

burza

niebo zachmurzyło li­co
zasłoniło słońce
cisnęło pioru­nami
błys­ka­wica roz­darła świat
jas­na

wiatr tar­ga drze­wa
rwie liście
pta­ki
szu­kają schro­nienia

grom łamie ko­nar dębu
odgłos grzmotów
budzi strach

chmu­ry wy­lewają łzy
przy­biera stru­mień
za­lewa łąki
ule­wa da­je życie

cisza
burza od­chodzi

tęcza obej­mu­je niebo* wier­sz składa się z sa­mych cza­sow­ników i rzeczowników 

wiersz
zebrał 51 fiszek • 30 maja 2013, 10:02

W milczeniu

W milczeniu


Przy­siądź proszę obok mnie
Po­pat­rz na staw pełen ptactwa
Daj dłoń w moją
Mil­czysz
Spoglądasz tyl­ko chwilami
Głębo­ko w duszy spokój
Głowę op­rzyj o mo­je ramię
Cisza
Piękna cisza
Na co słowa
Prze­cież nie zaw­sze są potrzebne
Bliskość
Słychać na­wet od­dech
Ser­ca bijące
Pta­ki uderzają skrzydłami
One mącą ciszę swym krzykiem
Zasnąć tak na wieki
Ze szczęściem wy­pisa­nym na twarzy
Nig­dy nie wychodzić z tak miłego snu
Z tobą obok


Władysław An­drzej Bobrzycki 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 17 grudnia 2012, 20:53

Kiedy Cię nie ma.
Cisza krwa­wi tęsknotą.
Ser­ce umiera. 

haiku
zebrał 50 fiszek • 20 października 2012, 15:33

" Cisza "

Zat­rzy­maj na zaw­sze
w dłoniach moje
łzy...
niech staną się bezcennym
diamentem
i ser­ce jak bur­sztyn złote
scho­waj
cho­ciaż nigdy
nie było ....
kamieniem

Nie...nie mówmy już nic
to cisza...
po­wie­działa wszystko

a my nie w porę usłyszeliśmy
dźwięki tamtych
ważnych
słów
i po­między gwiazdami
zgu­biliśmy melodię
kom­po­nowaną
kiedyś
uczuciami

umiera w nas os­tatnia nadzieja
i mnie...
nig­dzie już dzi­siaj nie ma

Wiem
i tak będziesz
pa­miętał....sam kiedyś
powiedziałeś
tyl­ko ja... dałam ci
tyle
piękna....


* dedykowane.....


Julka. 

wiersz
zebrał 49 fiszek • 10 marca 2012, 18:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:39Irracja sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj w Pol­sce, dla [...]

dzisiaj, 13:39karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Jeśli znaj­dziesz się w [...]

dzisiaj, 13:36karaczan19 sko­men­to­wał tek­st *** A może ni­kim jes­tem, [...]

dzisiaj, 13:29Cykam sko­men­to­wał tek­st Przybywa wios­ny w ser­cu [...]

dzisiaj, 13:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj w Pol­sce, dla [...]

dzisiaj, 13:07shulag sko­men­to­wał tek­st I uśmiech kosztu­je (się) [...]

dzisiaj, 13:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeśli znaj­dziesz się w [...]

dzisiaj, 13:04Irracja sko­men­to­wał tek­st Przybywa wios­ny w ser­cu [...]

dzisiaj, 13:02Irracja sko­men­to­wał tek­st Dostałam już aler­gii na [...]

dzisiaj, 12:57Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]