Wyszukiwarka: cisza

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cisza — zgromadziliśmy 899 tekstów.

cisza

a ja dzi­siaj tonę w ciszy
nie krzyczę, nie szu­kam pomocy
tyl­ko tonę…
de­likat­nie opa­dając na dół
poz­wa­lając by nic
dławiło mój oddech

gdzieś w oddali
z morza dna
akor­dy fortepianu
pie­szczą mo­je zmysły

uśmie­cham się wbrew wszystkim
pat­rzących z prze­rażeniem
na me zam­knięte oczy

poz­wa­lam by promienie
ko­nające­go słońca
kreśliły na mej skórze
os­tatnie li­nie życia

06.01.2012

Odtwórz 

wiersz
zebrał 66 fiszek • 7 stycznia 2013, 00:10

* * *

Słowa mil­czą ,
myśli mówią,
ro­zum krzyczy,
ser­ce szepcąc
płacze,

cisza uczuć,
tęsknot prag­nień,
popląta­nych
ścieżek marzeń,
ni­by nic,

a jed­nak

wiele znaczeń...

natłok myśli,
szep­ty prag­nień ,
sko­wyt tęsknot,
popląta­ne
ścieżki marzeń,
pros­te dro­gi
bez zakrętów,
ni­by nic,

a jednak...

______________

A:) 

wiersz
zebrał 63 fiszki • 28 lutego 2011, 01:49

Malowanie muzyką

Ma­lowa­nie muzyką


For­te­pian szep­ce nu­ty miłości
Me­lodia niesie się wprost do ser­ca
Skra­da się w myśli
Wyświet­la ob­ra­zy
Kla­wisze do­tyka­ne tworzą czar
Ucho łowi złak­nione następnych nut
Wyob­raźnia prze­nosi w dni minione
Po­kazu­je chwi­le
Koloryzuje
Ślad twe­go uśmie­chu
Słowa
Ust dot­knięcia
Dłoni spotkania
I znów muzyka
Pat­rzę na in­stru­ment i ar­tystę
Dłonie pra­cują
Pal­ce tworzą
Me­lodia obezwład­nia
Syl­wetka pianis­ty w ruchu
Cisza
Myśli jed­nak na­dal od­bierają bodźce
Ma­lują obrazy


Władysław An­drzej Bobrzycki 

wiersz
zebrał 60 fiszek • 13 listopada 2012, 20:31

Odejście

Odejście


Py­tałaś o ob­raz który zdjąłem ze ściany
A ja czyściłem tyl­ko buty
Sie­działaś na kuchen­nym krześle
Oczy martwe
Cisza
Wa­liz­ka łodzią się stała do odpłynięcia
Na wzburzo­ne morze życia
Nie wiem czy zam­knęłaś drzwi
Słuchać nie chciałem czy klniesz los
Dla cze­go py­tałaś aku­rat o obraz
Kiedyś pot­rząsnąłem całą tobą
Chcąc obudzić
Pew­nie na­wet wskrzesić
Te­raz je­dynie nałożyłem nową pastę na buty
Pa­da deszcz
Zimny
Świat obcy
A tram­waj stoi już na przystanku


Władysław An­drzej Bobrzycki 

wiersz
zebrał 55 fiszek • 16 października 2012, 16:57

Pytanie bez odpowiedzi

Stoję nad przepaścią.
Za mną stoisz TY.
Z mych oczu płyną łzy.
Czyżby to ko­niec już mój był?

Me ser­ce płonie.
Kocham cię.
Te słowa płyną z ust mych.
Czy ty jeszcze kochasz mnie??

Cisza.
Przepaść.
Os­tatnia Łza.
Śmierć.
I Krzyk.

NIE! 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 24 marca 2010, 20:30

Noc ciemna

Noc ciemna


Pos­tać w czar­nym płaszczu z kap­tu­rem
Noc wyjątko­wo ciem­na
Ka­ret­ka błądzi po­między życiem a śmier­cią
Dziec­ko ze swoją niewin­nością
Mat­ka tracąca zmysły
Sza­le wa­gi wąchające się w zat­rzy­manym czasie
Biel płaszcza dru­giej postaci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 53 fiszki • 6 października 2012, 21:56

droga miłości

nie do końca jest zna­na nasza dro­ga miłości
lecz idziemy w niepew­ności i ciszy
wychodzi­my z krainy bezkształtu
by nasze światła przeszłości … zgasły
tonąc w po­wodzi uczuć
wszys­tko w co wie­rzyłem ucieka jak czas
marze­nia płaczą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 52 fiszki • 9 stycznia 2011, 11:17

* * *

Jak każde­go dnia zasnę, aby się obudzić;
I pójdę tam, gdzie mi każą.

Muszę tak, muszę zagłuszyć uczucia,
Na pus­tko­wiu nies­pełnionych snów.
Za­dusi je piasek niesiony z wiatrem;
I umrą samotne.

Kiedyś chciałam, chciałam bar­dzo dużo;
Chciałam skraść Gwiazdkę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 51 fiszek • 15 maja 2011, 17:11

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki