Wyszukiwarka: ciało dusza

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ciało dusza — zgromadziliśmy 3361 tekstów.

poranne zaćmienie

Pa­pieros na łóżku
Po­ran­ne zaćmienie
Odgłos rozkoszy
Ta­jem­niczej ta­baki

Popląta­ne włosy
Szmin­ki odcienie
Me ciało obolałe
Z rozkoszy
Po­ran­ne­go uniesienia 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 25 lipca 2012, 12:49

do kochania, do pragnień.

ciepło, wil­goć, ciało ok­ryła rosa
miłośc bez­wstyd­nie na­ga i bosa
jędrne kształty go­towe, sterczące
war­gi wil­gotne, ciało drżące

do­tyk i roz­kosz, której ciągle mało
więcej! chcę więcej, chcę! woła [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 października 2010, 01:20

Ostatnie tchnienie

Anioł stanął w drzwiach
Os­tatnie tchnienie
Odchodzisz

Pan wzy­wa przed swój tron
Umęczo­ne człon­ki od­rzuć
Nastąpił zgon

Dusza wzle­ciała ku niebiosom
Tańczysz dzi­siaj przed Bożym tro­nem
Tu na ziemi wszys­tko skończone 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 sierpnia 2015, 21:12

* * *

Byłam tam wczoraj
szep­ty przeszłości
znów
mąciły spokój
twój uśmiech
pat­rzył na mnie
z mar­mu­rowej płyty
znicz pamięci
do­palał się resztka­mi sił
a ja stałam
pod­pierając się wspomnieniami
by nie upaść
na zim­ny marmur
który pochłonął
twe ciało 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 czerwca 2010, 15:36

* * *

Chcę czy­tać z Two­jego ciała nową de­finicję grzechu , oraz pod­dać swo­je ciało To­bie i Two­jemu pięknu. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 9 marca 2014, 20:42

Pożądanie

Jakże bym mogła spo­zierać z oddali
Na­pawać uciechę wnet gdy us­ta krzyczą
Iżby us­ta pod­niecić wnet ust Twych słodyczą
Roz­kosz me ciało od wewnątrz rozpali

Czyżbym mogła zaz­nać oczu Twych spojrzenia
Al­bo­wiem jakże by się wej­rze­nie ucieszyło [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 8 października 2012, 23:11

"Rak Duszy"

Mam ra­ka duszy - zaawansowany.
Żyw­cem chce mnie zdusić,
Zat­ra­cić w otchłani,
W nie sma­ku bycia,
Go­rycz bytowania.

Stra­ciłam cen­ne pięć lat życia.
Stra­ciłam rok w nieśmiałości.
Stra­ciłam czte­ry la­ta intelektu.
Co ja uczyniłam?
Tępa, głupia!

Mam dziesięć lat - nie wierzę.
Ha [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 grudnia 2014, 19:21

Ana

Aby le­piej poczuć klimat:
Odtwórz

Kiedy ona ją spot­kała miała wciąż 16 lat
W jed­nej chwi­li bez py­tania opętała cały świat
Tu nie­chciana, bez­li­tos­na, chłod­na dusza, nielubiana
Prze­raźli­wie chu­de ciało o pus­tym imieniu - Ana
Naj­pierw pro­wadziła długie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 grudnia 2014, 21:03

Moja dusza

har­to­wana zim­nem Two­jego serca
wyk­rzy­wione rysy
zde­for­mo­wane ciało

to mo­ja dusza 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 grudnia 2013, 17:50

* * *

Krzyk
Zbicie
Szyb
Trzask
Drzwi
Wrzask
Śmiało
Posiniaczone
Ciało
Krew
Tryska
Zew
Włosy
Wyrwane
Kosy
Za oknem
Wołają
Okropne
Do nieba
Jednak
Nie trzeba
Gwałcenie
Wszelkie
Cierpienie
Zniesie
Życie
Niesie
Wszystko
Tam
Tylko
Gdzie
Może
Nie
Tam
Dokąd
Byś chciał 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 czerwca 2010, 23:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:46M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:46Niusza sko­men­to­wał tek­st niektórym fiszka jak pieluszka, [...]

dzisiaj, 19:45Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Ludzie za­kom­plek­sieni czer­pią pożywkę [...]

dzisiaj, 19:44aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Cisza pot­ra­fi do­kuczyć bar­dziej [...]

dzisiaj, 19:43Cris sko­men­to­wał tek­st niektórym fiszka jak pieluszka, [...]

dzisiaj, 19:40onejka sko­men­to­wał tek­st A

dzisiaj, 19:38shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:35Cris sko­men­to­wał tek­st choć gorzka by­wa owoc­na kry­tyka [...]

dzisiaj, 19:34Niusza sko­men­to­wał tek­st A

dzisiaj, 19:31aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Nicość to bóstwo, które [...]